Kalendarium

By | Wrzesień 30, 2012

Kalendarium opozycji w byłych województwach: siedleckim i bialskopodlaskim w latach 1977-1989.

 

Mam świadomość, że niniejsze kalendarium zawiera wiele braków. Składa się na to wiele przyczyn m.in.:
– zawiera wydarzenia od 1977 roku do 1989 roku. Starałam się wybrać te najważniejsze. Moją intencją było pokazanie niezależnego życia we wszystkich jej aspektach. Pewnie nie są pozbawione subiektywnego podejścia do zagadnień (starałam się, aby tak nie było!),
– w województwie siedleckim istniały Oddziały NSZZ ?S?, zarejestrowane bezpośrednio w Regionie ?S? Mazowsze w Warszawie i pracujące na swoim terenie samodzielnie,
– w województwie bialskopodlaskim ?S? wstąpiła do dwóch Regionów: Region  Mazowsze, Region Środkowo-Wschodni,
– brak źródeł,
– spotykałam się też z niechęcią udzielania informacji.

Dlatego zwracam się do Państwa, zainteresowanych uzupełnieniem lub  skorygo­waniem danych, o przesyłanie informacji, za które z góry serdecznie dziękuję. Kontakt e-mail: agaa125@wp.pl


Opracowując powyższe kalendarium przeprowadziłam rozmowy z: Elżbietą Cha­berską, Mirosławem Barszczyńskim, Marianem Kwiatkowskim z Białej Podlaskiej, Zbigniewem Szubińskim, Januszem Kuligowskim i Leszkiem Celejem z Mińska Mazowieckiego, Marianem Piłką, Wiesławą Lemkowską, Jerzym Duchną i Romanem Talarkiem z Garwolina, Mieczysławem Łabą i Maciejem Wężem z Sokołowa Podlaskiego, Grzegorzem Szymczakiem z Żelechowa, Stanisławem Lesiukiem z Międzyrzeca Podlaskiego, Julianem Mazurkiem z Radzynia Podlaskiego, Sławomirem Paprockim z Trębic, Krzysztofem Szymańskim z Korytnicy Węgrowskiej, Lucjanem Błońskim, Elżbietą Jędrzejuk, Zygmuntem Goławskim seniorem, Anną, Krzysztofem i Zygmuntem jr Goławskimi, Sławomirem Musiejem, Markiem Białym, Kazimierzem Kacprzakiem, Cezarym Kaźmierczakiem, Maciejem Kublikowskim, Andrzejem Litwiniakiem, Januszem Olewińskim, Tomaszem Olko, Wiesławem Ozgą, Ryszardem Piekartem, Krzysztofem Tchórzewskim, Ryszardem Wiśniewskim, Andrzejem Szczygielskim i Mirosławem Andrzejewskim z Siedlec. Jednocześnie dziękuję im za okazaną pomoc.

Agnieszka Andrzejewska

 

W y k a z  s k r ó t ó w:

KO ? Komitet Obywatelski
KPN ? Konfederacja Polski Niepodległej
KZ ? Komisja Zakładowa (NSZZ ?Solidarność?)
MKS ? Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
MKZ – Międzyzakładowy Komitet Założycielski
NSZZ ? Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
NZS ? Niezależne Zrzeszenie Studentów
OKW ? Oddziałowa Komisja Wykonawcza
PKP ? Polskie Koleje Państwowe
PKSLW – Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących
PPN ? Polska Partia Niepodległościowa
PPS ? Polska Partia Socjalistyczna (reaktywowana w 1987r.)
RI ? Rolników Indywidualnych      
RMP ? Ruch Młodej Polski
ROPCIO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
S-PGL-N – Siedlecko-Podlaska Grupa Ludowo-Narodowa
SKOS ? Siedlecki Komitet Oporu Społecznego
TKW ? Terenowa Komisja Wykonawcza

 

1977


– Zygmunt Goławski senior (Siedlce) i Jan Mizikowski (adwokat – Mrozy)  zakładają Siedlecko-Podlaską Grupę Ludowo-Narodową (S-PGL-N), która przeprowadza akcje ulotkowe (nawoływanie do bojkotu wyborów do Rad Narodowych), kolportuje wydawnictwa niezależne, prowadzi działalność samokształceniową i organizuje spotkania z politykami opozycyjnymi (m.in. W.Chrzanowski, A.Hall, L.Moczulski, J.Olszewski, W.Siła-Nowicki, W.Ziembiński). Zaangażowanych w tę działalność było ok. 20 osób z okolic Siedlec, m.in.: Ryszard Piekart, Lucjan Błoński, Andrzej, Krzysztof, Zygmunt Goławscy, Ryszard Czaicki, Adam Dąbrowski, Henryk Zieliński.
Członkowie S-PGL-N biorą udział w rocznicowych manifestacjach patriotycznych urządzanych w Warszawie przez Wojciecha Ziembińskiego.

25 marca – Powstaje Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), w jego skład wchodzą osoby z terenu byłego woj. siedleckiego: Marian Piłka, Jan Mizikowski, Stanisław Karpik, Zygmunt (senior) i Krzysztof Goławscy.

październik ukazuje sięBratniakpismo Studenckiego Komitetu Solidarności  Gdańsk (później pismo Ruchu Młodej Polski). Wychodzi do wprowadzenia stanu wojennego. Pierwszy numer sygnowali Aleksander Hall i Marian Piłka (pochodzący z Trąbek k. Garwolina).


Gazeta – kliknij, aby powiększyć

1978

Powstaje Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących założony przez Zygmunta Goławskiego, Stanisława Karpika, Jana Mizikowskiego w Opolu Starym koło Siedlec. W skład komitetu wchodzi ok. 13 osób. m.in.: Wiesław Kęcik (przewodniczy zebraniu), Marek Sikorski, Tadeusz Borkowski, Lucjan Błoński, Zygmunt Goławski, Stanisław Karpik, Jan Mizikowski, Ryszard Piekart. Komitet dokumentuje represje władz wobec Kościoła na Podlasiu, zbiera podpisy pod petycjami domagającymi się transmisji mszy św. oraz nadawania audycji o treści religijnej w radiu i telewizji.


1979  

Zygmunt Goławski z synami: Krzysztofem, Zygmuntem i Andrzejem angażują sie w działalność Konspiracyjnego Komitetu Katyńskiego. Założycielami tego Komitetu byli ks. Wacław Karłowicz i Stefan Melak.                                             
1 września ? powstaje KPN. Pod Aktem Konfederacji Polski Niepodległej podpisało się 50 osób, w tym 3 osoby związane z S-PGL-N Zygmunta Goławskiego.


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć


Legitymacja przód, aby powiększyć


Legitymacja tył, aby powiększyć

jesień – pojawiają się w Siedlcach napisy o treściach antykomunistycznych malowane przez Stanisława Karpika i Mirosława Andrzejewskiego.

1980  

19 marca – w Siedlcach rewizja u Zygmunta Goławskiego, Lucjana Błońskiego i Ryszarda Piekarta, zrywano podłogi w poszukiwaniu ulotek, które ukazały się w mieście.

21 marca Radzyń Podlaski – teleks do KC PZPR: „[…] w godzinach rannych na terenie miasta Radzyń Podlaski ukazały się w kilku punktach miasta ulotki o treści antysocjalistycznej. Znaleziono 68 ulotek formatu A5, rozrzuconych w rejonie dworca PKS, postoju taksówek i ośrodka zdrowia. Ulotki wykonane na powielaczu przez drukarnię ?Głos?, zatytułowane ?Nie ma chleba bez wolności?, zakończone podpisem ?Niepodległość i Dobrobyt Polski?.


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Ulotka nawołuje do nie uczestniczenia w wyborach. 20 ulotek formatu A4 naklejonych zostało w tym samym mieście na budynkach osiedla mieszkaniowego. Ulotki te, wykonane metodą drukarska, zatytułowane ‚Prawa i jedność narodu?, mają tematykę antywyborczą, sygnowane przez drukarnię im. J Piłsudskiego, a podpisane: ?Komitet Porozumienia na rzecz Stanowienia Narodu?(…). Informuję jednocześnie, że podjęliśmy działania zmierzające do zapobiegania dalszemu kolportażowi ulotek na terenie województwa. Podpisał I sekretarz KW PZPR.?

22 marca – ponowne rewizje u Z. Goławskiego, R. Piekarta i J. Mizikowskiego. Wszystkich zatrzymano na 16 godzin.


Biuletyn – kliknij, aby powiększyć

8 maja – w mieszkaniu Stanisława Karpika w Opolu Starym k / Siedlec, pod pretekstem imienin, miał odbyć się ogólnopolski zjazd Ruchu Młodej Polski.  Zjazd jednak nie doszedł do skutku ze względu na akcję Służby Bezpieczeństwa. Stanisław Karpik, oraz wielu działaczy RMP, którzy zamierzali udać się na Zjazd, zostało aresztowanych. Z Siedlec  również wylądował w siedleckim areszcie Mirosław Andrzejewski, a Stanisław Karpik został na siłę osadzony w szpitalu psychiatrycznym.

lato – kontynuowana jest akcja robienia antykomunistycznych napisów na terenie Siedlec. Graficiarzami byli Robert Wujek, Stanisław Karpik i Mirosław Andrzejewski.

lipiec ? w Siedlcach załoga  Stalchemaku protestowała przeciwko podniesieniu norm pracy na maszynachformierskich; niepodjęcie pracy przez pierwszą zmianę doprowadziło do przywrócenia poprzednich norm.

18 lipca – Biała Podlaska – teleks do KC PZPR: ?[…] W dniu dzisiejszym nie przystąpiła do pracy 59 osobowa grupa kierowców i mechaników Oddziału Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa ?Transbud? w Białej Podlaskiej solidaryzując się z załogą przedsiębiorstwa ?Transbud? w Lublinie i jej żądaniami. Najważniejsze zgłoszone żądania dotyczą:
–      podniesienia (wysokości) zasiłków rodzinnych do poziomu zasiłków otrzymywanych przez pracowników MO i WP
–      zniesienia cen komercyjnych lub podwyższenia płac średnio o 2 tys. zł.
–      poprawy w zaopatrzeniu w mięso i jego przetwory oraz węgiel do poziomu w aglomeracjach wielkoprzemysłowych. Podczas spotkania grupa ta oświadczyła, że do pracy przystąpi z chwilą podjęcia pracy przez załogę przedsiębiorstwa w Lublinie. Podpisał sekretarz KW PZPR Stanisław Staszczak.?

21 lipca – Biała Podlaska – teleks do KC PZPR: ?[…] W dniu dzisiejszym na terenie naszego województwa rozszerza się ruch związany ze zgłaszaniem przez grupy pracowników postulatów i żądań, co wiąże się z okresowymi przestojami w pracy. Sytuację taką zanotowano w ?ZPW ?Biawena?, Przedsiębiorstwie Produkcji Urządzeń Handlowych ?WUTEH? w Radzyniu Podlaskim, Oddziale PKS w Białej Podlaskiej i Kombinacie Maszyn dla Fabryk Domów w Wydziale Odlewni.(…) Podpisał sekretarz KW.?

23 lipca – kończy strajk Radzyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Handlowych ?WUTEH? w Radzyniu Podlaskim.

24 lipca – kończą strajk w ?Radzyniance? w Radzyniu Podlaskim.

sierpień – w Węgrowie w narzędziowni ZWUT odbył się strajk. Przewodniczącym komisji strajkowej był Wacław Pietrzykowski. Strajkujący robotnicy spisali ponad 10 postulatów, które miały lokalny charakter.

29 sierpnia – Stanisław Karpik, mecenas Jan Mizikowskim (uczestnicy ROPCiO) i Mirosław Andrzejewski ze swojską wędliną i mięsem udali się pociągiem do strajkujących robotników Stoczni Gdańskiej. Zbiórkę żywności współorganizował Zygmunt Goławski (senior).

sierpień – delegacja łukowskiej ?Solidarności? w składzie: Stanisław Śmiech, Józef Lipka, Wojciech Jerzy Janiszek wyjeżdża po raz pierwszy do Gdańska na spotkanie z Lechem Wałęsą.

wrzesień ? w Siedlcach Zygmunt i Krzysztof Goławscy inicjują powstanie NSZZ ?Podlasie?. Miał mieć charakter ogólnobranżowy i skupiający w swoich szeregach pracowników części zakładów z terenu województwa siedleckiego i bialskopodlaskiego.

wrzesień – w Siedlcach powstają niezależne związki: np. w ?Karo? do Komisji Założycielskich NSZZ ?S? wstąpiło prawie 100% załogi (bez 14 osób – 2200 osób zatrudnionych), w ?Stalchemaku? do niezależnych związków zapisało się 1000 na 1100, w Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów 540 osób na 560 zatrudnionych, ?Mera-Błonie? ok. 450 osób na 600 zatrudnionych.

3 września – Biała Podlaska – teleks do KC PZPR: ?[…] W Warszawskich Zakładach Podzespołów Radiowo-Telewizyjnych ?Omig? Zakład w Międzyrzecu Podlaskim i Radzyńskim Przedsiębiorstwie Urządzeń Handlowych ?WUTEH? część załóg podjęła próby powołania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.(…) Podpisał Sekretarz KW PZPR.?

16 września ? W Radzyniu Podlaskim powstają pierwsze struktury NSZZ ?Solidarność? w filii Warszawskich Zakładów Mechanicznych ?Delta? oraz w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego.

wrzesień / październik – w Łukowie powstaje Międzyzakładowy Komitet Związkowy NSZZ ?Solidarność? w Łukowie. Przewodniczącym zostaje Janusz Krukowski.

jesień ? na terenach województw siedleckiego i bialskopodlaskiego powstaje Ruch Młodej Polski ?Podlasie?. W Siedlcach tworzą go m. in: Mirosław Andrzejewski, Piotr Czapski, Cezary Kaźmierczak, Robert Wujek, Andrzej Skarus, Bogdan Olszewski, Dariusz Zieniuk, Witold Bobryk, Maria Czerniej, Agnieszka Więsak i Edward Kopówka.


Kliknij, aby powiększyć

Działania RMP wspiera Stanisław Karpik.

jesień – Siedlce: RMP zorganizował koło samokształceniowe. Wykłady odbywały się w salce katechetycznej przy siedleckiej katedrze. Na spotkania w ramach tego koła przyjeżdżali: Marian Piłka (ROPCiO, RMP), Andrzej Czuma (ROPCiO) i mec. Jan Mizikowski (ROPCiO). [Odbywały się do jesieni 1981 roku.]

3 października – na wezwanie NSZZ ?S? część załóg w wielu regionach kraju przystąpiło do strajku ostrzegawczego na znak protestu przeciwko niewywiązywaniu się przez rząd ze zobowiązań podpisanych w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu.
– Węgrów: do godzinnego strajku ostrzegawczego  przystąpiło ok. 600 osób w węgrowskim ZWUT. Strajkujący żądali polepszenia zaopatrzenia w artykuły spożywcze oraz oddanie budynku KM PZPR na przychodnię zdrowia.
– Siedlce: w zakładach ?Karo? 150 kobiet na wydziale szwalni nie pracowało przez piętnaście minut, w FSO na wydziale przedniego zawieszenia przerwano pracę na pół godziny.
– Mińsk Mazowiecki: w Fabryce Urządzeń Dźwigowych 70 pracowników przerwało produkcję.

9 października – Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał rejestracji NSZZ ?Podlasie?.  Sędzia Ewa Skubikowska wraz z przedstawicielami nowo utworzonego związku przeanalizowała treść statutu co do  ?zgodności z postanowieniami Konstytucji PRL i innymi przepisami prawa?. Komitet organizacyjny tego związku tworzyli przedstawiciele załóg: ?Polmozbytu?, ?Mera Błonie?. /Adam Stępnik, Henryk Zieliński, Ryszard Wiśniewski/.
Związek ten miał być ogólnobranżowy i obejmować województwa siedleckie i bialskopodlaskie.


Kliknij, aby powiększyć

13 października – w Siedlcach na wspólnym zebraniu przedstawiciele zakładowych komitetów założycielskich powołali  MKZ ?Ziemia Podlaska? NSZZ ?Solidarność?. Jego terenem działalności są województwa ? siedleckie i bialskopodlaskie, jego siedzibą – Siedlce, gdzie przy ul. Kochanowskiego 7 znajduje się lokal związkowy.


Artykuł w „Tygodniku Siedleckim”. Kliknij, aby powiększyćGaleria zdjęć z siedziby oddziału


Proporczyki – kliknij, aby powiększyć

W komitecie założycielskim znaleźli się przedstawiciele Dyrekcji Rejonowej PKP, Odlewni Staliwa ?Stalchemak? ZPD ?Karo?, Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, Prefabetu, Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego, Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów, Mera-Błonie. Wybrano tymczasowe władze.
W skład Prezydium MKZ weszli: przewodniczący – Jan Będkowski, z-ca przewodniczącego Marek Biały, Janusz Ławecki, Janusz Dębski, Tadeusz Orzełowski, Eugeniusz Rogalski, Włodzimierz Tatak, Zbigniew Związek. MKZ nie obejmował swoim zasięgiem wszystkich siedleckich zakładów pracy. Inne Komisje Zakładowe jak FNS ?Vis?, WLKS ?Mostostal? zrzeszone były już wcześniej w Regionie Mazowsze NSZZ ?Solidarność? w Warszawie. Założyciele istniejącego dotąd lokalnego związku ?Podlasie? postanowili w ramach porozumienia z MKZ wystąpić do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z wnioskiem o wyrejestrowanie.


Oświadczenie – kliknij, aby powiększyć

26 października – w Warszawie 25-osobowa grupa instruktorów z całego kraju utworzyła Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Na naszym terenie kręgi KIHAM powstają w Garwolinie i Białej Podlaskiej. W Siedlcach, pomimo prób, nie doszło do zawiązania kręgu. Inicjator powołania kręgu, Mirosław Andrzejewski wstępuje do warszawskiego KIHAM-u.


Kliknij, aby powiększyć

11 listopada ? powstaje Niezależne Zrzeszenie Studentów w WSRP. Przewodniczącym zostaje Kazimierz Leszek Hudzik.

12 listopada ? został aresztowany współzałożyciel Konfederacji Polski Niepodległej Zygmunt Goławski senior i osadzony w więzieniu w Warszawie.

14 listopada – w Łukowie pojawiają się KZ ?S? w Zakładach Przemysłu Skórzanego, Zakładach Mięsnych, Szpitalu Miejskim, Wydziale Oświaty i Wychowania, zaczął się tworzyć MKZ. Weszli do niego: Janusz Krukowski, Stanisław Frączek, Jerzy Janiszek, Hanna Cichosz-Pilska, Elżbieta Piasecka, Alfred Lipiński, Bogdan Szyszkowski, Stefan Krasuski, Józef Lipka-Chudzik.

21 listopada – odbyło się zebranie członków organizacji zakładowych NSZZ ?Solidarność? istniejących w następujących siedleckich placówkach kultury: Wojewódzkim Archiwum Państwowym, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Okręgowym w Siedlcach. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele utworzonej w tym samym dniu OZ NSZZ ?Solidarność? Pracowników Kultury i Sztuki oraz delegat Państwowej Szkoły Muzycznej. Zebranie ukonstytuowało Międzyzakładową Organizację NSZZ ?Solidarność? Pracowników Kultury woj. Siedleckiego. W głosowaniu tajnym wybrano Tymczasowy Zarząd w składzie: Lech Dauksza /WBP/-przewodniczacy, Marek Stasinowski (Muzeum), Alina Gizak (WBP), Rosita Sobiczewska (Archiwum). Postanowiono, że Organizacja w imieniu wszystkich dokona wspólnej rejestracji w NSZZ ?Solidarność? Region Mazowsze.


Komunikat Lech Daukszy – kliknij, aby powiększyć

21 listopada – zostaje zatrzymany w areszcie na 48 godzin Mirosław Andrzejewski (RMP). W jego domu zostaje przeprowadzona rewizja. Zatrzymanie ma związek z akcją malowania napisów na murach zorganizawaną przez Piotra Czapskiego (RMP). Dodatkową szykaną jest usunięcie M. Andrzejewskiego z ZHP, co skutkuje powstaniem niezależnych od ZHP drużyn harcerskich w Osinach Dolnych i w Siedlcach.

