Krukiewicz Jadwiga TW ps. „Ewa” WSRP Siedlce

By | Listopad 28, 2012

TW „Ewa” -Krukiewicz Jadwiga c. Kazimierza ur. 26.09.1952 IPN Lu 00414/210 WSRP Siedlce

Pozyskana do współpracy 15.04.1977r. a wyeliminowana ze współpracy 21.08.1980 z powodu dekonspiracji. Zobowiązanie o współpracy napisała własnoręcznie. Pozyskał ją por. Stanisław Pogoda. Studentka WSRP w Siedlcach. Była wykorzystywana do rozpoznawania nastroi w środowisku studenckim, rozpracowywania Duszpasterstwa Akademickiego i personalnie ks. Tomasika i ks. Zalewskiego. Była wynagradzana pieniężnie. Są na to jej pokwitowania:

z 23 stycznia 1980 na 1000zł

z 30.07.1980 na 500zł 

z 22.08.1980 za paczkę delikatesową na sumę 1704 zł.

z września 1980 na 1500z

Z teczki pracy agenta wynika, że donosiła też na ks. Stefana Kornasa. Składała relacje z rekolekcji dla studentów informując też o obecności na nich ks. Biskupów Mazura i Skomorochy.. Donosiła też na pracowników naukowych WSRP, Kaczorowskiego od logiki, Kobylińskiego od fizyki, Tomperską, Czublę, Krupę. Dostarczyła informację na temat udziału w 17 pielgrzymce pieszej studentów na Jasną Górę Składała też obszerny raport z 269 Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej do Częstochowy.

Dodaj komentarz