Śledź Jerzy TW ps. „Janek” Łuków

By | Listopad 30, 2012

Śledź Jerzy s. Feliksa ur. 2.01.1924 IPN Lu 00414/31 nr. rej. 5949 TW ps. „Janek” Łuków

Pracownik PKP. Zatrudniony w parowozowni Łuków, Do współpracy z SB pozyskany został na zasadzie dobrowolności 7 X 1966 roku przez oficera SB KP MO w Łukowie por. T. Daniluka. W Kierunkowym Planie wykorzystania TW „Janek’ nr rej. 5949 z 8 V 1971. Możemy przeczytać między innymi: (fragmenty) Spotkania z tw odbywały się w LK „Osiedle” w Łukowie. Własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy 7 X 1966. W 1970r odbyto z nim 7 spotkań. Przez okres współpracy był sprawdzany przy pomocy równoległej sieci tw i byłych tw oraz przez kontakty operacyjne. TW „Janek”, jako długoletni pracownik lokomotywowni ma duże możliwości informowania nas o interesujących naszą służbę osobach i faktach.. Pracując w lokomotywowni Łuków jeszcze w okresie okupacji zna osoby tam zatrudnione wszystkie, wie, kto co robił w przeszło0ści i zna zachowanie i postawę w chwili obecnej. Jako człowiek o dużym autorytecie może przy odpowiednim kierowaniu nim z naszej strony oddziaływać na środowisko pracowników lokomotywowni w sensie dla nas pozytywnym. TW „Janek”, jako jednostka cenna nie może się narażać na dekonspirację. TW „Janek” przez okres współpracy wynagradzany był tylko trzykrotnie na łączną sumę 800zł. W roku bieżącym należy wynagradzać go częściej i większą sumą, co niewątpliwie wpłynie dodatnio na dalszą współpracę.

4.11.1975 wystawiono wniosek o wyeliminowanie go z czynnej sieci TW.

Dodaj komentarz