Przeczytaj więcej o RMP i działalności w opozycji przed 1980 rokiem

26 listopada ? w Radzyniu Podlaskim przedstawiciele komisji założycielskich ?S? z 11 zakładów pracy powołali do życia Środowiskową Komisję Porozumiewawczą NSZZ ?Solidarność?. Do jej Prezydium weszli: Władysław Dzięga z PZL WZM w Branicy (przewodniczący), Roman Struczyk (zastępca przewodniczącego), Grażyna Barszczewska, Hildegarda Wieczorek, Marian Kucyk. Po kilku miesiącach komisja przekształciła się w MKZ NSZZ ?S? Oddział w Radzyniu Podlaskim.

29 listopada ? Stanisław Karpik wraz z siedleckim RMP organizują pod pomnikiem w Iganiach uroczystości z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W uroczystościach wzięły udział wszystkie ugrupowania opozycyjne Podlasia, Solidarność oraz okoliczni mieszkańcy. Z Gdańska przyjechał założyciel RMP Aleksander Hall. SB uniemożliwiła przybycie mec. Janowi Mizikowskiemu wzywając go na przesłuchanie. Pod pomnikiem zostaje odprawiona msza św., którą odprawił O. Eustachy Rakoczy ze zgromadzenia OO. Paulinów.Galeria zdjęć z Mszy

12 grudnia – w Gdańsku przy okazji odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. odbyło się ogólnopolskie spotkanie uczestników Ruchu Młodej Polski. Podczas tego spotkania powołanych zostało siedmiu rzeczników RMP, w tym dwie osoby pochodzące z byłego woj. siedleckiego: Marian Piłka z Trąbek koło Garwolina i Mirosław Andrzejewski z Siedlec (informacja o tym jest zamieszczona na ostatniej stronie w nrze 27. ?Bratniaka? – piśmie Ruchu Młodej Polski).

17 grudnia – ukazuje się pismo NSZZ ?Solidarność” przy WSRP w Siedlcach.
Od trzeciego numeru nosi nazwę ?Głos Niezależnych?.


Gazeta – kliknij, aby powiększyć

18 grudnia – w Warszawie o godzinie 14-ej odbyło sie spotkanie przedstawicieli NSZZ ?Solidarność? MKZ W Siedlcach i MKZ Regionu Mazowsze z przedstawicielami Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług pod przewodnictwem min. Kowalika. Ze strony ?Solidarności? w rozmowach udział wzięli Z. Bujak, A. Maciarewicz, K. Hagemejer z MKZ Mazowsze oraz J. Będkowski, M. Biały, M. Kublikowski, T. Olko z MKZ Siedlce. Rozmowy dotyczyły różnic między poszczególnymi województwami województwami, miastami w obrębie województwa a nawet niektórymi grupami ludności w wielkości przydziałów mięsa na święta.


Informacja – kliknij, aby powiększyć


Informacja – kliknij, aby powiększyć

18 grudnia – w Garwolinie z inicjatywy Jana Bryłowskiego i Romana Lonca w świetlicy PKS-u zebrali się przedstawiciele zakładów pracy. Niektóre KZ ?S? dokonały już rejestracji bezpośrednio w Regionie Mazowsze. Postanowiono utworzyć Oddział ?S? reg. Mazowsze. Wybrano tymczasowe władze. Przewodniczącym tymczasowego prezydium został Franciszek Dobrowolski.

19 grudnia – w Siedlcach na otwartym międzyszkolnym zebraniu pracowników oświaty zrzeszonych w NSZZ ?Solidarność?został powołany Międzyszkolny Porozumiewawczy Komitet Założycielski o charakterze tymczasowym w składzie:  Elżbieta Jędrzejuk, Danuta Kalińska, Andrzej Litwiniak, Hanna Pawłowska,  Florentyna Rzemieniuk, Józef Krawczyk.

23 grudnia – delegacja MKZ ?Ziemia Podlaska? w składzie: przew. Jan Będkowski, przew. radców prawnych Wiesław Zajączkowski przybyła do Prokuratury Generalnej w Warszawie celem przekazania listu otwartego dotyczącego więźniów politycznych. W treści m.in.: ?My, niżej podpisani mieszkańcy Siedlec i województwa siedleckiego działając na podstawie porozumienia Gdańskiego pkt. 4 B i 4 D domagamy się natychmiastowego zwolnienia z aresztu ob. Zygmunta Goławskiego?. List podpisało 283 osoby. Delegacji odmówiono zobaczenia się z więzionym, motywując to ?dobrem śledztwa?. Nie wyrażono również zgody na widzenie z najbliższą rodziną. Prokurator jedynie oświadczył, że ?życiu i zdrowiu p. Zygmunta Goławskiego nie zagraża niebezpieczeństwo?.Ulotka uwolnić politycznych


Kliknij, aby powiększyć

grudzień
? powstaje Siedlecki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania,
– zarejestrowana zostaje w Warszawie w Regionie Mazowsze przy ul. Szpitalnej Komisja Zakładowa ?S? z ZSZ w Węgrowie. Była to jedyna Komisja Zakładowa ?S? w powiecie węgrowskim, która grupowała nauczycieli – około 40 osób m.in. Janina Szewczyk, Antoni Karczewski, Tadeusz Żaboklicki, Leonard Rusjan, Anna Piszczyk, Wojciech Woźnicki, Teresa Ziemba, Jadwiga Bobińska.
– w Mińsku Mazowieckim powstaje pierwsza komisja zakładowa NSZZ ?S? w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.
– ukazuje się pierwszy numer ?Młodej Myśli? – niezależnego pisma RMP ?Podlasie?.


Gazeta – kliknij, aby powiększyć

1981 styczeń 

1 stycznia – wychodzi pierwszy numer czasopisma ?Odnowa? – NSZZ Solidarność MKZ ?Ziemia Podlaska?.

Gazeta – kliknij, aby powiększyć

4 stycznia – odbyło się w Domanicach zebranie inaugurujące działalność Wojewódzkiej Organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych ?Solidarność Wiejska?. Uchwalono powołanie Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI ?Solidarność Wiejska?. W skład prezydium weszli: Jan Dołęgowski (przew.), Ryszard Poniatowski, J.Nowiński, S.Biarcki, M.Krasuski, D.Wysokiński, Waldemar Cisak. Siedziba  KZ mieści się wspólnie z MKZ ?Ziemia Podlaska?, w Siedlcach, ul. Kochanowskiego 7. Do zebrania RI w woj. siedleckim liczy 80 kół wiejskich w 15 gminach.

5 stycznia – w Siedlcach odbyło się walne zgromadzenie Międzyzakładowej NSZZ ?S? Pracowników Kultury Województwa Siedleckiego.

Komunikat – kliknij, aby powiększyć

styczeń – powstaje pierwsza w Węgrowie Komisja Zakładowa ?Solidarność? w ZWUT, przewodniczącym został Wacław Pietrzykowski. Była to największa komisja, liczyła ok. 1000 członków. Do końca miesiąca powstały komisje zakładowe ?S? w ZOZ (Adam Bogusławski, Maciej Małowidzki, Zofia Sulich, Krystyna Kuzakowa), w POMie (Janusz Jakubiak, Marek Miernicki, w PKS (Wiesław Karczewski, Ryszard Marchela), w Cepelii (Wiesław Zygmunt, Anna Rowicka), w OSM (Adam Koseła), w PGK (Jerzy Ryczkowski). W rejonie węgrowskim w Sadownem w Zakładzie Silikatów 95% załogi należało do ?S? (Tadeusz Kalbarczyk).

początek stycznia – MKZ ?Ziemia Podlaska? NSZZ ?Solidarność?, uzyskała formalne prawo rejestracji zakładowych z chwilą zarejestrowania się w KKP NSZZ ?Solidarność? w Gdańsku. Do końca stycznia 1981 r. w MKZ ?Ziemia Podlaska? zarejestrowanych było 49 KZ z zakładów i instytucji z woj. siedleckiego i bialskopodlaskiego w liczbie ok. 15 tysięcy członków.

20 stycznia – z pisma NSZZ ?S? Region Gdański do MKZ Siedlce: MKZ ?Ziemia Podlaska? z siedzibą w Siedlcach została zarejestrowana w Sekretariacie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ ?Solidarność? pod numerem 56. Delegat MKZ-u ?Ziemia Podlaska? jest uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach KKP NSZZ ?Solidarność? w charakterze obserwatora. Kwestia uczestnictwa w KKP jako członka, zostanie ustalona z chwilą podjęcia uchwały o regionalizacji związku i wyborach do Zarządów Regionalnych? Podpisał Grzegorz Grzelak.

Kliknij, aby powiększyć

22 stycznia – Stanisław Karpik wraz z siedleckim RMP organizują w Siedlcach manifestację patriotyczną poświęconą 118 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uczestnicy manifestacji spotkali się wieczorem przy pomniku poległych powstańców (przy szkole podst. Nr 5), a następnie udali się pod krzyż, który stoi w miejscu stracenia Pantaleona Potockiego (róg ul. Świętojańskiej i Sienkiewicza). W obu miejscach złożono kwiaty, zapalono znicze i modlono się w intencji Ojczyzny. Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy odśpiewali ?Rotę? i ?Boże coś Polskę?.

30 stycznia – w sali ?Mostostalu? w Siedlcach odbyło się zebranie przedstawicieli Komisji Zakładowych NSZZ ?S? zrzeszonych w MKZ ?Ziemia Podlaska?oraz zakładów pracy z terenu Siedlec zarejestrowanych w Regionie ?Mazowsze?. Uzgodniono wstępnie stanowisko w sprawie podjęcia wspólnego działania w ramach jednej, prężnej organizacji regionalnej jaką stanowiłby MKZ ?Ziemia Podlaska?.

Komunikat cz.1 – kliknij, aby powiększyć

Komunikat cz.2 – kliknij, aby powiększyć

Została przyjęta mocą uchwały Plenum MKZ ?Ziemia Podlaska? Instrukcja Strajkowa.

Cz. 1 – Kliknij, aby powiększyć

Cz. 2 – Kliknij, aby powiększyć

Cz. 2 – Kliknij, aby powiększyć

31 stycznia – powstaje kolejne pismo komisji zakładowej ?Niezależni? – pismo przy Odlewni Staliwa ?Stalchemak” w Siedlcach.

Kliknij, aby powiększyć

styczeń ? wychodzi drugi i zarazem ostatni numer ?Młodej Myśli? – pisma siedleckiego RMP.

1981 luty 

luty – w Spółdzielni Inwalidów ?Elremet? w Białej Podlaskiej powstała Tymczasowa Komisja Związku Zawodowego ?Solidarność?. Przewodniczącym został Witold Zabielski. W skład Prezydium wchodzili: Grzegorz Targosz, Dariusz Makarewicz.

9 lutego – w Siedlcach w sali konferencyjnej WLKS ?Mostostal? odbyło się walne zebranie przedstawicieli KZ NSZZ ?Solidarność? z całego województwa siedleckiego. Celem zebrania było ustalenie struktury organizacyjnej związku w województwie siedleckim zgodnej z Uchwałą KKP z dnia 28.01.1981 o regionalizacji. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Prezydium MKZ ?Mazowsze? kol. Tadeusz Kłopotowski i Henryk Wujec.

Informacja oddziału cz.1 – kliknij, aby powiększyć

Informacja oddziału cz.2 – kliknij, aby powiększyć

luty – w Spółdzielni Inwalidów ?Elremet? w Białej Podlaskiej powstała Tymczasowa Komisja Związku Zawodowego ?Solidarność?. Przewodniczącym został Witold Zabielski.

18 lutego – w Węgrowie poszczególne Komisje Zakładowe podjęły działania zjednoczeniowe. Została wybrana Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza ?Ziemi Węgrowskiej?. Utworzono Międzyzakładowy Komitet Związkowy, który wkrótce przekształcił się w Oddział NSZZ ?S?. Przewodniczącym Oddziału został Maciej Małowidzki a wiceprzewodniczącymi Janina Szewczyk i Henryk Pawluk. Oddział w Węgrowie kontaktował się bezpośrednio z władzami Regionu Mazowsze.

21 lutego ? w Warszawie odbyło się  zebranie delegatów Komisji Zakładowych NSZZ ?Solidarność? z terenu woj. siedleckiego. Delegaci przedstawili oświadczenia, jaka liczba członków reprezentowanych przez nich organizacji wyraziła wolę utworzenia samodzielnego regionu, jaka zaś jest za przynależnością do Regionu Mazowsze. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że ok. 30.000 jest za przynależnością do Regionu Mazowsze a 7.500 za samodzielnym regionem. Przedstawiciele Prezydium Regionu Mazowsze Tadeusz Kłopotowski i Maciej Madeyski zaproponowali utworzenie Oddziału w Siedlcach, a następnie sformowanie Komisji Koordynacyjnej na szczeblu województwa. Delegaci z 33 organizacji związkowych  podjęli  uchwałę o wstąpieniu do Regionu Mazowsze. W wyniku przeprowadzonych wyborów utworzono 11 osobowe prezydium oddziału w skład którego weszli: przewodniczący Maciej Kublikowski z FNS ?Vis?,
z-ca przew. Marek Biały ze Stalchemak,
z-ca przew. Lucjan Kornacki z SKB ?Podlasie?,
sekretarz Elżbieta Trebnio z ?Karo?, Norbert Chorąży z RGK, Krzysztof Goławski z WUS, Ignacy Kicki ze ?Stalchemaku?, Janusz Olewiński z WUT, Tadeusz Orzełowski z Mera Błonie, Florentyna Rzemieniuk z ZSZ nr 1, Halina Sylwestrzak – Służba Zdrowia.

22 lutego – odbyło się w Siedlcach zebranie NSZZ RI ?Solidarność Wiejska?, którego celem był wybór delegatów na Krajowy Zjazd w Poznaniu.
Delegatami zostali: Jan Dołęgowski (gm. Wiśniew), Irena Żyłan (gm. Łochów), Ryszard Poniatowski (gm.Wodynie), Zenon Borkowski (gm.Trzebieszów), Henryk Major (wieś Brzozów), Waldemar Cisak (gm. Zbuczyn), Edmund Drygiel (gm. Wojcieszków), Adam Mroczek (gm. Liw), Zbigniew Zalewski (gm. Korytnica), Włodzimierz Zawadzki (gm. Bielany).

luty – w Mińsku Mazowieckim KZ ?S? z miasta i okolic utworzyły Międzyzakładowy Komitet Założycielski, który w późniejszym okresie przekształcił się w Oddział NSZZ ?S? Region Mazowsze w Mińsku Mazowieckim. Przewodniczącym Oddziału został Paweł Fusik (przewodniczący KZ ?S? w FUD), z-cą Czesław Kujszczyk.

1981 marzec 

1 marca –  na zebraniu przedstawicieli Komisji Międzyzakładowych z Łukowa, Siedlec, Łochowa, Mińska Mazowieckiego, Żelechowa, Garwolina, Węgrowa powołano NSZZ ?Solidarność? Wojewódzką Sekcję Pracowników Oświaty i Wychowania Region Mazowsze w Siedlcach. W jej skład weszli: przewodniczący ? Andrzej Litwiniak, z-ca Lucjan Senenko z Łukowa, sekretarz- Elżbieta Janke z Mińska Mazowieckiego,  członkowie: Danuta Kalińska Siedlce, Przemysław Tryboń,  z Łukowa, Tadeusz Milek z Garwolina, Janina Gałązka z Łochowa, Adam Kobielus z Żelechowa, Zenon Szymański z Węgrowa, Leonard Rusjan z Węgrowa, Janusz Izdebski z Mińska Mazowieckiego, Maria Nurzyńska z Mińska Mazowieckiego.

Sprawozdanie cz.1, aby powiększyć

Sprawozdanie cz.2, aby powiększyć

Sprawozdanie cz.3, aby powiększyć

Sprawozdanie cz.4, aby powiększyć

marzec – w Łukowie po wyborach MKZ tworzyli: Alicja Cieszko, Aleksander Krawczyk, Stanisław Pływacz, Witold Stępniewski, Przemysław Tryboń, Adam Okręglicki, Bogusław Dzido, Aleksander Krzeszowski, Ryszard Ossowski, Stanisława Marcińczak, Mieczysław Kołtan, Janusz Krukowski, Stanisław Frączek, Jerzy Janiszek, Hanna Cichosz-Pilska, Elżbieta Piasecka, Alfred Lipiński, Bogdan Szyszkowski, Stefan Krasuski, Józef Lipka-Chudzik. Delegatem na Regionalny Zjazd w Lublinie wybrano Alicję Cieszko. Przewodniczącym był Stanisław Frączek, wiceprzewodniczącym Wojciech Jerzy Janiszek i Anna Cichosz-Pilska – sekretarz.
W Łukowie TKZ ?Oświata? zakładają: Adam Okręglicki, Hanna Szajdziuk, Barbara Polkowska, Hanna Czajkowska, Maria Tryboń, Ewa Poniatowska, Aleksander Krawczyk, Bogdan Dzido, Lucjan Senenko.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

marzec – na terenie Węgrowa powstaje 24 koła ?S? zakładowe miejskie, Urzędu Gminy Liw i GS ?Sch? Liw z siedzibą w Węgrowie. Zrzeszają ok. 3.000 członków

12 marca – w Garwolinie odbyły się wybory władz Oddziału. Przewodniczącym został Marek Pluciński, a jego zastępcami: Franciszek Dobrowolski, Jan Dedeciusz. Wybrano delegatów na I Zjazd Regionu Mazowsze. Delegatami zostali: Marek Pluciński, Franciszek Dobrowolski, Anna Kapinos, Mieczysław Stanicki, Piotr Koczułap, Jan Michalik.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

27 marca – W całym kraju odbywa się czterogodzinny (od godz. 8.00 do 12.00) strajk ostrzegawczy w tzw ?sprawie bydgoskiej?. Przystąpiły również do niego zakłady z województw bialskopodlaskiego i siedleckiego. W WSR-P w Siedlcach powstał wspólny Komitet Strajkowy Pracowników i Studentów. W strajku wzięło udział ok. 780 studentów.

Przepustka – kliknij, aby powiększyć

30 marca – zostaje pobity i obrabowany znany działacz opozycyjny Stanisław Karpik przez ?nieznanych sprawców?.Dostali się do jego mieszkania podając się za wysłanników MKZ ?S?, przybywających po papier do powielacza. S. Karpik z ranami cietymi głowy i ogólnym potłuczeniem trafił do szpitala. Śledztwo utknęło w ?martwym punkcie?.

31 marca – załoga ?Mostostalu? Siedlce odpowiedziała na apel KKP o strajku generalnym i w zakładzie trwa ?gotowość? strajkowa. Zakładowy Komitet Strajkowy wydał Odezwę do Załogi Mostostalu.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć


1981 kwiecień 

1 kwietnia ? Komitet Strajkowy WSR-P w Siedlcach ogłasza odwołanie gotowości strajkowej

Kliknij, aby powiększyć

6 kwietnia – z inicjatywy NSZZ ?Solidarność? Region Mazowsze Oddział Siedlce odbyło się w sali Domu Kultury Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego ?Karo? spotkanie Adama Michnika z członkami Związku, pracownikami i mieszkańcami miasta.

7 kwietnia – ukazuje się BIULETYN INFORMACYJNY: KZ NSZZ ?Solidarność” przy WLKS ?Mostostal” w Siedlcach (red. Zbigniew Kucharuk, Zbigniew Fryc, Jadwiga Skwara, Wiesław Mielczarek).

Kliknij, aby powiększyć

10 kwietnia – przy pomniku w Iganiach w 150 rocznicę bitwy okresu Powstania Listopadowego została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez księży diecezji siedleckiej. Okolicznościowy referat wygłosił mecenas Jan Mizikowski. Licznie zgromadzonym wiernym wręczono również list Boruty-Spiechowicza najstarszego żyjącego generała Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego w Zakopanem, w którym generał składa wyrazy czci bojownikom o niepodległość, przeprasza, że z uwagi na stan zdrowia i wiek (88 lat) nie mógł osobiście przyjechać i zaznacza, że sercem pozostaje z uczestnikami igańskiej uroczystości. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów i odśpiewano ?Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…?, oraz ?Jeszcze Polska nie zginęła?. Mszę św. Odprawił ojciec Eustachy Rakoczy z Leśnej Podl.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

13 kwietnia – w Warszawie w Hali Gwardii odbyło się zebranie przedstawicieli KZ ?S? Mazowsza. O pracy terenowych oddziałów mówił Tadeusz Kłopotowski.

