Cabaj Tadeusz Antoni TW ps „Hodowca” Przywory Duże gm. Wiśniew

By | Listopad 28, 2012

Cabaj Tadeusz Antoni s. Jana u. 16.01.1951 IPN Lu 00414/290 TW ps. Hodowca” Przywory Duże Gm. Wiśniew

Wykształcenie podstawowe. Rolnik ze wsi Przywory Duże Gm. Wiśniew

5 stycznia 1980r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim ?Hodowca?. Zobowiązanie przyjął ppor. Z. Paśka.

Był wynagradzany pieniężnie.

11.01.1980                               1000zł

10.03.1980                              1000zł

15.12.1980                              2000zł

29.12.1981                              2000 ł

są na te wszystkie sumy pokwitowania

(był weryfikowany przez TW „Jastrzębski” i TW „M-12”)

 

Kierunkowy plan wykorzystania TW „Hodowca” z 28.12.1982

– rozpoznawanie planów i działań podejmowanych przez figuranta sprawy krypt. ?Aktywista? oraz jego kontaktów z działaczami ugrupowań antysocjalistycznych

– zbieranie informacji o osobach ze środowiska wiejskiego, które podejmować będą różnorakie działania godzące w interesy PRL i Obowiązujący porządek prawny

– ustalania faktów docierania do rolników osób prowadzących wrogą antypaństwową działalność oraz rozpoznanie ich zamierzeń i podejrzanych działań

– zbieranie informacji o próbach przenikania do władz terenowych ZSL byłych aktywistów „Solidarności”, którzy zmierzać mogą do wykorzystywania kampanii sprawozdawczo-wyborczej do celów antysocjalistycznych

– uzyskiwania informacji o prezentowanych postawach, zachowaniu i prowadzonej działalności byłych działaczy „S” i osobach należących w przeszłości do wrogich ugrupowań antysocjalistycznych

– rozpoznawanie osób nakłaniających rolników do bojkotu nowo powstających związków zawodowych (itp. Takich punktów jest jeszcze kilka) (mł. Chor. J. Orzyłowski). 

Siedlce            4 stycznia 1983

Tajne Spec Znaczenia

Notatka służbowa ze spotkania kontrolnego z TW PS. „Hodowca”

W dniu 03.01.1983 0 gdz. 11 w Siedlcach wspólnie z mł. chor. Janem Orzyłowskim uczestniczyłem w spotkaniu z TW „Hodowca”. Mój udział w spotkaniu miał na celu ustalenie przyczyn i wyjaśnienie wszystkich okoliczności, które spowodowały, że w ostatnim czasie nastąpiło pogorszenie współpracy z TW, bezpośrednie poznanie TW oraz zorientowanie się co do jego predyspozycji i możliwości uzyskiwania informacji interesujących naszą służbę. W czasie spotkania przeprowadziłem dłuższą rozmowę z TW w trakcie, której oświadczył on, że chciałby się wycofać z dalszych kontaktów z organami SB bojąc się dekonspiracji. Nadmienił, że odbywanie spotkań na terenie Siedlec jest dla niego niewygodne, ponieważ w każdej chwili może być zauważony przez kogoś ze swoich znajomych, którzy bardzo często przyjeżdżają do Siedlec w celu załatwiania różnych spraw. Zaproponowałem TW, aby następne spotkania odbywał na terenie Węgrowa, Łukowa lub innych miast województwa. Wówczas, TW oświadczył, że nie może sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy z domu, gdyż jest pilnie kontrolowany przez swoją żonę, a ponadto posiada wiele pracy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Spotkania natomiast w pobliżu jego miejsca zamieszkania nawet w godzinach wieczornych nie wchodzą w rachubę. Gdy zaproponowałem TW, aby wybrał jakieś rozwiązanie TW nadmienił, że nie widzi innego rozwiązania jak zakończenie dalszej współpracy. Z rozmowy przeprowadzonej z TW odniosłem wrażenie. Że przyczyna odmowy współpracy z naszą służbą jest inna, gdyż jest on osobą bardzo religijną i przekazywanie informacji o działalności innych osób kłóci się z jego zasadami wiary. Jest on też zagorzałym zwolennikiem byłej „S”, która jego zdaniem zrobiła bardzo wiele dla ludzi pracy. Aktualnie TW nie angażuje się w żadną działalność społeczną na terenie miejsca zamieszkania, nie utrzymuje kontaktów z byłymi aktywistami „S” z terenu Siedlec. W związku z powyższym należy, więc przyjąć, że jego możliwości operacyjne zostały w znacznym stopniu ograniczone. Na zakończenie rozmowy zwróciłem uwagę, TW, że jego obawy o dekonspiracje nie posiadają konkretnego uzasadnienia i są trochę przesadzone z jego strony. Nie ma przecież żadnych problemów. Aby wszystkie spotkania odbywały się w ściśle zakonspirowanych warunkach. Wyczuliłem też TW na zagadnienia interesujące naszą służbę i starałem się go zachęcić do większej aktywności z jego strony oraz przestrzegania w przyszłości terminów spotkań, które dotychczas były zrywane z jego strony. „Hodowca” zgodził się jeszcze na jakiś czas utrzymywania kontaktów z naszą służbą jednak odniosłem wrażenie, że nie przekonałem go do słuszności odbywania spotkań, gdyż przyjął to bez większego zaangażowania.

Wnioski- uważam, że TW PS. „Hodowca” może być jeszcze jednostką przydatną, lecz wymaga intensywnego szkolenia ze strony obsługującego go pracownika w toku, którego należy przekonać go o słuszności i zasadności kontaktów z naszą służbą. Aby zachęcić go do lepszych kontaktów z naszą służbą należy rozpoznać ewentualne nurtujące go problemy i udzielić mu w tym zakresie ewentualnej pomocy. Jeżeli przeprowadzone szkolenie TW oraz udzielona odpowiednia pomoc TW nie odniesie zamierzonego skutku należy wyeliminować go z sieci osobowych źródeł informacji.

Kier. Sekcji VIII Wydz. IV Por. Sł. Łysiak (Ostatecznie w 1983r. wystawiono wniosek o rozwiązaniu współpracy)

 

 

 

Dodaj komentarz