Ciura Janina TW ps. „Diana” Siedlce

By | Listopad 28, 2012

Ciura Janina ur. 22.01.1963 IPN Lu 00414/685 TW ps. „Diana” Siedlce

Mieszkanka Siedlec prac. WZGS SCh Siedlce wykształcenie średnie technik Przemysłu Spożywczego.  Zawód wykonywany księgowa. Została przekwalifikowana z KO na TW 19.06.1987r Napisała własnoręcznie zobowiązanie o współpracy następującej treści:

Zobowiązuję się do współpracy z organami SB i przybieram pseudonim „Diana” Janina Ciura (własnoręczny podpis).

Odbyła 13 spotkań, z których uzyskano 11 informacji operacyjnych. O rozwiązaniu współpracy złożono wniosek 4.12.1989r ze względu na mała przydatność i brak zaangażowania. Wniosek wystawił por. R. Skwierzyński.

Dodaj komentarz