13 kwietnia – w Sokołowie Podlaskim biskup podlaski Jan Mazur dokonał poświęcenia nowego lokalu Oddziału NSZZ ?Solidarność? w Sokołowie Podlaskim przy ul. Lipowej 2. Odbyło się też spotkanie ze związkowcami, w czasie którego omówiono kwestie przydatności społecznej nauki kościoła w pracy związkowej oraz problemy walki z alkoholizmem. Oddział w Sokołowie liczy 4.000 członków, przewodniczącym jest Mieczysław Łaba, zastępcą Maciej Wąż.

22 kwietnia – na zebraniu plenarnym NSZZ ?Solidarność? Region Mazowsze Oddział w Siedlcach podjęto Uchwałę w sprawie wyborów na WZD Region Mazowsze i regulaminu wyborów do Oddziału.

Uchwała, str. 1 – kliknij, aby powiększyć

Uchwała, str. 2 – kliknij, aby powiększyć

Uchwała, str. 3 – kliknij, aby powiększyć

Uchwała, str. 4 – kliknij, aby powiększyć

25 kwietnia – w wyniku protestu lubelskiego środowiska instruktorów harcerskich Szczepu „Zawisza” powstaje Niezależny Ruch Harcerski (NRH). Z naszego regionu do NRH należały środowiska harcerskie z Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego i Mińska Maz.

 1981 maj 

3 maja – po raz pierwszy od 42 lat mieszkańcy Siedlec oficjalnie obeszli rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta msza świeta odprawiona na stadionie miejskim zgromadziła 35 tysięcy ludzi. W uroczystości uczestniczyły delegacje KZ zakładów pracy, przedstawiciele RI, władze SD. Kazanie wygłosił ks biskup Wacław Skomorucha, który mówił o znaczeniu Konstytucji dla odnowy moralnej narodu. Po zakończeniu mszy prelekcję o znaczeniu aktu uchwalenia Konstytucji wygłosił działacz opozycyjny Andrzej Czuma. W czasie prelekcji nad tłumem wzniosły się   transparenty KPN i RMP. Oprawę artystyczną uroczystości stanowiły recytacje klasyków poezji polskiej w wykonaniu artystki scen polskich Hanny Skarżanki. Po zakończeniu uroczystości na stadionie tłum wraz z pocztami sztandarowymi przeszedł główną ulicą miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie złożono kwiaty.Galeria zdjęć z Mszy św.

 

maj– ukazuje się kolejne pismo Oddziału: ?Serwis Bieżący? – NSZZ ?Solidarność” Reg. Mazowsze Oddział w Siedlcach.Galeria zdjęć z Siedziby Oddziału NSZZ „Solidarność”.

 

maj ? na WSR-P powstaje kolejna niezależna organizacja ? koło Polskiego Związku Akademickiego. PZA opierał swoje ideały na nauce głoszonej przez Kościół Katolicki. Prezesem został J. Daniliszyn.


PZA – Kliknij, aby powiększyć

7 maja – w Siedlcach MO i SB przeprowadziły rewizje w mieszkaniach osób związanych z RMP: Piotra Czapskiego, Bogdana Olszewskiego, Cezarego Kaźmierczaka i Witolda Bobryka. Skonfiskowano wydawnictwa niezależne, w tym znaczną część nakładu przygotowywanego do druku pierwszego numeru pisma ?ABC?.


ABC – Kliknij, aby powiększyć

9 maja – na I Krajowym Zjeździe Delegatów Zakładowych i Uczelnianych Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania wystosowano depeszę do Amnesty International w Londynie prosząc o interwencję u władz PRL w sprawie uwięzionego Zygmunta Goławskiego, który od 6 miesiecy prowadzi głodówkę protestacyjną.

12 maja – z więzienia został zwolniony Zygmunt Goławski.

14 maja – zawiązał się Komitet Założycielski Klubu Inteligencji Katolickiej. Wybrano tymczasowy zarząd, w skład którego weszli Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki ks Jan Mazur, Stanisław Dąbrowski, Krzysztof Goławski, Aleksander Mackiewicz, Jan Mizikowski, Henryk Wiśniowolski.

18 maja – NSZZ ?Solidarność? Oddział Siedlce otrzymał List Jego Ekscelencji ks. bpa Jana Mazura w sprawie podjęcia przez Związek zdecydowanej walki z plagą pijaństwa.

20 maja – studenci siedleccy odwołali obchody Jackonaliów w związku z tragicznym wydarzeniem na placu św.Piotra w Watykanie, łącząc się duchowo z cierpieniem Jana Pawła II.


Oświadczenie – Kliknij, aby powiększyć

20 maja – Komisja Zakładowa NSZZ ?Solidarność? SPBP wystosowała pismo do Prezydenta Miasta o zmianę nazwy ulicy tj. ul. Obrońców Stalingradu.

23 maja – w 116 rocznicę stracenia na rynku sokołowskim bohaterów powstania styczniowego ? księdza Stanisława Brzózki i jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego odbyła się patriotyczna manifestacja zorganizowana przez Oddział NSZZ ?Solidarność? w Sokołowie Podlaskim. W uroczystości wzięło udział ok. 30 tysięcy ludzi z całego województwa. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. bp Wacław Skomorucha. Następnie rolnicy wręczyli ks. Biskupowi, przewodniczącemu OKZ NSZZ RI Janowi Kułajowi i przewodniczącemu ?S? sokołowskiej Mieczysławowi Łabie bochenki chleba – symbole pracy i wyżywienia narodu. Mecenas Jan Mizikowski zapoznał zebranych z postacią ks. Brzóski, referując Jego życie i działalność w służbie Ojczyzny, jej wolności i niepodległości. Halina Mikołajska, artystka scen polskich mówiła wiersze Czesława Miłosza i deklamowała fragmenty poematu Karola Wojtyły pt. ?Ojczyzna?. Wystąpił również Jan Kułaj, który omówił aktualne zadania związku RI ?S?. Uczestnicy przemaszerowali pod pomnik ks. Brzóski (miejsce stracenia) i złożyli wieńce i kwiaty.

koniec maja – w Węgrowie w Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się zebranie założycielskie NSZZ Rolników Indywidualnych ?Solidarność? z rejonu węgrowskiego, którego radcą prawnym był mecenas Jan Mizikowski. Był on również bardzo aktywny przy zakładaniu NSZZ RI w Węgrowie. Przewodniczącym Zarządu został Marek Królak , zastępcą Irena Marchela, sekretarzem Cecylia Jaszczur, członkami Andrzej Rychlik, T. Rajmuza. Miejskie koło NSZZ RI ?Solidarność? w Węgrowie  liczyło 54, a w powiecie węgrowskim ponad 350 członków. Związek nie posiadał swojej odrębnej siedziby, korzystał z pomieszczeń i sprzętu Oddziału NSZZ ?Solidarność? Węgrów. W gminach powstały koła NSZZ RI ?S?. W Liwie przewodniczącym został Kazimierz Korzeniewski, w Grębkowie Marek Boruc, w Jadowie Wiktor Stasiak, w Miedznie Ratyński, w Korytnicy Krzysztof Szymański, w Łochowie Irena Żyłan.

25 maja – W Warszawie odbył się ? Marsz Wolności? pod hasłem ?Wolność dla więźniów politycznych? na którym z Siedlec byli m.in. rodzina Goławskich , Stanisław Karpik, Krzysztof Golbiak..


Marsz – Kliknij, aby powiększyć

25 maja – w Opolu Starym k. Siedlec w nocy został bestialsko pobity w swoim mieszkaniu Stanisław Karpik. Pobicie miało miejsce po powrocie z Warszawy, gdzie brał udział w marszu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych.

26 maja – w Zakładowym Domu Kultury ?Karo? odbyło sie zebranie przedwyborcze do władz Oddziału i Regionu.

28 maja – zmarł JE Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Prezydium Oddziału NSZZ ?Solidarność? w Siedlcach wystąpiło o wstrzymanie sprzedaży wyszynku alkoholu w województwie siedleckim oraz odwołanie wszystkich imprez rozrywkowych.

1981 czerwiec 

1 czerwca – I Walne Zebranie Delegatów wybrało władze Oddziału w składzie: przewodniczący Maciej Kublikowski,
 z-ca przew. Krzysztof Goławski, członkowie: Marek Biały, Marek Grejbus, Barbara Kucewicz, Andrzej Litwiniak, Sławomir Musiej, Tadeusz Ochtyra, Wiesław Ozga, Hanna Pawłowska, Marek Stasinowski, Zbigniew Szymański, Maria Wrona, Wiesław Zajączkowski.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Ignacy Kicki, Marian Leśniak, Krystyna Michalak.
Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze zostali: Marek Biały, Andrzej Cichy, Maria Dauksza, Mieczysław Drygiel, Krzysztof Goławski, Marek Grejbus, Ignacy Kicki, Leszek Kirchner, Zbigniew Kobyliński, Kazimierz Kosyl, Maciej Kublikowski, Andrzej Major, Sławomir Musiej, Michał Nowowiejski, Włodzimierz Szymański, Zbigniew Szymański, Wiesław Zajączkowski, Marek Zarzycki.

czerwiec – w Węgrowie odbyły się wybory delegatów na WZD Regionu Mazowsze. Delegatami zostali wybrani: Wacław Pietrzykowski, Maciej Małowidzki, Adam Bogusławski.

1981 lipiec 

lipiec – za próbę założenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO w pierwszej dekadzie lipca zostali zwolnieni w województwie siedleckim: por. Roman Foltyn, por. Zbigniew Pabian, chor. Czerwiński Bogdan, st. sierż. Adam Przybysz, plut. Marek Sternik.

6 lipca – Kolegium do spraw wykroczeń przy UW w Siedlcach utrzymało w mocy i skazało na grzywnę w wysokości 1000 złotych Stanisława Karpika za wywieszenie plakatu na dworcu PKP. Plakat nawoływał do uwolnienia więźniów politycznych.

21 lipca – Podlaski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania wydaje Apel do prawników polskich. Autorem tekstu był mec. Jan Mizikowski.
Ten sam Komitet wydaje Protest przeciwko nadużywaniu wymiaru sprawiedliwości do walki politycznej. Został wysłany do wiadomości Sejmu PRL, Rady Państwa PRL


Protest – kliknij, aby powiększyć

23 lipca – zawarto porozumienie pomiędzy NSZZ ?Solidarność? Region Mazowsze   a Wojewodą Siedleckim i Prezydentem Miasta Siedlce w sprawie zagospodarowania lokali. Porozumienie w imieniu ?S? podpisał Maciej Kublikowski.


Treść porozumienia cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Treść porozumienia cz. 2 – kliknij, aby powiększyć

31 lipca ? Zygmunt, Krzysztof, Zygmunt jr., Andrzej Goławscy oraz Ryszard Piekart biorą udział w głośnej akcji postawienia pierwszego w Polsce pomnika ofiar Katynia na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

1981 sierpień 

sierpień – Po perturbacjach związanych z konfiskatą przez SB części nakładu wychodzi pierwszy numer kolejnego czasopisma RMP  ?ABC?


ABC – Kliknij, aby powiększyć


Autorzy – kliknij, aby powiększyć

31 sierpnia – uroczystości Obchodów Rocznicy Sierpnia odbyły się na Placu Tysiąclecia, przy kościele Garnizonowym. Mszę świętą celebrował JE ks. biskup Jan Mazur. Historyczny referat wygłosił Jan Mizikowski. W części artystycznej wystąpiły Ewa i Hanna Skarżanka. Do zebranych zwrócił się przewodniczący prezydium NSZZ ?S? Regionu Mazowsze Zbigniew Bujak.


1981 wrzesień 

1 września – MKZ NSZZ ?S? w Siedlcach ujawnił fakt zlecenia przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej stałej inwigilacji korespondencji przychodzącej i wychodzacej ze Związku.

Przejęcie korespondencji cz. 1, str. 1 – kliknij, aby powiększyć

Przejęcie korespondencji cz. 1, str. 2 – kliknij, aby powiększyć

Przejęcie korespondencji cz. 2, str. 1 – kliknij, aby powiększyć

Przejęcie korespondencji cz. 2, str. 2 – kliknij, aby powiększyć

3 września – w Siedlcach odbyło się spotkanie Prezydium WK ZSL i NSZZ RI ?Solidarność?. Obie organizacje wyraziły zgodne niezadowolenie z braku realizacji porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiego. Wyrażono niezadowolenie z powodu zahamowania skupu zboża i żywca.
wrzesień – w Łukowie na nowego przewodniczącego MKZ NSZZ ?S? został wybrany Aleksander Krawczyk.

5 września – W Gdańsku rozpoczyna obrady I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ?S?. Wśród 896 delegatów z 38 regionów (1 delegat na 10000 członków)  jest kilkunastu delegatów z ówczesnych województw bialskopodlaskiego i siedleckiego. Są to: Marek Biały (Siedlce), Henryk Celiński (Biała Podl.), Krzysztof Goławski (Siedlce), Jan Ilczuk (Biała Podl.), Mikołaj Jaroszuk (Międzyrzec Podl.), Mieczysław Kołtan (Łuków), Czesław Kujszczyk (Mińsk Maz.), Anna Makarewicz (Biała Podl.), Bronisława Pietroń-Drechny (Żelechów), Marek Andrzej Pluciński (Garwolin), Jerzy Roman (Biała Podl.), Jan Polkowski (Terespol), Henryk Stasiewicz (Małaszewicze) i Wiesław Zajączkowski (Siedlce).

17 września – Piotr Czapski (RMP) wspólnie z Zygmuntem Goławskim-seniorem (KPN) i Janem Mizikowskim (ROPCiO) wydali w rocznicę agresji ZSRR na Polskę odezwę do mieszkańców Siedlec podpisaną Podlaska Grupa Niepodległościowa. Prokuratora wszczęła śledztwo. Piotrowi Czapskiemu zostały postawione zarzuty. Mecenas Jan Mizikowski dostał dozór MO, Zygmunt Goławski nie stawił się na wezwanie do prokuratury.


Odezwa – kliknij, aby powiększyć

17 września– w Węgrowie zorganizowano wspólną mszę św. z udziałem członków i sympatyków ?S? i byłych żołnierzy AK, przemarsz na cmentarz i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych w 1939 roku. Na cmentarzu kazanie wygłosił ks. Jan Iwaniuk, a następnie uczestnicy tamtych wydarzeń podzielili się wspomnieniami.

1981 październik 

październik ? odbywają się wybory do władz NZS-u. Przewodniczącym został Piotr Czapski, viceprzewodniczącym Jacek Kierszka. Organizacja liczy ok. 60 osób.

26 października – w Siedlcach Oddział NSZZ ?S? ogłasza pogotowie strajkowe. Równoczesnie zawiązany zostaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w skład którego weszli członkowie Przezydium MKZ ?S? i przedstawiciele zakładów pracy. Przewodniczącym MKS został Tadeusz Radomyski, v-ce Marek Biały, v-ce Wiesław Zajączkowski. Wobec władz postulowano poprawę zaopatrzenia, kontroli skupu i dystrybucji żywności. Zgodnie z uchwałą nr 94/81 Krajowej Komisji wszystkie konflikty lokalne miały być rozwiązane w trybie natychmiastowym. Ponieważ miejscowa administracja nie podjęła żadnych kroków w celu rozwiązania tych problemow ? MKS w Siedlcach podjął decyzję o nieodwoływaniu gotowości strajkowej.

 


Przepustka – Kliknij, aby powiększyć

1981 listopad 

5 listopada – w Siedlcach członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych rozpoczęli okupację budynku, w którym siedziby miały organizacje młodzieżowe (ZSMP, ZHP, ZMW, LZS). Początkowo akcja ta miała charakter lokalny, a po sześciu dniach prezydium Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI ?S? przekształciło ją w akcję ogólnopolską  zawiązując Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ RI ?Solidarność? na czele z Edmundem Drygielem. Protestujący rolnicy domagali się m.in. zagwarantowania w Konstytucji PRL nienaruszalności własności chłopskiej, zwłaszcza ziemi i prawa do jej dziedziczenia,  polepszenia zaopatrzenia w sprzęt rolniczy, artykuły spożywcze. [zob. Krystyna Jastrzębska: Akta Ogólonopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI ?S?. W: Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 15. Siedlce, 2006.

Galeria: strajk rolników

 


Przepustka – kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

początek listopada –  rozpoczął się strajk RI gminy Łochów (woj. siedleckie). Postulaty tego strajku dotyczyły spraw lokalnych, a także problemów zaopatrzeniowych wsi, które w praktyce odnosiły się do terenu całego kraju. Oba strajki ? łochowski i siedlecki, wspólnie skoordynowały swoją działalność.


Kliknij, aby powiększyć

10 listopada – w Warszawie w ?Domu Chłopa?  odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ ?Solidarność? RI, na którym delegacja Komitetu Akcji Protestacyjnej w Siedlcach pod przewodnictwem Edmunda Drygiela, przedstawiła postulaty oraz przebieg i tło siedleckiej akcji protestacyjnej. Prezydium OKZ uznało postulaty KAP w Siedlcach oraz KAP w Łochowie za słuszne i wyrażające wolę całego kraju. Został powołany Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) w Siedlcach. Prezydium OKZ wezwało wszystkie Zarządy Wojewódzkie ?Solidarności? RI do popierania akcji siedleckiej poprzez upowszechnianie postulatów i wysyłanie swych przedstawicieli do OKP w Siedlcach.


Kliknij, aby powiększyć

11 listopada – w Garwolinie odsłonięto po raz drugi (schowany przed komunistami leżał przysypany w ziemi) Kamień upamiętniający pobyt Marszałka Piłsudskiego w tym mieście. Na odnalezionym Kamieniu, niestety, nie było pamiątkowej tablicy. Dzięki zachowanej dokumentacji tablicę odtworzono. W ramach solidarnościowej pomocy odlew  zrobiła grupa z FUD w Mińsku Mazowieckim. Odsłonięcia tablicy dokonał żołnierz POW Piotr Mikulski z Unina. Kamień ten stanowił potem ważne miejsce manifestacji garwolińskiej ?S?.


Kliknij, aby powiększyć

11 listopada – siedlecka solidarność zaprosiła wszystkich mieszkańców Siedlec na Mszę sw. w intencji Ojczyzny.


Kliknij, aby powiększyć

14 listopada –  delegacja Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego, w składzie Edmund Drygiel i rzecznik prasowy Wiktor Stasiak, udała się  do Warszawy, celem odbycia rozmowy z Andrzejem Kacałą ówczesnym wiceministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Ustalono, że oprócz sześciu grup roboczych do rozmów między rządem a Krajową Komisją ?Solidarność?, utworzona zostanie siódma grupa z udziałem przedstawicieli OKZ NSZZ RI ?Solidarność? i rządu, która zajmie się problematyką rolnictwa. Przedstawiciele OKP dołączyli do listy dotychczasowych 27 postulatów dodatkowy ? żądanie przeprowadzenia kontroli działalności administracji województwa siedleckiego z ostatnich trzech lat. Delegacja rolników wyraziła pogląd, że rozmowy na temat wszystkich postulatów powinny odbyć się w Siedlcach na miejscu akcji protestacyjnej.

15 listopada – w Siedlcach o godz. 12.20 odbył się na stadionie ?Pogoń? wiec popierający Ogólnopolski Strajk Rolników. Przybyło ok. 2000 ludzi. Wiec otworzył rzecznik prasowy OAP Wiktor Stasiak, następnie głos zabrał Zbigniew Adamczuk i Gabriel Janowski. Wystąpił również artysta Jan Tadeusz Stanisławski.

Galeria zdjęć: Strajk Rolników

 

noc z 16 na 17 listopada – odbyły się w Siedlcach rozmowy między upoważnionymi przedstawicielami OKP w Siedlcach i Komisji NSZZ ?Solidarność? RI ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

17 listopada – na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału NSZZ ?S? w Siedlcach przyjęto nową strukturę władz Oddziału. W tajnym głosowaniu wybrano 23 osobowy Zarząd Oddziału, który przejął uprawnienia Zebrania Delegatów. W skład Zarządu wchodzi 7 osobowe Prezydium, które kieruje pracą Oddziału NSZZ ?S? realizując Uchwały WZD oraz Zarządu.

