Kozioł Sławomir TW ps. „Adam” Mordy

By | Listopad 28, 2012

TW „Adam”-Kozioł Sławomir s. Eugeniusza u.18.12.1957 IPN Lu 00414/901 Mordy

Pozyskany do współpracy 25.04.1985 r. w zamian za oddanie zatrzymanego za jazdę po pijaku prawa jazdy. Pozyskał go i prowadził ppor. J. Ordyłowski. W chwili pozyskania pracował, jako zaopatrzeniowiec kierowca w SKR Mordy, a od 14.04.1987 w Rejonowej Spółdzielni Produkcyjnej w Chodowie. W okresie od 1986 do 1989 współpracy z SB był wynagradzany ośmiokrotnie w formie pieniężnej wypisując własnoręcznie pokwitowania. Pobrał następujące sumy:

18.03.1986 – 3000zł

18.12.1986 – 4000zł

31.03.1987 – 5000zł

15.04.1987 – 4000zł

14.07.1987 – 8000zł

28.10.1987 – 5000zł

31.12.1987 – 7000zł

25.02.1989 – 8000zł.

Współpracę rozwiązano z dniem 2 lutego 1990 r w związku ze zmianą sytuacji polityczno-społecznej w Polsce i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. Był wykorzystywany w SOS „Rozkład” i SO „Rola”.

Dodaj komentarz