Chodowiec Janusz TW ps. „Karol I” Sokołów Podl.

By | Listopad 30, 2012

Chodowiec Janusz s. Jana ur.1.12.1951 IPN Lu 00414/729 TW ps. „Karol I” Sokołów Podl.

Kierowca w Bazie Transportu Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. 9.12.1982 dobrowolnie wyraził zgodę na współpracę z SB

Planowano wykorzystywać jego do:

– przekazywanie informacji do sprawy obiektowej kryptonim „Chłodnia” nr. Ew. 5900

– przekazywanie informacji do sprawy operacyjnego rozpoznania krypt. „Star” nr. Ew. 68802

– Rozpoznawanie wśród załogi Bazy Transportu i Zakładów Mięsnych wszelkich wrogich i szkodliwych inicjatyw byłych działaczy NSZZ „S” wymierzonych przeciwko porządkowi prawnemu PRL

– informowanie o próbach docierania do Zakładu elementów antysocjalistycznych i przedstawicieli wrogich ugrupowań, próbach prowadzenia przez nich wrogiej działalności.

– ujawnianie wszelkich przejawów marnotrawstwa i niegospodarności

– informowanie o nie zachowaniu tajemnicy służbowe-

– informowanie o komentarzach załogi na temat wyborów do Rad Narodowych oraz obecnej sytuacji społeczno-politycznej

Za informacje, przedstawiające określoną wartość wynagradzać TW w formie pieniężnej lub rzeczowej

Podpisał: Inspektor SB RUSW w Sokołowie Podlaskim mł. Chor. Z. Pogorzelski

Z raportu z 19.10.1989 wynika, że z TW odbyto 45 spotkań, podczas spotkań przekazywał mało istotne informacje. TW nie był wynagradzany. Podczas spotkania w dniu 15.08.1989 TW oświadczył, że w związku z obecną sytuacją nie widzi dalszej możliwości współpracy z SB.

5.11.1989 złożono wniosek o złożenie jego akt w archiwum w WZO WUSW Siedlce TW „Karol I” nr. Ewid. 6531. Wniosek podpisał St. Chor SB w Sokołowie podlaskim Z. Pogorzelski.

Dodaj komentarz