18 listopada – w środowisku studenckim trwał spór o profesora Hebdę, który został wybrany na rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.


Przepustka – kliknij, aby powiększyć

Do protestu radomskich studentów zaczęły przyłączać się kolejne ośrodki akademickie. W Siedlcach w WSR-P miał odbyć się tylko wiec solidarnościowy zorganizowany przez NZS. Wiec wyznaczono  na godzinę  10 w auli przy ul. Prusa. Tam studenci podjęli decyzję o strajku okupacyjnym. W pierwszych dniachliczba strajkującychstale rosła: od ok. 150 w pierwszym dniu do ok. 300 w szczytowym okresie. Władze uczelni powiedziały, że uznają strajk pod warunkiem, iż poprze go ponad połowa studentów.Rozpoczęto  akcję zbierania podpisów po akademikach. Z zebraniem potrzebnej ilości podpisów nie było większego problemu. Zbliżały się święta i niewiele osóbmiało ochotę wracać na zajęcia. Po zalegalizowaniu strajku studenci mogli otrzymywać posiłki ze stołówki przy akademiku na ul. Bema. Z propozycją wsparcia wystąpiły też Komisje Zakładowe ?Solidarności”. Studenci jeździli do ?Mostostalu” po koce i materace. Wspierała studentów również uczelniana ?Solidarność”. Z pomocą przyszły też siostry z klasztoru przy ul. Rawicza zaopatrując strajkujących w herbatę, bułeczki i inne środki żywnościowe. Dzięki Andrzejowi Szczygielskiemu (współzałożycielowi NZS-u i uczestnikowi strajku), zachowały się zdjęcia ze strajku studentów i rolników.

Galeria zdjęć ze strajku studentów

 

Wspomnienie strajku oprac. M. Andrzejewski

 

19 listopada – wychodzi pierwszy numer pisma ?Nierzeczywistość? – strajkowy biuletyn informacyjny WSRP w Siedlcach.


Nierzeczywistość – kliknij, aby powiększyć

koniec listopada – w Mińsku Mazowieckim rzecznikiem prasowym Oddziału zostaje dr Zbigniew Szubiński (ZOZ), funkcję sekretarza pełni Jadwiga Frelak (Mroczek), skarbnikiem i szefem biura Oddziału zostaje Jan Jerzak ? przewodniczący Komisji Zakładowej POM.

23 listopada – w Siedlcach władze wojewódzkie podpisały porozumienie z ?S? w którym zobowiązywały się do poprawy zaopatrzenia, pełnego pokrycia kartek na mieso, środki higieny osobistej.

24 listopada ? w Siedlcach na swoim pierwszym posiedzeniu po WZD z 17 listopada Zarząd Oddziału NSZZ ?Solidarność? w Siedlcach ukonstytuował się :
przewodniczący Oddziału  Krzysztof Tchórzewski,
v-ce przewodniczący Maciej Kublikowski,
v-ce przewodniczący Marek Biały,
sekretarz Sławomir Musiej, członkowie prezydium: Andrzej Litwiniak, Tadeusz Ochtyra, Wiesław Ozga. Członkowie Zarządu: Norbert Chorąży, Janusz Ptaszyński, Stanisław Michaluk, Jan Mikiciuk, Zygmunt Nowowiejski, Lucjan Kornacki, Janusz Olewiński, Zbigniew Zdanowski, Tadeusz Radomyski, Wiesław Lech, Elżbieta Trebnio, Ryszard Wiśniewski, Mieczysław Drygiel, Maria Wrona, Wiesław Zajączkowski. (Teres Łaziuk zmieniła miejsce pracy)  W tym składzie siedlecki Oddział ?Solidarności? działał do wprowadzenia stanu wojennego.
Komisja Interwencyjna przewodniczący Wiesław Ozga, członkowie z ramienia Zarządu W. Lech, N. Chorąży
Komisja Infrastruktury Społecznej ? przewodniczący Andrzej Litwiniak, Członkowie z ramienia Zarządu S. Michaluk, Z. Zdanowski, Z. Nowowiejski, M. Wrona.
Komisja do spraw pracowniczych przewodniczący Tadeusz Ochtyra członkowie z ramienia Zarządu L. Kornacki, J. Mikiciuk, R. Wiśniewski
Komisja Praworzadności – przewodniczacy Wiesław Zajączkowski członkowie z ramienia Zarządu T. Radomyski.
Odpowiedzialny za informację v-ce przewodniczący Oddziału Maciej Kublikowski, z ramienia Oddziału Janusz Olewiński.


Skład Oddziału cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Skład Oddziału cz. 2 – kliknij, aby powiększyć

25 listopada ? odbywają się uroczystości związane z Dniem Kolejarza. Na uroczystej mszy św. Biskup Jan Mazur dokonuje poświęcenia sztandaru kolejarskiej ?S?, a następnie tablicy upamiętniającej pomordowanych kolejarzy w czasie II wojny światowej.


Proporczyk 2 – kliknij, aby powiększyć


Poświęcenie sztandaru PKP – kliknij, aby powiększyć


Poświęcenie sztandaru PKP – kliknij, aby powiększyć

27 listopada – w Siedlcach w siedzibie strajku RI (okupowanym budynku organizacji młodzieżowych)  rozpoczęły się rozmowy pomiędzy OKP w Siedlcach a Międzyresortową Komisją Rządową. Stronie rządowej przewodził wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Andrzej Kacała  i wicewojewoda siedlecki Marek Zelent. Stronę rolników reprezentowali: przewodniczący OKP Edmund Drygiel, wiceprzewodniczący OKP Wiktor Stasiak, przewodniczący OKZ Jan Kułaj, wiceprzewodniczący OKZ Gabriel Janowski, przewodniczący Komisji Rzeszowskiej Józef Ślisz, doradcy Stanisław Dąbrowski i Banaszkiewicz. Ze strony NSZZ ?Solidarność Region ?Mazowsze? Oddział Siedlce w rozmowach uczestniczyli: przewodniczący Oddziału Krzysztof Tchórzewski oraz wiceprzewodniczący Maciej Kublikowski. Na pierwszym spotkaniu uzgodniono, że podstawą dalszych rozmów będzie ocena realizacji Porozumień Rzeszowsko ? Ustrzycko ? Bydgoskich, która musi być dokonana pod kątem aktualnej sytuacji w kraju i potrzeb rolnictwa z uwzględnieniem postulatów wysuniętych przez rolników w trakcie trwania akcji protestacyjnej.

28-29 listopada – w Łochowie zostaje zawieszony strajk RI ?S?, ale zostaje pogotowie strajkowe.

koniec listopada – w Siedlcach SB rozlepiała i kolportowała krzyżówkę mającą na celu zdyskredytowanie działaczy opozycyjnych.


 

1981 grudzień 

11 grudnia – odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału NSZZ ?S? w Siedlcach z udziałem przedstawicieli Komisji Zakładowych, na którym omawiano sprawy bieżące.


Lista obecności cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Lista obecności cz. 1 – kliknij, aby powiększyć

Ustalono również dyżury nocne w Oddziałach

noc 12 na 13 grudnia
Z dokumentów MSW: ?Zarządzeniem Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości utworzonych zostaje 46 ośrodków internowania: w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Cieszynie, Bydgoszczy, Fordonie, Potulicach, Lubińcu, Gdańsku, Strzebielinku, Gorzowie Wielkopolskim, Kamiennej Górze, Ostrowie Wielkopolskim, Bytomiu, Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Sosnowcu, Zabrzu, Kielcach, Wierzchowie, Krakowie, Uhercach, Głogowie, Łodzi, Iławie, Ostródzie, Opolu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Wronkach, Łęczycy, Gębarzewie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie-Załężu, Sieradzu, Łowiczu, Suwałkach, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Nisku, Nowym Wiśniczu, Świdnicy, Włocławku, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.?
Na terenie całego Regionu we wszystkich siedzibach Oddziałów trwały całonocne dyżury.
Siedlce
W siedleckim Oddziale dyżur pełni członek zarządu Oddziału Andrzej Litwiniak. Przychodzi ostatni teleks .


Ostatni teleks – kliknij, aby powiększyć

Od północy zerwana zostaje łączność. Do lokalu już około północy zaczynają przybywać działacze (m.in. Zygmunt Goławski, Anna Goławska, Marek Biały, Zygmunt Marynowski, Ignacy Kicki, Andrzej Cichy, Jan Mikiciuk, Lucjan Błoński, Ryszard Piekart) i rodziny osób aresztowanych. Związkowcy starają się uzyskać informacje co się stało w kraju. Zabezpieczają sprzęt dokumentacje związkową.
Godz. 6.00 rano: po przemówieniu W. Jaruzelskiego Marek Biały, Andrzej Litwiniak, Krzysztof Tchórzewski wydają odezwę do mieszkańców Siedlec:


Odezwa – kliknij, aby powiększyć


Z lokalu Oddziału członkowie ?S? wywożą dokumentację i zabezpieczają sprzęt.
ok. godz. 10.00 do Warszawy wyjeżdża Lucjan Błoński i Ryszard Piekart do Zarządu Regionu Mazowsze w celu rozeznania sytuacji. Niestety lokal jest już opuszczony.
ok. godz 14-15 do Oddziału przychodzi osobisty goniec prezydenta Wincentego Przychody z prośbą o spotkanie z władzami Związku. Zostaje odprawiony z kwitkiem. Ostatecznie dochodzi do spotkania na terenie PKP w Siedlcach. Ze strony ?S? jest Marek Biały, Krzysztof Tchórzewski i Andrzej Litwiniak, po stronie władz prezydent Przychoda i dwóch wysokich oficerów WP. Działacze związkowi żądają uwolnienia swoich kolegów. Rozmowa trwa bardzo krótko.
– Ogólnopolski Komitet Strajkowy NSZZ Rolników Indywidualnych ?Solidarność? w Siedlcach wydają Odezwę do mieszkańców woj. siedleckiego.


Do mieszkańców – kliknij, aby powiększyć

-Pojawiają się rano ulotki sygnowane przez Ruch Młodej Polski wzywające do biernego oporu i protestujące przeciwko represjom, szczególnie przeciw internowaniu uczestników Ruchu: Piotra Czapskiego i Mirosława Andrzejewskiego. Autorem ulotki jest Cezary Kaźmierczak.
– Członek ?S? Marian Wielgosz odręcznie pisał ulotki protestujące przeciwko aresztowaniu kolegów i rozrzucał pod siedleckimi kościołami.

– Po interwencji ks. biskupa Jana Mazura u wojewody siedleckiego, uczestnicy Ogólnopolskiego Strajku Rolników Indywidualnych bezpiecznie mogą opuścić okupowany lokal. Ksiądz Józef Miszczuk, który przez cały okres strajku otaczał opieką duchową i materialną uczestników, w niedzielny poranek odprawił Mszę św. dla strajkujących, a siostry Benedyktynki z klasztoru przy ul. Rawicza przygotowały prowiant na drogę.


Galeria dokumentów ze strajku rolników

– W Mińsku Mazowieckim nad ranem sporządzono odręcznie dwie odezwy do mieszkańców miasta zawiadamiające o aresztowaniu związkowców i pogwałceniu wszelkich umów związkowych. Umieszczono je na dwóch tablicach informacyjnych: przed siedzibą Oddziału przy ówczesnej ulicy Lenina i koło kawiarni ?Przyjaźń?. Kilkanaście osób z opaskami biało-czerwonymi i ze znaczkami ?S? udało się rano na mszę świętą do Kościoła p.w. NP NMP.

13-14 grudnia
Z terenu województwa bialskopodlaskiego (23 działaczy) m.in. zostają internowani: Jerzy Cybulski, Henryk Jabłoński, Andrzej Czapski, Andrzej Czyżewski, Tomasz Klimański, Andrzej Kwiatkowski (Terespol), Jerzy Roman, Wacław Stefaniuk, Adam Wawrzyniewicz, Jerzy Wołoczko, Jerzy Geresz.
W Trąbkach k. Garwolina zostaje internowany Marian Piłka.
W Łochowie została internowana Irena Żyłan.
W Łukowie internowano: Bogusława Dzido, Wojciecha Jerzego Janiszka, Józefa Lipkę, Stanisława Śmiecha, Józefa Borkowskiego, Bogdana Szyszkowskiego, Wiesława Kęzika. 14 grudnia została aresztowana Alicja Cieszko. W niedzielę rano uczestniczyła w zebraniu członków MKZ-u, które odbyło się w Zakładach Mięsnych. Omawiano tam przede wszystkim sprawę pomocy osobom internowanym. W poniedziałek  zaniosła część wydrukowanych ulotek o sytuacji w kraju do szpitala, gdzie pracowała. Tego samego dnia ok. 18 przyszło po nią do domu SB. Drugą internowaną kobietą z Łukowa byla Hanna Cichosz-Pilska.
– W Międzyrzecu Podlaskim internowany został Andrzej Welk.
– W Mińsku Mazowieckim internowano Pawła Fusika, Romana Matusa , Czesława Czyżkowskiego, Stefana Frelaka, Stanisława Miłkowskiego. Milicja zajęła całą dokumentację związkową.
– Z Siedlec i okolic internowani zostali: Mirosław Andrzejewski, Franciszek Bieliński, Lucjan Błoński, Witold Bobryk, Zenon Borkowski, Piotr Czapski, Jan Dołęgowski, Edmund Drygiel, Tadeusz Gańko, Zygmunt Goławski jr., Krzysztof Goławski, Andrzej Goławski, Marek Grejbus, Marian Jaszczuk, Stanisław Karpik, Stefan Knap, Lucjan Kornacki, Maciej Kublikowski, Jerzy Kucharuk, Jan Mizikowski, Sławomir Musiej, Janusz Olewiński, Wiesław Ozga,


Wiersz – kliknij, aby powiększyć

Andrzej Pelc, Ryszard Piekart (w czasie internowania aresztowany i postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem organizowania strajku), Wincenty Sosnowski, Adam Szumilas, Tadeusz Urbanek, Stanisław Wierzejski, Stanisław Wołosz, Wiesław Zajączkowski.


Gryps Krzysztofa Goławskiego – kliknij, aby powiększyć


Wiersz – kliknij, aby powiększyć

– W Sokołowie Podlaskim zostali internowani: Mieczysław Łaba i Janusz Siewierski.

14 grudnia – godz. 7.00: Ryszard Piekart i Lucjan Błoński zatrudnieni w ZPD „Karo” zaproponowali członkom „Solidarności” ogłoszenie protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz opracowali rezolucję „Do całej załogi”


Odezwa- kliknij, aby powiększyć

potępiającą wprowadzenie stanu wojennego oraz domagającą się natychmiastowego uwolnienia internowanych działaczy związku „Solidarność”.


Akt cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Akt cz. 2 – kliknij, aby powiększyć


Akt cz. 3 – kliknij, aby powiększyć


Akt cz. 4 – kliknij, aby powiększyć

W Siedlcach w ?Stalchemaku?, „Mostostalu”, ZPD „Karo” i FNS „VIS” pracownicy pierwszej zmiany próbują zorganizować strajki. Trwają masowe przesłuchania.
Kolejne spotkanie przedstawiciele władz „S” z prezydentem W. Przychodą. W czasie rozmów dochodzi do ustaleń o zabezpieczeniu lokalu siedleckiego oddziału „S”. W. Przychoda dał czas na uporządkowanie biura i oddanie kluczy. Niestety, słowa nie dotrzymał. Milicja zajęła lokal i zniszczyła wszystko. Ryszard Piekart i Lucjan Błoński zostają internowani.
– W Białej Podlaskiej Marian Kwiatkowski rozwiesza napisaną przez siebie Odezwę do wszystkich członków ?S?z informacją o haniebnych poczynaniach władzy.


Odezwa cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Odezwa cz. 2 – kliknij, aby powiększyć

15 grudnia – z Siedlec zostały przewiezione do więzienia w Olszynce Grochowskiej trzy kobiety: Alicja Cieszko i Hanna Cichosz-Pilska z Łukowa oraz Irena Żyłan z Łochowa. Przebywały tam do połowy stycznia 1982 roku. Potem zostały przewiezione do ośrodka internowania do Gołdapi.

15 grudnia – w Węgrowie został internowany Jerzy Ryczkowski – przewodniczący Komisji Zakładowej ?S? w PGM i Tadeusz Kalbarczyk ze ZWUT.

16 grudnia – w trybie przyspieszonym odbywa się rozprawa Marka Karpowicza, który został zatrzymany 14 grudnia w siedzibie Oddziału ?S? w Siedlcach pod zarzutem ?znieważenia funkcjonariuszy MO?. Otrzymuje wyrok w ?zawiasach?. Przeciwko sędziemu p. Bielińskiemu (z wieloletnim stażem pracy! Członek  i aktywny działacz ?S?) zostaje wytoczone postępowanie dyscyplinarne, wskutek czego zostaje on przeniesiony do wydziału cywlinego. Karpowicz zostaje po rozprawie internowany i przewieziony do Białej Podlaskiej.

17 grudnia – jako drugi w kraju powstaje w Siedlcach Diecezjalny Komitet Pomocy Internowanym i Uwięzionym. Przewodniczącym zostaje ks. Józef Miszczuk, jego zastępcą ks. Lipniacki Mieczysław z Białej Podlaskiej.Członkowie: s. Ciomek Eleonora (Łuków), s. Scholastyka Wirpszanka (Siedlce), Halina Drwęska, Halina Sylwestrzak, Marek Biały (Siedlce), Irena Zapołowska (Domanice), Janusz Niedziółka (Siedlce) Henryk Skup (Sokołów Podlaski), Jan Mikiciuk (Siedlce), Wiesław Jurek (Terespol), Komitet zajmował się moralną i materialna pomocą oso /spanbom potrzebującym. Praktycznie w każdą niedzielę ruszał samochód ks. biskupa Jana Mazura lub Wacława Skomoruchy do internowanych. Zapakowany ?po dach? paczkami robionymi przez siostry Benedyktynki dla wszystkich internowanych. Klasztor Sióstr Benedyktynek staje się głównym punktem pomocy i wymiany informacji dotyczącej uwięzionych. Niektore osoby internowane po wyjściu z więzienia włączają się w działalność Komitetu: Lucjan Błoński, Zenon Borkowski, Andrzej Czapski, Jan Mizikowski, Sławomir Musiej, Józef Płudowski, Jerzy Roman, Janusz Olewiński, Stanisław Śmiech, Wiesław Zajączkowski. W późniejszym okresie działalności Komitet zmienił nazwę na Charytatywno-Społeczny.


Spis komitetu – kliknij, aby powiększyć

Galeria „Pomoc Kościoła”

18 grudnia – zostaje internowany z Białej Podlaskiej Władysław Łobacz

od 19 grudnia – działacze węgrowskiej ?Solidarności? i RI ?S? porozumieli się w sprawie pomocy żywnościowej dla rodzin internowanych i aresztowanych kolegów działaczy w Warszawie. Transporty żywności dostarczano do m.in. PAN-u i UW.

20 grudnia – z ośrodka internowania w Białej Podl. wychodzi Wacław Stefaniuk z Białej Podl.

21 grudnia – aresztowany zostaje wiceprzewodniczący siedleckiej ?S? Marek Biały za noszenie znaczka ?S? przepasanego czarną krepą (hołd zamordowanym Górnikom kopalni ?Wujek?). Zostaje skazany na 1,5 miesiąca więzienia.
– Z internowania z powodu ciężkiej choroby wychodzi Andrzej Kwiatkowski z Terespola
– Zostaje internowany Jerzy Zalewski z Białej Podl.

22-24 grudnia – zostają aresztowani pracownicy WSR-P w Siedlcach: Wiesław Walankiewicz, Zygmunt Głowacki i Czesław Stankiewicz. Zostają postawieni przed Kolegium i skazani na 3 miesiące za noszenie znaków żałoby. Areszt zostaje zmieniony do 1,5 miesiąca. Cz. Stankiewicz został zwolniony 30.12.1981 r.

