Sobecki Zbigniew TW ps. „Andrzej” Siedlce

By | Listopad 28, 2012

Sobecki Zbigniew     ur. 1951  IPN Lu  00414/634 Tw ps. „Andrzej” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pracownik FNS VIS Siedlce (frezer na Wydziale P-3). Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Andrzej. w styczniu 1985r. Prowadził por. Krzysztof Śliwiński. Współpracę rozwiązano  21.09.1989r.

Dodaj komentarz