Mroczek Frelak Jadwiga TW ps. „Dana” Mińsk Maz.

By | Listopad 28, 2012

TW „Dana”- Mroczek-Frelak Jadwiga ur. 22.08.1955 IPN Lu 00414/463 Mińsk Maz.

Miejsce pracy, ZOZ Mińsk Mazowiecki laborantka wykształcenie wyższe (magister chemii) pozyskana do współpracy 11.02.1982 (własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy) Prowadził ją Stanisław Bednarz (była sekretarzem mińskiego oddziału NSZZ „S” w okresie jego legalnej działalności).29.03.1983 poinformowała Bednarza, iż wychodzi za mąż za byłego internowanego nazwiskiem Frelak, ale współpraca będzie kontynuowana (ślub odbył się 16.04.1983). Raporty składała na piśmie bądź ustnie na spotkaniach z Bednarzem. Za współpracę z SB była wynagradzana finansowo. Jest 13 pokwitowań na sumy od 210zł do 5tys. Odmówiła współpracy 4.08.1987 ze względu na sytuację rodzinną i na nieustabilizowaną sytuację społeczno-polityczną w kraju. W wypadku gdyby ta sytuacje się poprawiła za 2-3 lata jest gotowa podjąć współpracę,

Dodaj komentarz