Buczek Andrzej TW ps. „Jędrek” Siedlce

By | Listopad 30, 2012

Buczek Andrzej s. Romana ur. 24.09.1950 IPN Lu 00414/816 TW „Jędrek” Siedlce

Wykształcenie wyższe techniczne technolog pracujący w FNS „Vis” w Siedlcach. Do współpracy został pozyskany przez por. Krzysztofa Siwińskiego, St. Insp. Wydziału V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono w lutym 1990 r. w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-polityczną w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W okresie współpracy odbyto z nim 76 spotkań. W archiwach IPN zachowały się do dziś 23 mikrofilmy dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz