Tomaszewski Józef TW ps. „Jurek” Siedlce

By | Listopad 30, 2012

TW „Jurek”-Tomaszewski Józef s. Juliana ur. 8.06.1950 r. IPN lu 00414/632 Siedlce

Pracownik kontroli technicznej Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów Zakład produkcji Sprężyn w Siedlcach. Pozyskany został do współpracy 27.11.1984 r. przez por. Bogdana Balę z Wydziału V WUSW w Siedlcach w celu zapewnienia dopływu informacji o kontaktach służbowych z kk, o produkcji eksportowej, nieprawidłowościach w zakładzie. Zapewnienia informacji o figurancie „Credo” i jego kontaktach Pozyskany do współpracy został na zasadzie dobrowolności. Informacje przekazywane przez TW były kontrolowane przez TW „Bernard” i „Krzysiek” oraz KO „KS”. Jak podaje jego charakterystyka z dnia 27.02.1987 r. w okresie tym odbyto z nim 25 spotkań, podczas których informował o nieprawidłowościach natury gospodarczej w zakładzie, sytuacjach konfliktowych oraz o osobach prowadzących działalność w nielegalnych strukturach. W czasie współpracy był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 7520 zł.

Charakterystyka z 30.11/1989 r. podaje między innymi, że:

W lipcu 1987 ze względów zdrowotnych i rodzinnych zaczyna wyrażać niechęć do współpracy i zaczyna unikać spotkań. Mając na uwadze aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju i to, że źródło nie ma bezpośredniego dostępu do informacji pozostających w zainteresowaniu SB i MO stwierdzono, że dalsze wykorzystywanie TW „Jurek” staje się nierealne. Jeśli takowa sytuacja uległaby zmianie istnieje możliwość dalszego wykorzystywania TW. Podpisał to kpt. B. Bala St. Inspektor Wydziału WOG WUSW w Siedlcach.

Dodaj komentarz