Kruszewski Adam TW ps. „Kuba” Mińsk Maz.

By | Listopad 30, 2012

Kruszewski Adam ur.21.05.1950 IPN Lu 00414/614 TW ps. „Kuba” Mińsk Maz.

Zam. w Mińsku Mazowieckim. Pracował w PGR w Mieni. Z wykształcenia technik budowlany pozyskany do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności16.12.1982r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kuba”. 17.04.1989r. wystawiono wniosek o wycofanie z czynnej sieci TW. Nie był zbyt dobrym agentem, często zawalał spotkania, ale w początkowym okresie współpracy otrzymał wynagrodzenie za rok 1984 w kwocie 2000zł. Jest na to własnoręczne napisane pokwitowanie. Informacje przekazywał ustnie Nie chciał nic pisać, aby nie zostawiać śladów.

Dodaj komentarz