Bąk Władysław TW ps. „Dąb”Mińsk Maz.

By | Listopad 28, 2012

TW „Dąb”-Bąk Władysław s. Jana ur. 8.08.1950 IPN Lu 00414/656(Mińsk Maz.)

Spawacz w Zakładach naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Pozyskany do sprawy obiektowej „Zapora” (dotyczy 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. 16.05.1980 przez ppor. Janusza Chojnowskiego z Wydz. II KW MO w Siedlcach. Wcześniej podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej  „TW. Dąb” w okresie od 11.12.1970 do 6.04.1972 był wykorzystywany przez oficera KW w Szczecinku 29 maja 1989 r. w związku z tym, że zwolnił się z pracy i zajął się własnym gospodarstwem rolnym i ponadto już wcześniej nadmieniał o zaniechaniu współpracy i jako źródło informacji był mało przydatny po pobraniu od niego zobowiązania o zachowaniu faktu współpracy w tajemnicy postanowiono rozwiązać z nim współpracę .

Są pokwitowania na pieniądze za 1981 r. 1000zł, 1982 2000zł

Dodaj komentarz