Mielczarek Wiesław TW ps. „Janusz” Siedlce

By | Listopad 30, 2012

TW „Janusz”-Mielczarek Wiesław s. Józefa 11.06.1952 IPN Lu 00414/834 Siedlce

Pracownik WLKS Mostostal w Siedlcach zatrudniony na stanowisku kontrolera jakości. Członek Rady Pracowniczej. 26.03.1986 wyraził zgodę na współprace z SB i napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Pozyskał go kapitan J. Jędrych. W trakcie współpracy odbyto z nim 10 spotkań. 8.02.1990 r w związku z reorganizacją resortu spraw wewnętrznych i sytuacją polityczno-społeczną w kraju wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy.

Dodaj komentarz