24 grudnia ? wychodzi z internowania Andrzej Welk pochodzący z Międzyrzeca Podl.

28 grudnia – w Siedlcach na ulicy zostaje zatrzymany ukrywający się członek Ruchu Młodej Polski Cezary Kaźmierczak. Po przewiezieniu na komendę pobity przez ubeków i milicjantów. Zostaje skazany na dwa miesiące bezwględnej odsiadki za…zakłócanie porządku publicznego.

koniec grudnia ? w Siedlcach rozpoczynają się zwolnienia z pracy aktywnych działaczy związkowych. Zwolnieni zostają, m.in. Elżbieta Jędrzejuk, Andrzej Sochacki, Krystyna Pielech, Stanisława Katana, Wacław Prace.

29 grudnia
– z ośrodka internowania z Białej Podlaskiej do aresztu w Siedlcach zostaje przewieziony Ryszard Piekart, oskarżony o zorganizowanie strajku.
– Biała Podlaska z teleksu do KC PZPR: ?[…] Stwierdzamy, że aktywniejsi członkowie Solidarności, którzy nie byli internowani, ani nie przeprowadzono z nimi rozmów, nasilili odbiór audycji radiostacji Wolna Europa, Radia Waszyngton, BBC.[…] Podpisał Kierownik Wydziału Polityczno-Organizacyjnego KW Biała Podlaska.?

31 grudnia – w Mińsku Mazowieckim na tablicy informacyjnej przed byłą siedzibą Oddziału umieszczono noworoczne życzenia dla mieszkańców miasta od ?Solidarności?.
31 grudnia – wychodzą z ośrodka internowania w Białej Podlaskiej Andrzej Czapski i Tomasz Klimański z Białej Podl.
31 grudnia – Ważniejsze represje i nieprawidłowości jakie dotknęły internowanych w Białej Podlaskiej:
?1. Wyrzucenie z cel do nieogrzewanych izolatek za śpiewanie kolęd.
2. Zrywanie obrazków o treści religijnej.
3. Odbieranie znaczków i emblematów związkowych o treści religijnej.
4. Bez decyzji wydanej przez komendanta umieszczanie nas karnie w nie ogrzewanych izolatkach, gdzie na siłę zdejmowano z nas ubrania.
5. Ubliżanie członkom ?Solidarności? i odgrażanie się internowanym, że zostaną powieszeni.
6. Spacer 15 min. na trójkątnym placyku o obwodzie 25 kroków.
7. Krytyczne warunki sanitarne i brak środków piorących, ciepłej wody, papieru toaletowego, zaszczurzone cele, ściany cel nie odnawiane od wielu lat, zagrzybione.
8. Przetrzymywanie przez dwa tygodnie paczek żywnościowych.
9. Okradanie z żywności, tytoniu i modlitewników paczek przekazanych nam przez Kościół.
10. Brak dostatecznej opieki lekarskiej – lekarstwa i witaminy przekazane nam przez siedlecki szpital nie były nam w ogóle wydane.
11. Brak wszelkich zajęć świetlicowych.
12. Konfiskata wszelkich zapisków, notatek i skarg.
13. Przetrzymywanie i nie wysyłanie wszelkiej korespondencji do rodzin.
14. Niedopuszczenie do spotkania z komendantem.
15. Od 13 grudnia do 3 stycznia żadnemu z internowanych nie pozwolono na widzenie z rodziną (w represjonowaniu internowanych szczególnie wyróżniał się z-ca naczelnika ds. ochrony kpt. Abramowicz.? (gryps z więzienia)

1982  

styczeń w Mińsku Mazowieckim przed Kościołem pojawia się klepsydra poświęcona pamięci zamordowanych Górników z kopalni ?Wujek?.

2 stycznia ? ukazuje się pierwszy numer pisma siedleckiej ?S? ?Wiadomości Podlaskie?.


Gazeta – kliknij, aby powiększyć

początek stycznia – wychodzi kolejny siedlecki  tytuł prasy podziemnej ?Osa?. Jest pismem sa­tyrycznym. Wydają go Tadeusz Ochtyra i Stanisław Michaluk.

6 stycznia – przed sądem w Mińsku Mazowieckim rozpoczął się proces w trybie doraźnym przeciwko R. Piekartowie z ZPD „Karo” w Siedlcach.

8 stycznia – internowani z Siedlec i Białej Podlaskiej (58) osób zostali przewiezieni pod silną eskortą do więzienia we Włodawie. ?Na czas konwoju część internowanych była skuta kajdankami (po dwu), a strażnicy uzbrojeni dodatkowo w długie pałki, z bronią w ręku straszyli, że teraz wyjedziemy na granicę wschodnia dokarmiać białe niedźwiedzie.?


Gryps – kliknij, aby powiększyć

13 stycznia – dalsza część rozprawy przeciwko R. Piekartowi. Po skazaniu na 2 lata w zawieszeniu opuszcza salę sądową. W drodze na dworzec zostaje zatrzymany przez SB i ponownie internowany i przewiezony do Włodawy.


Wyrok cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Wyrok cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Wyrok cz. 3 – kliknij, aby powiększyć


Wyrok cz. 4 – kliknij, aby powiększyć


Wyrok cz. 5 – kliknij, aby powiększyć


Wyrok cz. 6 – kliknij, aby powiększyć


Wyrok cz. 7 – kliknij, aby powiększyć


Wyrok cz. 8 – kliknij, aby powiększyć

 

22 stycznia – z inicjatywy Bogusława Gołębiowskiego i Zbigniewa Szubińskiego w Mińsku Mazowieckim wychodzi podziemne czasopismo ?Nasz Głos? –biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność”


Gazeta – kliknij, aby powiększyć

drukowany w Cegłowie u Jerzego Marczaka. Pismo przestało się ukazywać po prewencyjnych aresztowaniach przez Służbę Bezpieczeństwa członków Grupy Inicjatywnej.

luty – wiadomości z obozu we Włodawie: ?Komendant więzienia na polecenie SB nakłada na internowanych bez żadnego powodu kary dyscyplinarne. Najczęściej 7 dni izolatki (ostatnio otrzymali: M. Piłka, Malinowski, Goławski i M. Karpowicz 12 dni) Co kilka dni pojawiają się funkcjonariusze SB i wzywają internowanych na rozmowy, podczas których internowanych na różne sposoby szantażuje się w celu uzyskania od nich oświadczeń lojalności. Usiłują również przy pomocy szantażu nakłonić internowanych do współpracy. SB odgraża się, że kto się na to nie zgodzi – będzie przetrzymywany do końca wojny w więzieniu, a następnie deportowany. Dotychczas spośród 50 internowanych województwa siedleckiego z 45 internowanymi przeprowadzono przynajmniej po jednej rozmowie. W związku z powyższym internowani z woj. siedleckiego uzgodnili, że przesłuchania internowanych są bezpodstawne i postanowili w ogóle nie chodzić na te rozmowy.
Wśród siedleckich ubeków szczególnie wyróżniają się: Witold Kawecki, Stanisław Golach, Marian Pawlak, Zawistowski. W czasie przesłuchań SB stara się pomawiać jednych internowanych wobec innych, aby wprowadzić nieporozumienia i zniszczyć naszą ?Solidarność?. W więzieniu we Włodawie przebywa łącznie 350 internowanych z województw: mazowieckiego, lubelskiego, siedleckiego, bialskopodlaskiego i chełmskiego. Zarówno w Białej Podlaskiej jak i we Włodawie przebywamy w zakładzie karnym, w którym w sąsiednich celach przebywają skazani z wieloletnimi wyrokami. W stosunku do nas stosowany jest regulamin tymczasowo aresztowanych, a porządek dnia jest dla nas taki jak dla skazanych. Nie mamy możliwości wychodzenia na korytarz i kontaktowania się z mieszkańcami innych cel. W celach brak miejsc do swobodnego poruszania się. Śpimy na piętrowych i dwupiętrowych łóżkach. W tych samych pomieszczeniach przebywamy całą dobę, z wyjątkiem wyprowadzania na półgodzinny spacer. W celach przeprowadzane są często szczegółowe rewizje. Na odebrane podczas tych rewizji przedmioty i notatki nie wydawane są żadne pokwitowania. W zakładzie karnym w Białej Podlaskiej mieliśmy 8 szczegółowych rewizji połączonych z rewizjami osobistymi.?

1 lutego – z internowania zostaje zwolniony Jerzy Cybulski z Białej Podl.

3 lutego – wychodzi z internowania Adam Wawrzyniewicz z Białej Podl.

5 lutego – z internowania zostaje zwolniony Jerzy Roman z Białej Podl.

15 lutego – z internowania wychodzi Jerzy Wołoczko i Jerzy Zalewski z Białej Podl.

17 lutego – na terenie Lublina zostaje internowany siedlczanin Marek Michałowski.

28 lutego – wychodzi z aresztu w Siedlcach Cezary Kaźmierczak

marzec – w Garwolinie z inicjatywy Romana Talarka, Marka Dobrowolskiego, Jacka Piotrowskiego powstaje Młodzieżowy Ruch Oporu ?Solidarność? (m.in. napisy na murach, produkcja i kolportaż ulotek).

8 marca – z więzienia we Włodawie wychodzą pierwsi internowani: Adam Szumilas, Piotr Czapski, Jerzy Kucharuk, Franciszek Bieliński, Edmund Drygiel, Stefan Knap, Tadeusz Kalbarczyk i Andrzej Pelc. Tego samego dnia z internowania wychodzi również Alicja Cieszko z Łukowa.

10 marca  – wychodzi z internowania Andrzej Czyżewski z Białej Podl.

13 marca ? w klasztorze sióstr Benedyktynek przy ul. Rawicza 32 zostaje odprawiona pierwsza (potem co miesiąc) msza św. w intencji Ojczyzny i uwięzionych.


Towarzystwo opozycyjne – kliknij, aby powiększyć


Msza u sióstr – kliknij, aby powiększyć

13 marca – W Sokołowie Podlaskim rozrzucono ok. 3 tysięcy ulotek wzywających do tworzenia  Kół Oporu Społecznego (KOS-ów). Zatrzymano 7 kierowców z bazy transportowej Sokołowskich Zakładów Mięsnych , zwolniono z braku ?dowodów winy?.


Zakładanie podziemia cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Zakładanie podziemia cz. 2 – kliknij, aby powiększyć

23 marca – w więzieniu we Włodawie służba bezpieczeństwa używa w stosunku do internowanych gazów łzawiących. Doznaje ataku serca mec. Jan Mizikowski z Mrozów. Zostaje przeniesiony na Izbę Chorych.

24 marca – w więzieniu we Włodawie zostają przedstawione zarzuty współpracownikowi KOR Jerzemu Gereszowi (czynna napaść na funkcjonariusza SB poprzez rzucenie w jego stronę kamykiem podczas spaceru). Geresz zostaje przewieziony z Włodawy do więzienia w Chełmie jako tymczasowo aresztowany i osadzony z młodocianymi więźniami kryminalnymi.

29 marca – z internowania we Włodawie ucieka Stanisław Karpik wykorzystując fakt przewiezienia go do szpitala. W telewizji list gończy przedstawia go jako groźnego bandytę.

2 kwietnia – w nocy z 2/3 w Białej Podlaskiej został zastrzelony przez patrol  LWP 19 letni Wojciech Cielecki. Pogrzeb odbył się 6 kwietnia w Białej.  

9 kwietnia – kolejny nowy tytuł prasowy w siedleckim podziemiu. Ukazuje się pierwszy numer ?Gońca Wojennego?. Pismo redagował i drukował Cezary Kaźmierczak, do chwili swojego internowania. Potem przestało się ukazywać.Gazeta – kliknij, aby powiększyć

 

13 kwietnia – najbardziej ?opisane? miasta to: Siedlce, Węgrów i Sokołów Podlaski. Wojna na murach trwa.


Napis – kliknij, aby powiększyć


Napis – kliknij, aby powiększyć


Napis – kliknij, aby powiększyć

13 kwietnia – apel ?S?, by każdy 13 uczcić ?przypadkowymi? krótkimi spotkaniami w jednym miejscu, w tym samym czasie dużej liczby pracowników. Apel nagłośniony, ale w Siedlcach nie miał dużego odzewu (Stalchemak). W kwietniu, maju, czerwcu,  była prowadzona w zakładach bardzo zmasowana liczba ?indywidualnych spotkań? ?dyscyplinujących?span style=/spantext-align: center;  pracowników z: SB, komisarzami wojskowymi, przedstawicielami dyrekcji. W maju, po stronie ?wrony?, przy stole siedziało chyba 6 osób. Rozmowy miały cel ?prewencyjny?

15 kwietnia – podczas spotkania z żoną Adelą Goławską zostaje internowany i osadzony w Darłówku ukrywający się od 13.XII.1981 r. Zygmunt Goławski senior.

16 kwietnia – zostają internowani: Michał Skurosz i Teresa Sasim (jedyna kobieta z Siedlec).

20 kwietnia – z ośrodka w Gołdapi wychodzi Anna Cichosz-Pilska z Łukowa.

23 kwietnia – zostaje aresztowany mieszkający w Mińsku Mazowieckim dr Zbigniew Szubiński i osadzony w Centralnym Areszcie Śledczym w Warszawie.
– Internowani z województwa siedleckiego zostają przewiezieni z Włodawy do: Lublina, Rzeszowa i Kwidzyna.

24 kwietnia – zostaje internowany Czesław Kujszczyk z Mińska Mazowieckiego.

29 kwietnia – w Jadowie po wyjściu z autobusu zostaje zatrzymany rolnik z Korytnicy Węgrowskiej Krzysztof Szymański, aktywny działacz ?S? RI. Na komisariacie MO w Węgrowie zostaje skatowany m.in. przez Mieczysława Drożdżewskiego(SB), Stanisława Rydzewskiego(SB), Marka Kalinowskiego(MO) oraz przez ormowca Władysława Muszyńskiego.Zrobiono mu swoistą ?ścieżkę zdrowia?: rozebrano go do naga i bito pałkami po plecach, po piętach, wyrywano włosy, kazano robić przysiady. Mimo takich cierpień, K. Szymański nie udzielił żadnych informacji. Został aresztowany i przewieziony do Aresztu Śledczego na Rakowiecką w Warszawie. Tam, wskutek doznanych obrażeń przeleżał 68 dni w szpitalu.

29 i 30 kwietnia – zostają internowane kolejne osoby: Cezary Kaźmierczak, Antoni Prokopiak, Wiktor Stasiak i Włodzimierz Zawadzki. Wszyscy trafiają do więzienia w Lublinie.

30 kwietnia – z ośrodka w Lublinie zostają zwolnieni: Jerzy Ryczkowski (Węgrów); Bogusław Dzido, Stanisław Śmiech, Józef Borkowski, Bogdan Szyszkowski i Wiesław Kęzik – wszyscy z Łukowa; Marian Jaszczuk, Witold Bobryk, Lucjan Kornacki, Wincenty Sosnowski i Tadeusz Urbanek z Siedlec oraz Paweł Fusik z Mińska Mazowieckiego.

1 maja – w Siedlcach  Kazimierz Kacprzak, Krzysztof Golbiak i Tomasz Olko organizują pierwszy happening – podczas oficjalnego pochodu wypuszczają wrony z czerwonymi wstążkami.

13 maja – na apel TKK ?S?, aby 13 V o godz. 12 przerwano pracę zareagowała załoga ZNTK w Mińsku Mazowieckim. W następstwie zwolniono z funkcji brygadzisty Adama Gibałę za ?brak nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej przez podległych pracowników?.
W Siedlcach na dachu hali produkcyjnej w ?Mostostalu? umieszczono flagę ?Solidarności?

17 maja – SB otrzymała donos, że na swojej posesji pojawił ukrywający się Stanisław Karpik. Natychmiastowa reakcja SB i MO. Gospodarza nie znaleźli, ale dom zdemolowali.

22 maja – wychodzi z internowania Wladysław Łobacz z Białej Podl.

1 czerwca ? SB dokonała rewizji u Kazimierza Korolczuka z Sokołowa Podlaskiego, członka Prez. Oddziału ?S? w Sokołowie, który został zwolniony z pracy po
13 grudnia 1981 r. Prawdopodobnie szukali drukarni.

23 maja – ?S? w Sokołowie Podlaskim zorganizowała obchody 117 rocznicy stracenia ks.Brzóski.

24 czerwca – wychodzi z ośrodka internowania Michał Skurosz.

25 czerwca – z ośrodka w Gołdapi wychodzi Teresa Sasim.

1 lipca – z ośrodka w Lublinie wychodzi z internowania Marek Grejbus z Siedlec.

5 lipca ? w Warszawie zostaje aresztowany Zbigniew Kobyliński (przewodniczący KZ ?S? WSR-P w Siedlcach). Aresztowanie ma związek z Radiem ?S? organizowanym przez  Zofię i Zbigniewa Romaszewskich.

7 lipca – z ośrodka internowania w Lublinie wychodzą: Wojciech Jerzy Janiszek (Łuków), Roman Matus (Mińsk Maz.), a z aresztu zostaje zwolniony ze względu na zły stan zdrowia Zbigniew Szubiński z Mińska Mazowieckiego

13 lipca
Z zapisów MSW: ?Grupa 60 internowanych w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie zorganizowała demonstrację przeciwko stanowi wojennemu? (siedzą tam osoby m.in. z siedleckiego i bialskopodlaskiego)


Plan więzienia – kliknij, aby powiększyć

13 lipca ? w ?internacie? w Kielcach zostaje aresztowany Krzysztof Goławski. Oskarża się go o to, że podczas internowania we Włodawie ?tworzył struktury związkowe? m.in. wydając legitymacje. Zostaje przewieziony do więzienia w Chełmie.


Legitymacje – kliknij, aby powiększyć

18 lipca
Z zapisów MSW: ?46 pracowników Wydziału PO-1 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim odmówiło podjęcia przyznanej im premiii pieniężnej?.

23 lipca – z internowania wychodzą: Mieczysław Łaba z Sokołowa Podlaskiego, Józef Lipka-Chudzik z Łukowa, Stanisław Miłkowski z Mińska Mazowieckiego i Wiesław Ozga z Siedlec. Z ośrodka w Gołdapi wychodzi Irena Żyłan.

27 lipca ? W Sokołowie Podlaskim zostaje aresztowany p. Remiszewski. Znaleziono u niego ok. 250 ryz papieru. Otrzymuje sankcję prokuratorską. Niestety, w śledztwie informuje, że papier złożyli u niego W. Zawadzki i C. Kaźmierczak (obaj w tym czasie internowani). Obaj odmawiają jakichkolwiek wyjaśnień w tej sprawie.

2 sierpnia –     
Z zapisów MSW: ?W godzinach 7-13 w Spółdzielczym Kółku Rolniczym w Łochowie nie przystąpiło do pracy 25 traktorzystów i kombajnistów, domagając się poprawy zaopatrzenia w części zamienne i polepszenia warunków socjalnych?. 

6 sierpnia – z internowania ucieka Marian Piłka wykorzystując fakt przewiezienia go do szpitala.

7 sierpnia – z więzienia w Kwidzynie ucieka internowany Mirosław Andrzejewski.


Telefonogram 1 – kliknij, aby powiększyć


Telefonogram 2 – kliknij, aby powiększyć


Telefonogram 3 – kliknij, aby powiększyć


Telefonogram 4 – kliknij, aby powiększyć

13 sierpnia
Z zapisów MSW: ?W ośrodku odosobnienia w Kwidzynie internowani wywiesili flagę z napisem NSZZ <<Solidarność>>?

14 sierpnia
W Kwidzynie służba więzienna brutalnie pobiła internowanych w tym bardzo ciężko 38 osób. Sprawcy pobicia uniknęli odpowiedzialności, natomiast ofiary znalazły się na ławie oskarżonych. Najbardziej poszkodowanych w akcji pacyfikacyjnej w Kwidzynie oskarżono o pobicie funkcjonariuszy i podżeganie do buntu. Wśród nich znaleźli się dwaj mieszkańcy Siedlec ? bracia Zygmunt junior i Andrzej Goławscy. Rozprawa przeciwko nim miała odbyć się w Elblągu. Bardzo ciężko pobity zostaje również Ryszard Piekart z Siedlec. Wśród pobitych byli również Sławomir Musiej i Janusz Olewiński. Hańba polskiego wymiaru sprawiedliwości została opisana m.in. w książce pt. ?Kwidzyn. W niewoli brata mego…? opracowana przez internowanych: Bogusława Kazimierza Gołąba i Władysława Kałudzińskiego. Olsztyn, 2005 r.]


