Omelańczuk Kazimierz TW ps. „Irena” Łuków

By | Listopad 28, 2012

Omelańczuk Kazimierz s. Antoniego ur. 17.02.1946 IPN Lu 00414/40 TW ps. „Irena”  (Łuków)

Technik- mechanik pracownik Zakładu Remontu Obrabiarek w Łukowie. Pozyskany do współpracy został 4.04.1972 do sprawy obiektowej „Frez”. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Do stycznia 1976 odbyto z tw 35 spotkań. Na spotkania przychodził systematycznie. W związku z tym, że wstąpił do PZPR w grudniu 1975 postanowiono rozwiązać z nim współpracę. Był wynagradzany pieniężnie:

 9.05.1972 -300 zł

 29.IX 1972 – 400 zł

 5.07. 1973 – 500 zł

 27.01.1974 – 500 zł

 15.11.1974 – 500 zł

 21.11.1974 – 1000 zł

 4.03.1975 – 1000 zł

 Są jego własnoręczne pokwitowania na te kwoty.

Dodaj komentarz