Rozenbajger Zenon TW ps. „Gienek” Łuków

By | Listopad 28, 2012

Rozenbajgier Zenon s. Franciszka ur. 26.03.1940 IPN Lu 00414/47 TW „Gienek” Łuków

Brygadzista w Zakładach Mięsnych w Łukowie na warsztatach mechanicznych. Pozyskany do współpracy 19.XII 1972 r. przez ppor. Mariana Gronowskiego na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Jak podaje jego ocena pracy z 26.III.1975 r. w tym okresie odbyto z nim 32 spotkania. Informacje pisał własnoręcznie i przedstawiały one przeciętną wartość operacyjna, niemniej wykorzystywane były one w sprawie operacyjnej „Kombinat”. Był wynagradzany pieniężnie i od chwili pozyskania pobrał pieniądze na łączną sumę 4100 zł. Są jego pokwitowanie

31.10.1972  300 zł.

30.12.1972 – 500 zł.

20.06.1973 – 500 zł

26.09.1973 – 500 zł

21.01.1974 – 500 zł

13.03.1974 – 500 zł

29.05.1974 – 500 zł

28.11.1974 – 800 zł

22.03.1975 – 800 zł

14.05.1976 – 700 zł

Do momentu rozwiązania współpracy (1976 r) odbyto z nim 48 spotkań, na których przyjęto 45 informacji dotyczących sytuacji w Zakładach Mięsnych w Łukowie. Dotyczyły one głównie awarii oraz nieprawidłowości występujących w pionie technicznym. W 1976 roku odbyto z nim tylko 6 spotkań ze względu na częstą nieobecność TW w pracy spowodowaną jego chorobą i nadużywaniem alkoholu. (groziła mu nawet dyscyplinarka za alkohol). Mając powyższe na uwadze postanowiono wyeliminować TW „Gienek” z czynnej sieci tw.

Dodaj komentarz