Książka- kliknij, aby powiększyć


Galeria zdjęć z obozu Kwidzyn

17 sierpnia
Z zapisów MSW: ?W ośrodku odosobnienia w Kwidzynie 126 internowanych odmówiło wyjścia na spacer i przyjęcia posiłków?.

19 sierpnia
W Garwolinie rozpoczęły się spacery w porze nadawania dziennika telewizyjnego. Trwały one przez następne dni.
Z zapisów MSW: ?W Garwolinie w czasie nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego zorganizowano protestacyjny spacer w którym uczestniczyło 70 osób?.

20 sierpnia
Z zapisów MSW: ?156 pracowników Fabryki Mebli w Białej Podlaskiej podpisało petycję domagającą się wydania zezwolenia na budowę nowego kościoła w tym mieście?.

22 sierpnia
Z zapisów MSW: ?W Garwolinie zorganizowano protestacyjny spacer w czasie nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego z udziałem 70 osób?.

27 sierpnia ? w Radzyniu Podlaskim zostają aresztowani Julian Mazurek Włodzimierz Dzięga, Henryk Szadkowski.

28 sierpnia – za wydawanie podziemnego ?Radzyńskiego Biuletynu Informacyjnego?zostaje internowany Julian Mazurek z Radzynia Podlaskiego i przewieziony do Mielęcina.

31 sierpnia – zostają internowani: Jan Będkowski i Tomasz Olko z Siedlec, Jerzy Marczak z Cegłowa. W Garwolinie internowani zostali Marek Pluciński i Jan Dedeciusz. W Mińsku Maz. zostają internowani: Jan Jerzak i Leszek Witan. Wszyscy zostają przewiezieni do ośrodka w Mielęcinie.

31 sierpnia – 1 września ? w siedleckiej Katedrze został poświęcony Krzyż z nazwami miejsc internowania i więzienia. Krzyż wykonał Ignacy Kicki ze Stalchemaku, tabliczki grawerował Edmund Malinowski ze Stalchemaku


Poświęcenie krzyża – kliknij, aby powiększyć

1 września ? za kaucją 50 tys. zł zostaje zwolniony z aresztu p. Remiszewski.

7 wrzesnia – wychodzi z internowania Lucjan Błoński z Siedlec.
? wychodzi z internowania Roman Matus z Mińska Maz.

11 września – z ośrodka w Kwidzynie wychodzi Tadeusz Gańko z Siedlec.

13 września – z internowania zostaje zwolniony Czesław Kujszczyk z Mińska Mazowieckiego.

21 września – wychodzi z ośrodka Julian Mazurek z Radzynia Podl.

24 września – z internowania wychodzą: Ryszard Piekart, Jan Dołęgowski, Stanisław  Wołosz i Zenon Borkowski z Siedlec; Czesław Czyżkowski i Stefan Frelak z Mińska Mazowieckiego.

27 września – rozpoczyna się proces Krzysztofa Goławskiego oskarżonego o szkalowanie gen. Jaruzelskiego i WRON, oraz za wyrabianie legitymacji dla internowanych członków ?S?

wrzesień – w Białej Podlaskiej przy Kościele Miłosierdzia Bożego powstaje Komitet ?Pomocy Prymasowskiej?. W skład tego komitetu wchodzą: Jerzy Roman (PKP), Danuta i Tadeusz Marczukowie (przedsiębiorcy), Jan Polkowski (UM), Elżbieta Chaberska (SI). Stałą opieką objętych jest 15 rodzin, m.in. rodziny internowanych i sieroty. Celem Komitetu było wspieranie internowanych, osób zwolnionych z pracy oraz dzieci przebywających w domach dziecka.

7 października – wychodzi z ośrodka mecenas Jan Mizikowski. Z internowania w Mielęcinie wychodzą: Jerzy Marczak z Cegłowa, Jan Jerzak, Leszek Witan – obaj z Mińska Maz., z ośrodka w Kwidzynie wychodzi Sławomir Musiej


Sławomir Musiej po internetowaniu – kliknij, aby powiększyć

13 października – z ośrodka internowania w Mielęcinie wychodzi Tomasz Olko.

13 października – z Kwidzyna wychodzi Janusz Siewierski pochodzący z Sokołowa Podlaskiego.

14 października – Krzysztof Goławski za szkalowanie gen. Jaruzelskiego i WRON, oraz za wyrabianie legitymacji dla internowanych członków ?S? zostaje skazany przez Sąd Rejonowy we Włodawie na karę grzywny w kwocie 30000 zł. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania (1 dzień aresztu – 400 zł). Po zwolnieniu z aresztu zostaje ponownie internowany.

14 października – wychodzi z ośrodka w Mielęcinie Jan Będkowski.

28 października – wychodzi z ośrodka internowania w Kielcach Marek Michałowski z Siedlec.

1 listopada – w Białej Podlaskiej z inicjatywy Mariana Kwiatkowskiego i Witolda Zabielskiego tuż za bramą główną bialskiego cmentarza ustawiony został krzyż z napisem ?KATYŃ?. Każdy, kto wchodził na cmentarz zapalał lampkę. SB obserwowało z daleka  Krzyża z lampek nie ruszyli!
– Na centralnym cmentarzu w Siedlcach pod figurą Matki Bożej i symbolicznego krzyża katyńskiego wystawionych dla upamiętnienia tych, którzy zginęli i polegli a miejsca spoczynku są nieznane, społeczeństwo zapala znicze ustawiając je w kształcie litery V symbolizującej zwycięstwo

Kliknij, aby powiększyć

25 listopada – wychodzi z internowania Antoni Prokopiak.

30 listopada – z internowania zostają zwolnieni: Marek Pluciński z Garwolina oraz Wiesław Zajączkowski, Maciej Kublikowski i Janusz Olewiński z Siedlec.

2 grudnia – z ośrodka w Nowym Łupkowie wychodzi Cezary Kaźmierczak. Tego samego dnia zostaje zwolniony z internowania Wiktor Stasiak.

13 grudnia – I rocznica stanu wojennego. Wyjazd internowanych z województwa siedleckiego wraz z ks. J. Miszczukiem na Święty Krzyż i Jasną Górę połączony z nocnym czuwaniem. Mszy św. przewodniczył bp. Wacław Skomorucha. Odczytano akt oddania Solidarności Maryi Królowej Polski i modlitwę internowanych.


Modlitwa w galerii

23 grudnia ? zostają zwolnieni ostatni internowani: Włodzimierz Zawadzki (Kwidzyn), Zygmunt Goławski ? senior (Darłówek) i Krzysztof Goławski (Kielce). Uchylone zostaje również internownie wobec osób, które dokonały wcześniej ucieczek: Mirosława Andrzejewskiego, Stanisława Karpika i Mariana Piłki.
W areszcie w Elblągu pozostają Andrzej i/a /background: white; Zygmunt Goławscy. Wraz z kilkoma innymi internowanymi z innych miast są oskarżeni o czynną napaść na funkcjonariuszy służby więziennej podczas pacyfikacji kwidzynskiego więzienia w dniu 14.VIII. W zakładzie karnym w Chełmie przetrzymywany jest nadal były internowany Jerzy Geresz. Siedlczanie siedzieli w ośrodkach odosobnienia: Biała Podlaska, Włodawa, Lublin, Rzeszów ? Załęże, Olszynka Grochowska, Gołdap, Darłówek, Kwidzyn, Kielce ? Piaski, Nowy Łupków i Włocławek oraz w więzieniach i aresztach śledczych w Siedlcach, Łukowie, Chełmie Lubelskim, Elblągu i w Warszawie na Białołęce.

26 grudnia – w Siedlcach, w klasztorze sióstr Benedyktynek odbyły się chrzciny Magdaleny Olewińskiej. Ojciec, Janusz zobaczył córkę pół roku po urodzeniu, po wyjściu z internowania. [Magdalena zginęła 20 września 2006 roku]


Telegram str. 1- kliknij, aby powiększyć


Telegram str. 2 – kliknij, aby powiększyć


Zdjęcie – kliknij, aby powiększyć


1983  

początek stycznia – zostaje uniewinniony p. Remiszewski (w sprawie posiadania 250 ryz papieru) dzięki postawie ławników (sędzina została przegłosowana i złożyła od wyroku votum separatum).

6 stycznia – po sierpniowej ucieczce z więzienia ujawnia się Mirosław Andrzejewski, a także ukrywający się od 13.12.1981 roku Zbigniew Kucharuk. Obaj po próbach przsłuchania zostają zwolnieni do domów. Przeciwko M. Andrzejewskiemu zostaje wszczęte postepowanie karne za ?samowolne oddalenie się z ośrodka odosobnienia?

5 lutego – z więzienia zostaje zwolniony pobity w ośrodku internowania w Kwidzynie siedlczanin Andrzej Goławski. W związku ze stanem zdrowia zostaje on wyłączony ze sprawy ?elbląskiej?. (Po pobiciu przez zomowców i służbę więzienną został aresztowany i przebywał w warszawskim więzieniu)

marzec – grupa przyjaciół z Mrozów i Siedlec zakłada Klub Kawalerów zrzeszający członków, o postawie moralnej przeciwstawiającej się totalitaryzacji wszelkich dziedzin życia w kraju.Główny trzon stanowili bracia Sylwestrowicze Janusz i Stanisław, Sylwester Różycki i Sławomir Thel – Mrozy (to oczywiście wpływ mec. Mizikowskiego). Z Siedlec dołączyli Bracia Stasiukowie Krzysztof i Marek, Roman Sałata, Andrzej Szczygielski (jeszcze dwóch mężczyzn)


Statut – kliknij, aby powiększyć

3 marca – W Elblągu trwa proces najciężej pobitych internowanych w Kwidzynie, a oskarżonych o czynną napaść na funkcjonariuszy służby więziennej i MO. Wśród oskarżonych są siedlczanie: Andrzej i Zygmunt (junior) Goławscy.

8 marca – W WSR-P ukazuje się 1. numer ?Nierzeczywistości?, pisma Studenckiego Ruchu Oporu. Pismo stanowi kontynuację gazetki strajkowej z 1981 roku. Redakcja stawia sobie za cel rozbudzenie w środowisku akademickim poczucia solidarności. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Janusz Łuczak, student.


Gazeta – kliknij, aby powiększyć

23 marca – W Kwidzynie odbywa się proces Mirosława Andrzejewskiego w sprawie ucieczki z internowania. Prokurator domaga się pół roku więzienia. Sąd warunkowo umarza sprawę.

początek kwietnia – w województwie siedleckim powstaje ośrodek koordynujący działalność podziemną, składający się z działaczy NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność” pod nazwą Terenowa Komisja Wykonawcza. W jej skład weszli: Marek Biały, Maciej Kublikowski,Tomasz Olko, Adam Patoleta,Wiesław Zajączkowski, Wiktor Stasiak, Włodzimierz Zawadzki.

5 kwietnia – 7. dzień procesu przeciwko winnym bestialskiego pobicia 29 kwietnia 1982 roku działacza RI ?S? Krzysztofa Szymańskiego z Korytnicy Węgrowskiej. Na sali rozpraw zostają uznani winnymi. Zostają aresztowani: dwaj esbecy, ormowiec, milicjant i skazani na kary więzienia. Następnie po dwóch tygodniach wskutek tajemniczych czynności pozaprocesowych wszyscy wychodzą na wolność i powracają do pracy w resorcie.

22 kwietnia – aresztowany zostaje Stanisław Karpik. Kilka dni potem SB zatrzymuje Krzysztofa Skorupkę. W samochodzie, którym jechał, znaleziono powielacz i sprzęt poligraficzny. Zatrzymani zostają Adam Oreszczuk, Wojciech Zubkiewicz.

1 maja ? Seria jednoczesnych rewizji i prewencyjnych zatrzymań na 48 godzin (ok. 20 osób). W Siedlcach doszło do kontrpochodu, w którym uczestniczyło ok. 2 tys. ludzi.


Rewizja u A. Litwiniaka. cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Rewizja u A. Litwiniaka.cz. 2 – kliknij, aby powiększyć


maj – w Trąbkach zostaje zatrzymany ukrywający się M. Piłka. Za ucieczkę z internowania dostaje wyrok  w zawieszeniu.

3 maja – po mszy św. w kościele św. Stanisława wierni przeszli pod pomnik T. Kościuszki. Demonstrantów było ok. 2,5 tys.

13 maja ? z więzienia w Chełmie wychodzi po rozprawie Jerzy Geresz. Sąd Rejonowy w Chełmie wymierzył mu karę półtora roku więzienia, zaliczając w jej poczet niecałe 14 miesięcy tymczasowego aresztowania, jakie do tego momentu odbył. W czasie tymczasowego aresztowania Geresz przebywał na półrocznej obserwacji w zakładzie psychiatrycznym w Lublinie.

25 maja – w procesie elbląskim siedlczanin Zygmunt Goławski junior został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności i 25 tys. zł grzywny.Tego samego dnia został zwolniony na tzw. ?zmianę środka?.

czerwiec – wizyta Ojca Św. w Ojczyźnie.

Galeria zdjęć z wizyty Papieża

 

30 sierpnia ? na skutek donosu aresztowany zostaje Zdzisław Gryczewski pracownik ?Stalchemaku?. Oskarżony o rozrzucanie ulotek wzywających do manifestacji 31.08.

31 sierpnia ? nieformalne działania Komitetu Oporu Społecznego Siedlce: apeluje do mieszkańców Siedlec o bojkot komunikacji miejskiej, spacer w centrum miasta, bojkot prasy reżimowej, udział we mszy św, a następnie w manifestacji patriotycznej pod pomnikiem T. Kościuszki. We mszy św. w siedleckiej katedrze bierze udział ok. 2,5 tys. osób.

26 września – działacze ?S? z Białej Podlaskiej uczestniczą w pielgrzymce żołnierskiej z okazji 300-lecia objawienia Matki Boskiej Leśniańskiej. Elżbieta Chaberska i Grzegorz Targosz składali przed Ołtarzem  vota o treści patriotycznej.

10 października – formalnie powstaje Siedlecki Komitet Oporu Społecznego, będący odtąd stymulatorem niezależnych działań w Siedlcach. Inicjatorami powstania SKOS są Tomasz Olko i Cezary Kaźmierczak. W różnych okresach w kierownictwie SKOS byli również Stanisław Michaluk, Elżbieta Jędrzejuk, Teresa Orzechowska i Adam Patoleta. Historia SKOS-u opisana w książce Agnieszki Andrzejewskiej pt. Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983 ? 1989. Siedlce, 2008 r.]


Książka – kliknij, aby powiększyć

13 października ? 65 osób, głównie ze środowiska internowanych i byłych więźniów politycznych skierowuje apel do Sejmu PRL o uwolnienie pozostałych więźniów politycznych, których nie objęła lipcowa amnestia.

20 listopada ? ukazuje się 1. numer pisma ?Metrum? Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego.


Kliknij, aby powiększyć

26 listopada ? z okazji 6 rocznicy powstania Podlaskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących w Opolu Starym k/Siedlec w domu Stanisława Karpika spotkali się ludzie opozycji. Niestety, kolacja była w ?innym miejscu? – w aresztach. SB zrobiło nalot i zatrzymało ok. 37 osób za ?udział w nielegalnej kolacji?. Po 48  godzinach wszystkich zwolniono. Jan Józef Lipski (ze względu na stan zdrowia), Joanna Andrzejewska, Agnieszka Więsak i p. Gałązka zostają zwolnieni nad ranem.

7 grudnia ? odbyła się rozprawa Zdzisława Gryczewskiego. Sąd skazał go na 1 rok w zawieszeniu na 4 lata i 30 tysięcy grzywny.

9 grudnia ? w Świeradowie w sanatorium zostaje aresztowana Elżbieta Jędrzejuk, członek SKOS-u, pod zarzutem kolportażu ulotek.

14 grudnia ? za kolportaż ulotek zostają zatrzymani w miejscowości Dębe Wielkie Mirosław Pietkiewicz i Bogumił Tomasiewicz.

21 grudnia ? senat WSR-P rozpoczyna ?ratowanie? siedleckiej uczelni pomysłem nadania jej imienia G. Dymitrowa.

29 grudnia ? Stanisław Karpik staje przed Kolegium za zorganizowanie ?nielegalnej kolacji? i zostaje ukarany 20 tys. zł.
Uczestniczka tej kolacji p. Gałązka, dyrektorka szkoły podstawowej w Grodziszczu Mazowieckim została w trybie natychmiastowym zwolniona z tej funkcji.

31 grudnia ? odbył się pogrzeb zmarłej 28 grudnia Hanny Pawłowskiej, członkini Prezydium Zarządu Oddziału ?S?, nauczycielki, historyka, redaktora ?Odnowy? i podziemnego czasopisma ?Metrum?.

1984  

8 stycznia – w Mińsku Mazowieckim wychodzi pierwszy numer ?Przeglądu Mińskiego?pisma organizacji opozycyjnych. Ukazywało się nieregularnie do 20 czerwca 1987 roku. Redaktorami byli Bogusław Gołębiowski, Zbigniew Szubiński

29 stycznia – ?chrzciny? WSR-P. Nadano im G. Dymitrowa. TKZ NSZZ ?S? WSR-P i Studencki Ruch Oporu protestują przeciwko tej decyzji. Przy okazji miała miejsce wpadka ?Metrum?. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu skrupulatnie sprawdzali szafki i znaleźli ok. 100 egz. czasopisma..

15 lutego – zostają zwolnieni z więzienia Mirosław Pietkiewicz i Bogumił Tomasiewicz (aresztowani 14 grudnia 1983 r.) oskarżeni o kolportaż ulotek.

25 lutego ? w Warszawie zostają zatrzymani Maciej Kublikowski i Tomasz Olko działacze siedleckiej ?S? . W domach przeprowadzono rewizje. U T. Olko znaleziono kilka radiotelefonów. Zostaje aresztowany. M. Kublikowski po 48 godzinach zostaje zwolniony.

5 marcaw Węgrowie pod pretekstem szukania skradzionego kożucha odbywa się rewizja u Marka Królaka. Zabierają nielegalne wydawnictwa.

