TW „Kwiatkowski”

By | Listopad 30, 2012

TW „Kwiatkowski” -Mościcki Jan s. Stanisława ur.27.04.1939 IPN Lu 00414/85 Pilawa

Pozyskany do współpracy 26.09.1974. pozyskanie dotyczyło Zakładu Narzędzi Pomiarowych w Rawie Mazowieckiej. Pobrał wynagrodzenie 14.10.1977  -800 zł.

30.03.1978  rozwiązano współpracę w związku z rozpoczęciem pracy na stacji PKP Sosnowe.

Dodaj komentarz