Zawadzki Augustyn TW ps. „Artur” Kobylany Koty gm. Paprotnia

By | Listopad 28, 2012

Zawadzki Augustyn s Stanisława ur.20.09.1936 IPN Lu 00414/100TW ps. „Artur” Kobylany Koty gm. Paprotnia

Rolnik pracujący razem z zona we własnym gospodarstwie rolnym w Kobylanach Kotach gmina Paprotnia. Członek PZPR. Pozyskany do współpracy 14.08.1968 r. (za zgodą Komitetu PZPR). Donosił na księży ze swojego terenu między innymi na ks. Kobylińskiego i ks. Domańskiego. Był aktywny na terenie całej gminy. Donosił też na członków parafialnego chóru z Paprotni. W okresie współpracy odbył 20 spotkań z pracownikami sb. Swoje doniesienia składał w formie pisemnej. Był wynagradzany pieniężnie. Pierwszą wypłatę za udzieloną informacje dostał jeszcze zanim został tw 21.12.1967 r. Łącznie 8 razy dostawał pieniądze razem na kwotę 1900 zł. Używał dwóch pseudonimów „Domański” a następnie „Artur”. Prowadził go oficer sb Michał Stefański. W związku z tym, że przejawiał wrogi stosunek do PZPR 5 stycznia 1972 r. zerwano z nim współpracę. Po zakończeniu współpracy napisał oświadczenie, że w przyszłości fakt współpracy zachowa w tajemnicy.

Dodaj komentarz