5-8 marca ? w województwie siedleckim dochodzi do nieprawdopodobnej fali rewizji: Podstawą do rewizji były milicyjne nakazy (nie prokuratorskie!) poszukiwania ?nielegalnych wydawnictw?, ?kożuchów i biżuterii?, ?materiałów pochodzących z przestępstw?, ?broni?. Zabierano wszystkie wydawnictwa wydane po 13 grudnia. Po przeprowadzonym przeszukaniu zabierano osoby na przesłuchania w charakterze świadka. Po oficjalnym przesłuchaniu odbywały sie nieformalne rozmowy na temat sytuacji w zakładzie pracy, znajomości z ?różnymi? osobami, wiadomości o wydawnictwach niezależnych, cegiełkach SKOS-u i mniej lub bardziej wprost – propozycji współpracy. Według informacji podanych w komunikacie łącznie przeprowadzono 55 rewizji. Trzy osoby zostały zatrzymane: Janusz Mielczarek – 24 godziny, Janusz Niedziółka – 48 godzin, Andrzej Bohdanowicz został aresztowany – wyszedł na wolność w lipcu 1984 r. /Części radia, starą radiostację wojskową znaleziono u Bogdanowicza/.
Z uwagi na to, że była to nieprawdopodobna akcja siedleckiej SB,  podaję (za GHnP) wykazy osób, których dotknęły te represje:
– 5 marca 1984 r. od. godz. 6.00: Dyła – Mrozy; Edward Chojecki – rolnik, Bielany; Elżbieta Jędrzejuk – nauczyciel, Siedlce; Karpiński – Rudka, Kąca – gm. Mrozy; Ignacy Kicki – Stalchemak, Siedlce; Marek Królak – Węgrów; Marian Krzyżanowski – WUT, Siedlce; Jerzy Kucharuk – WSR-P, Siedlce; Henryk Krajewski – Wola Rafałowska; Janusz Olewiński – rencista, Siedlce; Jan Pachniewicz – Stalchemak, Siedlce; Ryszard Piekart – rencista, Siedlce; Antoni Prokopiak – rolnik, Krzesk; Ryszard Rachwał – nauczyciel, Siedlce; Jerzy Ratajczak – Stalchemak, Siedlce; Stefan Rżysko – Mrozy; Jan Szewczyk – Węgrów; Adam Szumilas – Woj. Szpital Zesp., Siedlce; Ryszard Wiśniewski – rencista, Siedlce; Włodzimierz Zawadzki – PZU, Sokołów Podlaski.
– 6 marca 1984 r. od godz. 6.00: Jan Będkowski – PKP, Siedlce; Andrzej Bohdanowicz – Muzeum Okręgowe, Siedlce; Stanisław Gujski – emeryt, Siedlce; Franciszek Jastak – Stalchemak, Siedlce; Kazimierz Kacprzak – VIS, Siedlce; Stefan Knap – PKP, Siedlce; Marian Kobyliński – Stalchemak, Siedlce, Piotr Krakówka – WUT, Siedlce; Edmund Malinowski – Stalchemak Siedlce; Marianna Matlakowska – rolnik, Opole Stare, Janusz Niedziółka – Mostostal, Siedlce; Wiesław Ozga – WSR-P, Siedlce; Stanisław Perka – PKP, Siedlce; Teresa Sasim – urzędnik, Siedlce; Wiktor Stasiak – rolnik, Sulejów.
– 7 marca od godz. 6.00: Kazimierz Cabaj – Stalchemak Siedlce, Ryszard Chlan – VIS Siedlce, Marek Karpowicz – SPBO, Marian Kuźmiński – Stalchemak, Janusz Mielczarek – VIS, Tadeusz Radomyski – PKP, Teresa Smolińska – ADM PGK Siedlce, Troć Anna – nauczyciel Siedlce, Wielgosz Marian – Mostostal, Stefan Wielgosz – Stalchemak, Tadeusz Krawczyk ? Stalchemak , Zygmunt Marynowski – Stalchemak
– 8 marca od godz. 6.00: Marian Ciszek – Stalchemak, Siedlce; Jerzy Gut – Stalchemak, Siedlce; Zbigniew Kacprzyk – Stalchemak, Siedlce; Tadeusz Kublikowski – WSS, Siedlce; Andrzej Niewczas – Stalchemak, Siedlce; Henryk Rosochacki – Dom Kultury, Sokołów Podlaski; Włodzimierz Tymowicz – ZM, Sokołów Podlaski.
Komunikat podaje, że usiłowano przeprowadzić rewizję u Franciszka Bielińskiego z Wojewódek Górnych, ale zdecydowana postawa żony Franka, która potraktowała funkcjonariuszy widłami i miotłą udaremniła przeszukanie gospodarstwa. Za swój czyn stanęła przed Kolegium do spraw Wykroczeń. Osoby, które zażądały w protokole rewizji nakazów prokuratorskich, otrzymały je z uzasadnieniem: ?zachodzi podejrzenie, iż wymieniony w miejscu zamieszkania posiada nielegalne wydawnictwa w celu rozpowszechniania?

7 – 13 marca ? Miętne k/Garwolina. Zespół Szkół Rolniczych. ?W zasadzie sprawa ciągnęła się już od grudnia poprzedniego roku. Goszczącym w szkole towarzyszom z Czechosłowacji przeszkadzał widok krzyży na ścianach. Towarzysz Stefan Mięsak nakazał dyrektorowi Domańskiemu usunąć krzyże, co niniejszym uczynił. Doszło do protestów rodziców i młodzieży. Krzyże powróciły na miejsce. Po kilku dniach dyrektor po cichu znowu zdjął krzyże ze ścian. 6 marca młodzież odmówiła wejść na lekcje do sal, tam gdzie nie ma krzyży i rozpoczęła strajk okupacyjny.? 7 marca odbył się marsz młodzieży z krzyżami do Kościoła z hasłem ?Nie było miejsca dla Ciebie…? Doszło do interwencji ZOMO. Na znak solidarności z młodzieżą biskup Jan Mazur ogłosił post o chlebie i wodzie. Władza dokonała represji. Ze szkoły z klas maturalnych musiała odejść spora część młodzieży i 7 nauczycieli. [ zob. Wojciech Czepczyński: W obronie krzyża w Miętnem W: Roczniki Humanistyczne. T. LIV zeszyt 2, 2006]


Miętne – kliknij, aby powiększyć

27 kwietnia – Sąd Rejonowy w Siedlcach umorzył postępowanie karne wobec Tomasza Olko ze względu na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu. Tomasz  oskarżony był o to, że ?przechowywał bez zezwolenia 5 radiotelefonów?. Prokurator żądał 1,5 roku więzienia.

Przed 1, 3 maja – w Siedlcach prewencyjne aresztowania na 48 godzin wielu działaczy opozycyjnych.

9 czerwca – został aresztowany Adam Bobryk pod zarzutem przestępstw z art. 271 § 1 kk w związku z art. 273 § 2 kk i art. 58 kk. Pobito go na komisariacie MO. Śledztwo zostało warunkowo umorzone na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii.

14 czerwca ? nadano w Siedlcach pierwszą audycję na falach UKF. Audycja była zapowiadana w ok. 4000 ulotek, poświęcona była zbliżającym się wyborom do rad narodowych, z pięciu małych nadajników, dostarczonych przez Bożenę Janiszewską z Warszawy ?  Organizowali ją Marek Biały i Wiesław Walankiewicz, z udziałem SKOS-a.

16 czerwca – na fonii TV nadano pierwszą audycję Siedleckiego Radia ?S? . Zespół radia tworzyli Jerzy Gajowniczek, Maria i Stanisław Wołowiczowie, Adam Patoleta i Tomasz Olko. [Zachowane audycje Radia ?S?zdigitalizowano i w 2008 roku wydano na płytach CD.]


Kliknij, aby powiększyć

Przeczytaj więcej o radiu

Radio ?S? nadało w Garwolinie dwie audycje. Za kolportaż ulotek z pracy zostaje zwolniony nauczyciel Wojciech Czepczyński.

16 czerwca – w Siedlcach Klasztorze SS Benedyktynek wyst /pępował znany aktor scen polskich Józef Duriasz. W drodze powrotnej do Warszawy był ośmiokrotnie zatrzymywany przez milicję.

17 czerwca – w województwie siedleckim przeprowadzono akcję pomiaru frekwencji wyborczej. Obserwacją objęte były na 25-23 punkty. Wcześniej przeprowadzono wielką akcję ulotkową aby zniechęcić mieszkańców do nieuczestniczenie w tej farsie, jaką są wybory w wydaniu PRL.

31 sierpnia ? w demonstracji pod pomnikiem T. Kościuszki brało udział ok.2 500 osób. SB legitymowała osoby udające się pod pomnik. Część osób nie dotarła pod pomnik, bo została wcześniej zatrzymana przez SB i zwolniona po zakończeniu demonstracji.

Galeria zdjęć z manifestacji

wrzesień ? za udział w demonstracji 31 sierpnia 1984 roku w kolegium skazano 12 osób: Jerzego Jarząba, Czesława Bajszczaka, Joannę Andrzejewską, Wandę Radzikowską, Wiktorię Flegier, Elżbietę Cisak, Józefa Stachowicza, Ewę, Ryszardę i Marka Michałowskich, Stanisława Karpika, Witolda Bobryka. Umorzono jedynie sprawę Edwarda Chojeckiego, którego tego dnia w ogóle nie było w Siedlcach mimo, że kilku funkcjonariuszy go widziało!
Ruch Niepodległościowy na Podlasiu wydaje odezwę ?Do mieszkańców Siedlec i województwa siedleckiego? w sprawie skazania przez Kolegium osób uczestniczących w demonstracji.


Ruch Niepodległościowy cz. 1 – kliknij, aby powiększyć


Ruch Niepodległościowy cz. 2 – kliknij, aby powiększyć

22-23 września ? odbyło się w Siedlcach spotkanie przedstawicieli TKW ?S? i SKOS. Wystosowano wspólny apel o zbiórkę funduszy na rzecz zasądzonych grzywien.

31 października – na cmentarzu w Węgrowie pojawił się symboliczny krzyż brzozowy i tabliczka z napisem: ?ks. Jerzy Popiełuszko, lat 37, bestialsko zamordowany przez oficerów MSW?. Krzyż ten ustawili B. Mateusiak, W. Adamski, J. Ryczkowski.

3 listopada – pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. Biorą w nim udział siedlczanie z transparentem ?Lecz duszy zabić nie mogą. Solidarność Siedlce?Galeria: Pogrzeb ks. Popiełuszki – kliknij, aby powiększyć

 

11 listopada ? została nadana audycja Radia ?S? w Siedlcach na fonii programu TV poświęcona rocznicy odzyskania niepodległości.

listopad ? ukazał się pierwszy numer ?Informator. ?Solidarność? Siedlce?.Redakcję tworzyli: Lucjan Błoński, Janusz Olewiński, Zenon Borkowski


Kliknij, aby powiększyć

5 grudnia – Tajna Komisja Zakładowa NSZZ ?S? przy WSR-P w Siedlcach wydała oświadczenie w sprawie nasilonej infiltracji środowiska studenckiego


Ulotka – kliknij, aby powiększyć

grudzień ? ukazuje się 1. numer ?Gazetki Ludowej?, pisma wydawanego przez SKOS, która miała poruszać problemy wiejskie. Redaktorem był Stanisław Michaluk.


Gazetka – kliknij, aby powiększyć

9 grudnia ? w wyniku rozłamu część działaczy (w tym Zygmunt Goławski) występuje z KPN.

31 grudnia – Radio ?S? doprowadza do ?białej gorączki? SB. W Święta Bożego Narodzenia nadano audycję i w sylwestrowy wieczór przekazano życzenia od ?Solidarnośći?.

1985  

W diecezji siedleckiej powstaje Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy (DHiH). Duszpasterzem diecezjalnym został mianowany ks. Marian Daniluk, który w miejscu swojego duszpasterzowania zakładał kolejne drużyny: w Garwolinie, Międzyrzecu Podlaskim i Białej Podlaskiej. Drużyna DHiH powstaje również w Siedlcach. Jej drużynowym zostaje Wojciech Stępień.

Bibliografia

22 stycznia ? Zygmunt Goławski wraz z Tadeuszem Jandziszakiem, Tadeuszem Stańskim i Romualdem Szeremietiewem tworzą Polską Partię Niepodległościową.

14 lutego – zostaje aresztowany w Siedlcach student Mirosław Andrzejewski i przewieziony do aresztu milicyjnego w Łukowie.

25 lutego – w siedleckiej filii FSO zawiązała się Tajna Komisja Zakładowa NSZZ ?S?. TKZ w komunikacie oświadcza, że zamierza bronić interesów ekonomicznych zalogi oraz walczyć o poprawę warunków pracy.

28 lutego ? został ogłoszony przez TKK Dniem protestu przeciw kolejnym podwyżkom cen. W Siedlcach rozkolportowano ok. 15 tys. ulotek SKOS z wezwaniami do strajku. Na murach pojawiło się wiele napisów. 24 lutego na fonii TV nadało Radio ?S?. Lech Wałęsa odwołał strajk i akcja się nie udała w większej skali.
W Mińsku Mazowieckim w ZNTK punktualnie o 12.00 ktoś wyłączył prąd, co spowodowało 30 minutową przerwę w pracy.

6 marca ? tego dnia list protestacyjny przeciwko aresztowaniu M. Andrzejewskiego wystosowali pracownicy, studenci i przyjaciele Andrzejewskiego.

Apel – kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Oświadczenie – kliknij, aby powiększyć

Oświadczenie – kliknij, aby powiększyć

 

13 marca – 17 mieszkańców Białej Podlaskiej wystosowało w bardzo ostrym tonie list do Marszałka Sejmu PRL. Domagali się w nim m.in. zaprzestania aresztowań ludzi za przekonania, nadania im statusu więźniów politycznych, zaprzestania drastycznych podwyżek.

1 kwietnia – Mirosław Andrzejewski zostaje skazany na 11 miesięcy więzienia za rozrzucanie ulotek.

8 kwietnia – na przepustce z więzienia odbywa się ślub Mirosława Andrzejewskiego z Agnieszką Więsak w Klasztorze ss. Benedyktynek przy ul. Rawicza w Siedlcach.

23 kwietnia – w dniu imienin zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki w Mińsku Mazowieckim po mszy świętej ze starego Kościoła uformował się pochód złożony z kilkudziesieciu osób, który przeszedł na cmentarz parafialny, do miejsca symbolicznego grobu ks. Jerzego.

20 kwietnia – ukazuje się pierwsza kaseta Siedleckiej Powielarni Oświaty i Kultury Niezależnej. Jest nią wybór kazań ks. Jerzego Popiełuszki.

21-28 kwietnia – w Siedlcach odbył się pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

23-24 kwietnia ? po raz pierwszy siedlczanie czuwali przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Odtąd co miesiąc na całonocne czuwania jeździła grupa ok. 20-30 osób.

Straż przy grobie – kliknij, aby powiększyć

1 maja – w Mińsku Mazowieckim odbył się ?kontrpochód?. Uczestniczyło w nim kilkaset osób. Pięć osób: J. Frelak, T. Fusik, A.Gibała, J.Jerzak, Z.Szubiński staje przed Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i zostają ukarani grzywną w wysokości ok. 10-12 tysięcy złotych. Powód: ?za to, że weszli w ul. Ogrodową o ruchu jednokierunkowym i idąc w grupie, mimo wyraźnego znaku zakazu, tamowali i utrudniali ruch na drodze publicznej dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Zostali potraktowani jak pojazdy mechaniczne.
– Siedlce: msza św. w kościele katedralnym którą celebrował bp. Jan Mazur. Wzięło w niej udział ok. 1500 osób. Po mszy tradycyjnie część osób udała się pod pomnik T. Kościuszki. Ulicą Orzeszkową udało się przedrzeć na trasę oficjalnego pochodu. Skandowano ?Solidarność?, Uwolnić więźniów politycznych?, Przecz z podwyżkami?, wznoszono ręce z ?V?. Manifestanci przeszli pod kościół św. Stanisława, gdzie pod tablicą ku pamięci ks. Jerzego Popiełuszki złożyli kwiaty. SB zatrzymało Elżbietę Jędrzejuk, Andrzeja Dmowskiego, Euzebiusza Zielińskiego. Nadawało Radio ?S?.

3 maja – w Siedlcach przed mszą św. SB zatrzymywała działaczy ?S?. Marek Biały został zabrany na komendę wraz z pięcioletnią córką Katarzyną. Na komendzie spotkali się ze Sławomirem Musiejem i Januszem Ławeckim. Zostawieni na chwilę sami w pokoju wszyscy razem ? wykorzystali sytuację. J. Ławecki dał hasło ?idziemy?. Zeszli z II piętra, poprosili o otwarcie kraty, dyżurny otworzył. Wszyscy wyszli. Niestety, ponownie M. Białego i córkę milicjanci zatrzymali na skrzyżowaniu przy Centrum Kultury i przewieziono ponownie na komendę. Wtedy w Siedlcach po mszy św. w kościele św. Stanisława odbyła się największa demonstracja ?S? po wprowadzeniu stanu wojennego. Ok. 3 tysiące osób demonstrowało pod pomnikiem T. Kościuszki, złożono kwiaty, skandowano ?Solidarność?, ?Uwolnić politycznych?.

12 maja – w Mińsku Mazowieckim przygotowywano masową demonstrację z okazji 50 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Przy grobie Janusza Łaszczyc-Olszewskiego – adiutanta Piłsudskiego miało się odbyć patriotyczne spotkanie. Okolicznościowe przemówienie miał wygłosić mec. Jan Mizikowski. Wzmocnione siły milicyjne z całego województwa  obstawiły teren parku i zablokowały dojście do cmentarza. Manifestacja nie odbyła się.

30 czerwca – za rozrzucanie ulotek w Sokołowie Podlaskim zostaje aresztowany Leszek Andrzejewski (brat Mirosława). W tym samym dniu rozpoczyna głodówkę. Niestety, nikt o tym nie wiedział. Po prawie trzech tygodniach rodzice dostali widzenie, i zobaczyli swojego syna w stanie całkowitego wycieńczenia. Natychmiastowe działania poprzez poinformowanie naczelnika więzienia, Komitet Prymasowski, Amnesty International, Wolną Europę i lekarzy, doprowadziły do zainteresowania się więźniem politycznym.

1 lipca – w Siedlcach, mimo rozrzucenia ok. 40 tys. ulotek z wezwaniami do strajku  siedleccy pracownicy zignorowali wezwanie ?S?.

lipiec w Węgrowie przed Kościołem wywieszono transparent z napisem ?SALVE REGINA? wykonanym solidarycą. Zrobiono to przy okazji peregrynacji obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej w parafii. Wisiały też flagi biało-czerwone z ?S?. Inicjatorem tej akcji był Włodzimierz Adamski.

20 lipca – w Łosicach przed restauracją zomowcy wyciągali wszystkich klientów i bili. Podobne przypadki miały miejsce w Łosicach i Międzyrzecu Podlaskim.

28 lipca – w Serpelicach n/Bugiem odbył się zjazd AK i NSZ regionu podlaskiego. Wzięło w nim udział kilka tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami. Przybył abp.Dąbrowski.

sierpień – doszło do połączenia Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego i Terenowej Komisji Wykonawczej ?S?. W skład Odziałowej Komisji Wykonawczej ?S? weszli Tomasz Olko i Adam Patoleta ze SKOS, Marek Biały, Sławomir Musiej i Wiesław Zajączkowski z TKW ?S?.
[W składzie OKW w różnych latach byli jeszcze: Janusz Niedziółka, Wiktor Stasiak, Włodzimierz Zawadzki, Stanisław Michaluk, Andrzej Piwowarczyk.]
Środowisko Metrum pozostało niezależne wobec OKW ?S?, ściśle z nią współpracując.

26 sierpnia – w Węgrowie po raz drugi odbywa się rewizja w domu u Marka Królaka. Tym razem zarzuca mu się handel walutami. Znaleziono trochę bibuły. Po zatrzymaniu na 48 godzin staje przed kolegium. Zostaje uniewinniony.

31 sierpnia – w Siedlcach na mszę św. w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych przybyło kilkaset osób. Po mszy grupa osób przeszła pod płot okalający pomnik T. Kościuszki, gdzie powieszono transparent  ?1980-1985. Solidarność jest i będzie?. Drugi z żądaniem uwolnienia więźniów politycznych zawieszono na przykościelnym placu.
Kilka dni później Cezary Kaźmierczak, Ewa i Marek Michałowscy dostali wezwania do kolegium.

wrzesień – 17 mieszkańców Siedlec własnymi nazwiskami podpisało wezwanie do bojkotu październikowego głosowania.

Oświadczenie – kliknij, aby powiększyć

List – kliknij, aby powiększyć

19 września – w Siedlcach Tajna Komisja Zakładowa ?S? w Mostostalu zaapelowała do pracowników zakładu o bojkot wyborów.

październik ? za ?brak postępów w nauce? z listy studentów zostaje skreślony przebywający w więzieniu Mirosław Andrzejewski.

6/7 października – w Siedlcach w nocy został pobity Krzysztof Goławski. Został zatrzymany przez MO, wylegitymowany i zwolniony. Jednak za chwilę porwano go do samochodu, przewieziono na komendę i tam pobito. Po zwolnieniu K. Goławski udał się na pogotowie i otrzymał obdukcję lekarską. Poszkodowany skierował skargę do prokuratury, ale ta odmówiła wszczęcia dochodzenia. Natomiast milicja skierowała wniosek do kolegium o ukaranie K. Goławskiego.

10 października – W Siedlcach rano SB przeprowadziło rewizję u Janusza Ławeckiego, pracownika Spółdzielni Inwalidów.

