Borkowski Henryk TW ps. „Brzoza” Houble

By | Listopad 28, 2012

TW „Brzoza”-Borkowski Henryk s Jana 15.05.1946 IPN Lu 00414/18 nr. Ew.5338 Hołuble

Pochodził z rolniczej rodziny z Hołubli. Pozyskany do współpracy 15.01.1970r . Był w tym czasie studentem WSN w Siedlcach. Był używany do rozpoznania w zakresie działalności i zamiarów kleru katolickiego na odcinku duszpasterstwa akademickiego w Siedlcach. Kilkakrotnie uczestniczył w pielgrzymkach do Częstochowy. Był wynagradzany pieniężnie za pokwitowaniem. Są pokwitowania na pobieranie pieniędzy. 10000zł do 15.08.1974 (Był ukierunkowywany na ujawnianie nazwisk studentów biorących udział w konwersatoriach, wycieczkach i obozach organizowanych przez ks. Stefana Kornasa. Spotkania z TW odbywały się ze względów bezpieczeństwa w LK krypt. „Danusia”. W roku szkolnym 1974/75 pracował w Wydziale Oświaty w Stargardzie Szczecińskim. Swoje usługi zaoferował tamtejszemu SB.

Dodaj komentarz