Zbigniew Kobyliński

By | Październik 5, 2012

Kobyliński Zbigniew

 Dr nauk fizycznych, nauczyciel akademicki. W latach 1975-2004 pracownik Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej a następnie Akademii Podlaskiej w Siedlcach na stanowiskach docenta, st. wykładowcy, adiunkta. Po roku 2004 nauczyciel akademicki w innych uczelniach. W latach 1977-8 wspomagał twórców niezależnej oficyny wydawniczej ?Nowa? z Mirosławem Chojeckim na czele, jego mieszkanie przy Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie było jednym z pierwszych, gdzie powstawały ulotki i komunikaty drukowanie prymitywną metodą przy użyciu ramki. Od listopada 1980 r. do grudnia 1981 roku był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i jednym z redaktorów biuletynu KZ ?Głos Niezależnych? drukowanego w ilości 600 ok. egz., ukazało się 10 numerów, W tym okresie był także delegatem z Siedlec na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze. W lutym 1980 r. Wydział III SUSW w Siedlcach założył sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim ?Niewidzialny? nr rej. 40906 na osobę Zbigniewa Kobylińskiego skutkiem donosu TW. ?Adama?, iż utrzymuje on kontakt z Zygmuntem Goławskim figurantem sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. ?Wiarus?. W dniu 5 lipca 1982 r. Zbigniew Kobyliński został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 pod zarzutem o przestępstwa z art. 18 § 2 kk. z zw. art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym polegające na udzieleniu pomocy nielegalnej radiostacji ?Radio Solidarność? w Warszawie. Akt oskarżenia w sprawie Radia Solidarność sporządzony przez prokuratora Prokuratury Warszawskiego Okręgu Wojskowego ppłk Olgierda Isbrandta obejmował 10 osób, a w tym Zbigniewa i Zofię Romaszewskich. Z. Kobyliński został zwolniony z aresztu w dniu 28.10.1982 r. w 1983 r. zastosowano wobec niego przepisy o amnestii. Po wyjściu z aresztu, jako najlepiej znający sprawę z lektury akt śledczych, opisał działanie radia w Warszawie w 1982 r. i przebieg śledztwa. Opis przekazał do Radia Wolna Europa, które szeroko rozpowszechniło informacje na ten temat. W 1983 r. powołał Tajną Komisje Zakładową w WSRP w Siedlcach składającą się z 2 osób. Komisja m. in. wydała list otwarty ? artykuł krytyczny po wizycie generałowej Sosnkowskiej w Polsce, który ukazał się w ?Wiadomościach? w Londynie. W następnych latach, do roku 1989, uczestniczył w różnorakiej działalności konspiracyjnej na terenie Siedlec, Warszawy i Wybrzeża, współpracował z prasą podziemną dostarczając jej rożne informacje, przeprowadzał i uczestniczył w akcjach ulotkowych. W 1984 r. wspólnie z Ewą i Jerzym Sznejderami z Kwidzyna Z. Kobyliński zorganizował akcję ulotkową w Kwidzynie, Elblągu i Sztumie informującą o pobiciu internowanych w więzieniu w Kwidzynie w dniu 14 sierpnia 1982 r. i o przebiegu późniejszego procesu pięciu z nich przed Sądem w Elblągu: Zygmunta Goławskiego, Mirosława Duszaka, Adama Kozaczyńskiego, Andrzeja Bobera i Wiesława Kałudzińskiego pod zarzutem czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy służby więziennej. W październiku 1985 r., jako podejrzewany przez SB i prok. Zofię Mierzejewską o współwykonawstwo ulotek rozpowszechnianych w ramach akcji antykolaboracyjnej przeciwko kilku funkcjonariuszom reżimu Z. Kobyliński został zatrzymany i osadzony na 48 godzin w areszcie w Pałacu Mostowskich w Warszawie. W latach 1993-2000 wiceprzewodniczący KZ NSZZ ?Solidarność? w WSRP (później Akademii Podlaskiej), a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku w uczelni. W latach 1993-1995 delegat na Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze. Jako działacz związkowy aktywnie przeciwstawiał się ponownej komunizacji uczelni siedleckiej dokonywanej w latach 1994-2000. Opublikował na ten temat szereg artykułów i opracowań, m. in. we wznowionym Głosie Niezależnych, w ?Materiałach KZ NSZZ ?Solidarność? przy WSRP w Siedlcach?: ?Druga inwazja politruków na Siedlce?, a po 2005 roku w gazetce Ku lepszej Polsce. Zabiegi te okazały się bezskuteczne. W październiku 2006 r. Z. Kobyliński decyzją Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni prz. Narodowi Polskiemu uzyskał status pokrzywdzonego w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 18.12.1998 r. o IPN-KŚZPNR (Dz. U. z 1998 r. Nr. 155, poz. 1016) (Zaśw. Nr., 5261/06). Gdy w 2007 r. prezes IPN Kurtyka powołał dr F. Gryciuka na stanowisko wiceprezesa IPN, Dr Z. Kobyliński był inicjatorem zgłoszenia protestu w tej sprawie przez Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w Siedlcach. Akcja nie spowodowała odwołania komunistycznego historyka.

 

 

Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Kobylińskiego wystawione 7.07.1982r przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie

 

 

Akt oskarżenia z grudnia 1982r. w tzw. ?Procesie radia ?S?

 

Oświadczenie Zbigniewa Romaszewskiego z 9 czerwca 1989 roku.

Status pokrzywdzonego nadany przez IPN Zbigniewowi Kobylińskiemu w 2006 roku.

Dodaj komentarz