Kozak Jerzy – TW „Adria”

By | Listopad 28, 2012

TW „Adria” -Kozak Jerzy ur.12.01.1955 IPN Lu 00414/588 Oszczepalin Gm. Wojcieszków

Członek Zarządu Gminnego NSZZ RI „S” w Wojcieszkowie, przewodniczący koła NSZZ RI „S” w Oszczepalinie. Był przewodniczącym Komisji Interwencyjnej i pełnił funkcję skarbnika w Zarządzie Gminnym w Wojcieszkowie. Był wykorzystywany w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Lider” dotyczącego działaczy „S” z gminy Wojcieszków. 22 maja 1982r. w lesie k. Oszczepalina podpisał własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy, a 18.12.1981 złożył na ręce SB oświadczenie o wycofaniu się z działalności wrogiej wobec PRL.

 

Oświadczenie

Łuków 4.01.1982

Kozak Jerzy

Oszczepalin ?A woj. Siedleckie

Ja niżej podpisany oświadczam i zobowiązuję się do zaniechania wszelkiej działalności szkodliwej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego

Własnoręczny podpis

21.05.1982 doniósł na ks. Cąkałę i E. Drygla, i o poświęceniu sztandaru RI „S”

 

Są pokwitowania na kasę za udzielone informacje (własnoręcznie pisane)

23.06.1982 – 2000zł

10.06.1983 – 2000zł

22.12.1982 dostał upominek o wartości 1850zł

12.08.1987 ppor. Jan Parczoń przekazał TW „Adria” ppor. Caban z Łukowa. TW zgodził się na dalszą współpracę. Ostatnie raporty ze spotkań z TW są z kwietnia 1989.

Dodaj komentarz