Radzikowska Barbara KO ps. „RB” i TW ps. „Beata” Siedlce

By | Listopad 28, 2012

KO „RB” TW „Beata” -Radzikowska Barbara   ur. 1954  IPN Lu 00414/593 Siedlce

Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Pracownik Pracowała jako referent ds. opakowań w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego Oddział Wojewódzki Siedlce. Do współpracy zwerbował ją chor. Marian Kurowski. 19.08.1983 podpisała zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy.

Była wynagradzana pieniężnie są pokwitowania na:

14.08.1984r. – 3000.zł

27.10.1987r. – 960zł

14.12.1987r. –  5000zł

08.12.1988r. – 5000zł

20.10.1987 wystawiono pismo o zgodę na przekwalifikowanie z KO „RB” na TW „Beata”. Od 83 roku odbyto 19 spotkań (donosiła o sytuacji w swoim zakładzie pracy, akcjach organizowanych przez „S”, bojkot wyborów, manifestacje, nastroje wśród ludzi itp.)

Dodaj komentarz