Czapski Roman TW ps. „Karol” Siedlce

By | Listopad 30, 2012

TW „Karol” – Czapski Roman s. Aleksandra 4.11.1948 IPN Lu 00414/511 Siedlce

Pozyskany do współpracy przez por. Sławomira Łysiaka z Sekcji PG KW MO w Siedlcach 2 czerwca 1977r. w tym czasie pracował w Mostostalu Siedlce Od grudnia 1985 pracownik Cukrowni w Sokołowie Podlaskim. (od tego czasu prowadziła go sokołowska SB). 1986.05.15 wystawiono wniosek o okresowym zawieszeniu współpracy na okres od 01.04.1986 do dnia 30.XII.1986 w związku z dochodzeniem o ścięcie bez zezwolenia drzewa i zerwanie przewodów linii wysokiego napięcia. Od tego czasu unikał kontaktów z SB (miał do nich żal za nie udzielenie mu pomocy w w/w sprawie)

Pobrał następujące gratyfikacje za udzielone SB informacje:

30.06.1980                   1000zł

30.12.1981                    1500zł

23.12.1983                    2000zł

16.11.1984                     2500zł

W okresie od 1.01 do 31.12.198o odbyto z nim 13 spotkań w Siedlcach, na których przekazał 25 informacji. W okresie 1981 r odbyto z nim 8 spotkań, podczas których przekazał 9 informacji dotyczących środowiska RI „S” i zakładu pracy. 14.11.1988 wystawiono wniosek o rozwiązaniu współpracy z powodu unikania kontaktów z SB i zdekonspirowanie się w stanie nietrzeźwym przed komendantem posterunku MO w Bielanach

Dodaj komentarz