13 października – w woj. siedleckim przed wyborami ?S? rozrzuciła ok. 60 tysięcy ulotek z wezwaniami do bojkotu wyborów, 8 tys. nalepek,  Radio ?S? nadało ok. 10 antywyborczych audycji. Jak wynika z komunikatu pełnomocnika OKW Cezarego Kaźmierczaka (Oddziałowa Komisja Wykonawcza) frekwencja w miastach woj. Siedleckiego (Siedlce, Mińsk Maz., Łuków, Sokołów Podlaski, Garwolin, Węgrów)  wynosiła 68,2%. Podstawą były dane uzyskane z pomiarów prowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji ?5 minut-super?. W Siedlcach frekwencja wynosiła 62,3%, w Mińsku Maz. 72%, w Węgrowie 67,9%, w Żelechowie 64,19%.

11 października – w Sądzie Rejonowym w Siedlcach odbyła się sprawa w trybie przyspieszonym. Janusz Ławecki został skazany łącznie na 8 miesięcy.

2 listopada – odbyło się kolegium Cezarego Kaźmierczaka. Został skazany na 20 tys. grzywny i 20 tys. nawiązki na rzecz Polskiego Związku Niewidomych.

6 listopada ? z aresztu w Siedlcach wychodzi Leszek Andrzejewski. Na rozprawie będzie odpowiadał z wolnej stopy.

8 listopada – z więzienia w Łęczycy wychodzi warunkowo Mirosław Andrzejewski.

21 listopada – zwolniony z więzienia zostaje Janusz Ławecki.

6 grudnia – w kolegium wojewódzkim odbyła się rozprawa rewizyjna C. Kaźmierczaka. Kolegium utrzymało w mocy orzeczenie kolegium I instancji. Przewodniczący składu orzekającego, H. Lewandowski wygłosił uzasadnienie, że  ?zeznania świadków obrony nie zasługują na wiarygodność, gdyż są <<podejrzanie ścisłe>>, natomiast zeznania świadków oskarżenia zasługują na wiarygodność, gdyż są ?ścisłe, wzajemnie się uzupełniają?.

12 grudnia ? zakończyła się sprawa Leszka Andrzejewskiego. Został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Jako karę dodatkową sąd wydał Leszkowi zakaz kontaktowania się z osobami wrogo ustosunkowanymi do ?współczesnej rzeczywistości?.

16 grudnia – w kaplicy u sióstr Benedyktynek przy ulicy Rawicza odbyła się msza św. w intencji ofiar Grudnia 1970 i 1981.

22-23,26 grudnia – w Siedlcach nadało audycje radio ?S? z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców.

1986  

6 styczniaw kolegium rejonowym odbyła sie rozprawa Ewy i Marka Michałowskich. Ewa została skazana na 3 miesiące częściowego ograniczenia wolności oraz na potrącenie 25% pensji przez 3 miesiące oraz 15 tys. nawiązki. Marek (nie stawił się) zaocznie skazano na 20 tys. grzywny i 20 tys. nawiązki.

koniec stycznia – Jan Tomasiewicz z Dębe Wielkie odesłał na znak protestu swoją książęczkę wojskową do MON (sprawa skazanego Marka Adamkiewicza za odmowę złożenia przysięgi wojskowej).

21 stycznia – z okazji ukazania się 50 numeru ?Metrum? wydano serię 3 znaczków o łącznym nominale 100 zł.

31 stycznia ? usuniętemu wcześniej z WSR-P Mirosławowi Andrzejewskiemu zostają przywrócone prawa studenckie.

3 lutego – z powodu niskiej temperatury w Siedlcach miały miejsce strajki. W FSO i Mera-Błonie odmówili pracy (+4)

7 lutego – w Siedlcach zakończyła się sprawa Janusza Ławeckiego. Sąd Wojewódzki pod przewodnictwem sędziego Matusiaka skazał J.Ławeckiego na 8 miesięcy
więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

wiosnaw Mińsku Mazowieckim biskup Zbigniew Kraszewski dokonuje poświęcenia Chorągwi z wizerunkiem św. Katarzyny, którą postanowili ufundować członkowie Tajnego Komitetu Zakładowego NSZZ ?S? przy ZNTK (w miejsce skonfiskowanego przez SB sztandaru ?S?). Poświęcony został również Krzyż, który zawieszono w nowej hali ZNTK
wiosna ? wychodzi nowy tytuł niezależny ?Paranoya? – nieregularnik frontu artystycznego „Sabinka?.
wiosna ? Jerzy Geresz zostaje skazany przez kolegium karno-orzekające i trafia do więzienia we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej.

kwiecień – powołano na WSR-P w Siedlcach partyjny nadzór tzw radę społeczną.
Na przedzjazdowym zebraniu partyjnym w Białej Podlaskiej jeden z towarzyszy zaproponował… zbadanie spraw finansowych miejscowego proboszcza ks. Lipniackiego. Ksiądz znany jest z kazań patriotycznych. Na Msze święte odprawiane w intencji Ojczyzny celebrowane przez ks. Lipniackiego  przyjeżdżali wierni z daleka. Ksiądz nie ma konta w banku, ale wniosek towarzysza przeszedł!
Na tablicy ogłoszeń w FNS VIS w Siedlcach wywieszono informację, że księgowość przyjmuje zapisy chętnych na żelazka. Dodano, że prawo nabycia żelazka mają członkowie wronich związków.

11 kwietnia ? przed Sądem Wojewódzki w Siedlcach odbyła się rozprawa rewizyjna Leszka Andrzejewskiego. Sąd podtrzymał wyrok z I instancji (pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata) uchylił natomiast orzeczenie w części dotyczącej zakazu kontaktów z osobami wrogo ustosunkowanymi do ówczesnej rzeczywistości.

17 kwietnia – funkcjonariusze SB przeprowadzili rewizję w pracy Marka Białego. W jego biurku znaleźli bibułę. Został zatrzymany.

18 kwietnia – seria przesłuchań wśród załogi ?Stalchemaku?. Przesłuchano 21 osób. Zatrzymano na 30 godzin Mariana Patralskiego i Bogdana Witowskiego. Rewizja w mieszkaniu Marka Białego.

19 kwietnia – w trybie przyspieszonym odbyła się rozprawa przeciwko Markowi Białemu, który został oskarżony o ?nawoływanie do niepokojów społecznych? art. 282 a. Sądowi przewodniczyła Ewa Romańczuk, oskarżycielem był Jerzy Ślaz. Obrońcą M. Białego był mec. Maciej Wiktorzak. Na rozprawę przybyło wielu przyjaciół z ?obstawą? SB. M. Biały został skazany na 10 miesięcy więzienia. W uzasadnieniu wyroku sędzia oświadczyła, że dowodem nielegalnej działalności oskarżonego jest fakt, iż był on często przesłuchiwany przez milicję(!).

Oświadczenie – kliknij, aby powiększyć

19, 20 kwietnia – na fonii I programu TV Radio ?S? w Siedlcach nadało o godz. 20.00 swoje audycje. Odczytano odezwę OKW ?S? w sprawie zbliżających się majowych świąt.

27 i 28 kwietnia ? po raz pierwszy w Białej Podlaskiej nadało 2 audycje Radio ?S?nadajnikiem siedleckim.

 

30 kwietnia –  w Siedlcach aresztowania ok 20 osób na 48 godzin (prewencyjne). Rozwieziono ich do aresztów w Mińsku Maz., Węgrowa, Łukowa, Garwolina.

koniec kwietnia – Awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu – Niestety, zmowa milczenia władzy. Nikt nie wiedział jak ma postępować. W Siedlcach środowisko Metrum i OKW ?S? przeprowadza niezależne pomiary skażenia i jednocześnie akcję informacyjną jak postępować, aby mnimalizować skutki promieniowania. Rozrzuca ok. 8 tys. Ulotek z instrukcjami postępowania.

14 maja – w Siedlcach w ?Mera-Błonie? odbyły się wybory do Rady Pracowniczej. Zakończyły się pełnym zwycięstwem ?S?. Przedgrudniowi działacze związku stanowią 80% członków Rady.

21 maja – Akcja na rzecz uwolnienia Marka Białego. Rozrzucono ulotki, nadało radio ?S?, zbierane są podpisy pod petycją z żądaniem uwolnienia M. Białego.

23 maja ? w Sokołowie Podlaskim odbyły się tradycyjne uroczystości w rocznicę stracenia księdza Brzózki. Po mszy św. ok. 100 osób przeszło pod pomnik odważnego kapłana, gdzie złożono kwiaty. MO wylegitymowało ok. 50 osób. 7 osób zostało skazanych w Kolegium. Ks. Falkowski skazany na 50 tys. Grzywny.

13 czerwca – w Siedlcach dbyła się rozprawa rewizyjna M.Białego. Mecenas Maciej Wiktorzak wskazał na absurdalność wyroku bez jakichkolwiek dowodów. Sąd pod przewodnictwem Romana Kęski utrzymał w mocy wyrok.

14 czerwca – C.Kaźmierczak napisał list do ministra sprawiedliwości: ?Proszę o umożliwienie mi odbycia kary zastępczej za M.Białego.Deklaruję za niego spędzić w więzieniu okres do 21.07, tak, aby M. Biały mógł spędzić ten czas z żoną i czworgiem dzieci. Jako że M. Biały został skazany bez żadnych dowodów winy oraz ze względu, że mam poglądy w ogólnym zarysie podobne do jego poglądów, nie powinno Panu i Pana wspólnikom zależeć, który z nas będzie siedział…?

15 czerwca – w Warszawie zostali w drukarni aresztowani mieszkańcy Siedlec: Witold Bobryk, Adam Maciejczyk i Przemysław Maksymiuk. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał ich za wydawanie ?KAT? (Krajowa Agencja Terenowa) na kary:
A. Maciejczyk 1,5 roku więzienia, Przemysław Maksymiuk 1 rok, Witold Bobryk 1 rok.

29 czerwca – SB na dworcu PKP w Siedlcach zatrzymała Ignacego Kickiego, Elżbietę Jędrzejuk, którzy się udawali na mszę za Ojczyznę do Kościoła św. Stanisława Kostki. Próbowano zatrzymać też Michała Skurosza.

lipiec – podczas pobytu Cezarego Kazmierczaka we Francji zostają nawiązane liczne kontakty z emigracją polską (Kontakt, Kultura) oraz sympatyzującymi z Polską Francuzami (związki zawodowe, ruch Codene). Zostaja ustanowione kanały wymiany informacji oraz przerzutu wydawnictw, pieniędzy oraz sprzętu poligraficznego. Nieformalnym przedstawicielem środowiska siedleckiej opozycji w Paryżu była malarka, Elisabeth Cieslar.

Cezary we Francji – kliknij, aby powiększyć

Cezary we Francji – kliknij, aby powiększyć

15 sierpnia ? na mocy amnestii zostali zwolnieni z więzienia W. Bobryk, A. Maciejczyk i P. Maksymiuk.

31 sierpnia – w Siedlcach msza św. w kościele św. Stanisława. 1500 osób). Pomnik Tadeusza Kościuszki obstawiony przez kordon ZOMO i SB. Pod pomnik udała się 3-osobowa delegacja /Tomasz Olko, Wiesław Zajączkowski, Euzebiusz Zieliński/. Zomowcy ich przepuścili a potem spisali.

10 września ? zwolniony został Marek Biały, nie tylko z więzienia ale i z pracy. Załoga zebrała 390 podpisów pod petycją przywrócenia go do pracy. Niestety, do pracy go nie przyjęto.

17 września – nadało siedleckie radio ?S? w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę.

11 grudnia ? Kolegium Rejonowe w Warszawie wymierzyło 30 tys. grzywny Elżbiecie Jędrzejuk, którą zatrzymano w Warszawie z gazetkami ?S?.

17 grudnia ? został zatrzymany Sławomir Leszek Paprocki, rolnik z Trębic Dolnych. Znaleziono m.in. powielacz białkowy, maszynę do pisania ?Olivetti? oraz materiały poligraficzne. S. Paprocki został oskarżony, że od 1984 roku wydawał ?Wiadomości Podlaskie?

1987  

W Siedlcach na gruzach KK (Klubu Kawalerów opisywanym w 1983 roku) powstaje Niezależne Towarzystwo Cyklistów. Tworzą go bracia Maliszewscy Maciej, i Piotr, Andrzej Szczygielski.  NTC organizuje rajdy i wyprawy rowerowe po kraju: Victoria 1987, Szlakiem Unitow Podlaskich – 1987, Rajd po Wielkopolsce – Rydzyna’88, Lubelszczyzna’89.

Rajd – kliknij, aby powiększyć

Rajd – kliknij, aby powiększyć

Galeria zdjęć z imprez turystycznych

1987 ? równolegle obok NTC, ci sami młodzi ludzie tworzą Niezależną Galerię Trzech. Mają swój ?niezależny? lokal tzw. „Pałac pod blachą”, gdzie odbywają się wieczory poetyckie, rozmowy o malarstwie i religii, wystawy fotograficzne, malarstwa, rysunku, występują zawodowi muzycy, prelekcje wygłaszają podróżnicy, naukowcy.

12, 13 kwietnia – ok. godz. 21 siedleckie radio ?S? nadało swoje audycje na fonii
kanału pierwszego TV. Były poświęcone sprawie kolejnych podwyżek i nadchodzących świąt majowych.

14 kwietnia – SB zatrzymała w Siedlcach samochód z zachodnią rejestracją prowadzony przez Marcina Bryndę. Zatrzymano trzy osoby: kierowcę, Tomasza Olko i Cezarego Kaźmierczaka. Trzeci pasażer – Janusz Łuczak (drukarz wydawnictwa Metrum) uciekł zanim został wylegitymowany. Po 3 godzinach wszystkich zwolniono. Za odmowę podania personaliów pasażera, który uciekł, ukarano Marcina Bryndę odebraniem paszportu. Miał on wrócić do Genewy 16 kwietnia i przystąpić do egzaminów maturalnych.

15 kwietnia – w Białej Podlaskiej 15 księży napisało list do wojewody bialskopodlaskiego. We wstępie listu przypominają, że wszyscy powinni przyczyniać się do budowania klimatu spokoju. Podają fakty buntowania młodzieży przeciwko  Kościołowi Katolickiemu, łamania praw pracowniczych, zwalniania ludzi z pracy, stawiania przed kolegiami, podają przykłady prześladowań za wiarę…W podsumowaniu księża piszą: ?Chcemy wierzyć, że wszystkie opisane przypadki były tylko nieprawidłowościami popełnionymi przez nierozumnych urzędników i funkcjonariuszy. Chcemy spokojnie żyć i pracować, ciesząc się owocami naszego wysiłku, tak by duchowy wymiar naszej egzystencji mógł być utrwalony i pogłębiony.? (duże fragmenty tekstu listu w GP 1987, nr 2 i 3)

25 kwietnia – odbyło się zebranie Towarzystwa Miłośników Podlasia i wybrano nowy zarząd. Przemysław Maksymiuk został wiceprezesem. Zachęcił i zainspirował kilku ludzi (m.in. Stanisława Jastrzębskiego, Edwarda Kopówkę, Grzegorza Welika) do prowadzenia różnych form nielegalnej, niezależnej kultury w ramach legalnie działającego Towarzystwa.

Plakat – kliknij, aby powiększyć

Kalendarium Towarzystwa Miłośników Podlasia

 

Galeria zdjęć

27, 28 kwietnia – w Białej Podlaskiej nadało własnym nadajnikiem  audycje radio ?S? na fali TV 1. Reakcja SB była natychmiastowa. Kontrolowano wszystkie samochody wyjeżdżające z miasta.

majw Siedlcach ukazały się trzy pierwsze znaczki z serii ?Magnateria PRL?o nominale 50 zł każdy. Całość serii ma liczyć kilkanaście sztuk. Całkowity dochód przeznaczony jest na działalność Oddziałowej Komisji Wykonawczej w Siedlcach.
– W Białej Podlaskiej wzywano na rozmowy uczniów klas maturalnych i pod groźbą niedania matury ostrzegano ich przed kontaktami z Adamem Dorszem.

2 maja – w Małaszewiczach SB przeprowadziło rewizję w domu Jerzego Romana przewodniczącego PKP, członka władz regionalnych oraz krajowych ?S?. Szukali nadajników Radia Biała Podlaska.

3 maja – wychodzi kolejne podziemne pismo ?Gazeta Podlaska?. Informator NSZZ ?S? Reg. Mazowsze O/ Siedlce, a od 12 numeru i Białej Podlaskiej. Pismo redagują Tomasz Olko i Tadeusz Kłopotowski.


Gazeta – kliknij, aby powiększyć

10 maja – w szóstą rocznicę rejestracji NSZZ RI ?S? w kościele św. Stanisława w Warszawie została odprawiona msza święta w intencji rolników. Wartę przy grobie ks. Jerzego zaciągnęli hutnicy i rolnicy. Wśród przybyłych grup wyróżniali się wierni z siedleckiego z transparentem ?Solidarni z Ojcem Świętym pielgrzymi z Siedlec?.

13 maja ? w Siedlcach pojawiły się ulotki, wzywające do uczczenia śmierci zamordowanego przez MO maturzysty Grzegorza Przemyka. Zatrzymano Euzebiusza Zielińskiego. Znaleziono przy nim kalendarze ?S?. Stanął przed kolegium, grzywna 20000 zł.

6 czerwca – siedlecka SB przygotowuje się do wizyty Ojca św. ?zaszczycili? swoją wizytą mieszkanie Marka Białego, Leszka Filusa, Ewy Michałowskiej, Elżbiety Jędrzejuk i Tomasza Olko. Próbowano ich przestrzec przed udziałem w powitaniu Ojca Świętego.
– w Białej Podlaskiej na komendę wezwano Marka Dorsza, Annę Makarewicz, Czesława Sudewicza. ?Wizytę domową? miał Ryszard Gałązka. SB sprawdzała w zakładach pracy, kto wziął urlop lub zwolnienie.

8-14 czerwca – podczas mszy świętej odprawianej na Placu Grzybowskim widoczna była grupa siedlecka z transparentem napisanym solidarycą ?Robotnicy Siedlec witają Papieża?.
– na ludzi trzymających transparent z Białej Podlaskiej w czasie homilii rzuciło się kilku  zamaskowanych młodych ludzi i ściągnęli go. Transparent ?Solidarność Łuków? został rozwinięty dopiero w drodze powrotnej.
– na mszę w Gdańsku udało się przemycić transparenty (pomimo wielu rewizji po drodze) ?Nie ma chleba i wolności bez Solidarności? i ?Nie ma Europy sprawiedliwej bez niepodległej Polski?. Po mszy nastąpiły brutalne ataki na wiernych przez ZOMO. Dwóch działaczy z Siedlec zostało pobitych.

Kliknij, aby powiększyć

17 lipca – w Siedlcach przed Kolegium do Spraw Wykroczeń, któremu przewodniczyła Zofia Złoch-Lech został skazany Lech Filus  na 20000 złotych grzywny za to, że ?przyjmował od nieustalonych bliżej osób nielegalne wydawnictwa i gromadził je w swoim mieszkaniu przez co pomagał w działalności zmierzającej do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów.

31 sierpnia – w Białej Podlaskiej ukazuje się Oświadczenie Oddziałowej Tymczasowej Komisji ?Solidarności? Biała Podlaska region Mazowsze w związku z VII rocznicą powstania Solidarności.(tekst oświadczenia w GP 1987 nr 7/8 s.1)
W BP we mszy rocznicowej uczestniczyło ok. 6000. Mszę celebrowało 7 księży. Jerzy Zelnik recytował wiersze Z. Herberta, Cz. Miłosza, W.Szymborskiej. Po mszy w sali katechetycznej odbyło się spotkanie z Jackiem Szymanderskim członkiem Zarządu Regionu Mazowsze i działaczem ruchu WiP.
W Siedlcach, po mszy świętej rocznicowej grupa wiernych przeszła pod pomnik Tadeusza Kościuszki, złożyła kwiaty. SB fotografowała, ZOMO czekało w pogotowiu.

4 września – w siedleckim Sądzie Wojewódzkim został złożony wniosek o rejestrację społeczno-zawodowej organizacji rolników pod nazwą ?Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Siedleckiego?. Wniosek podpisało 5 z 28 sygnatariuszy deklaracji założycielskiej: Edmund Drygiel (Siedliska, p-ta Wojcieszków, Franciszek Lipka (Jaworek, p-ta Wierzbno), Edward Kokoszka (Skórzec), Stanisław Żelazowski (Suchożebry), Zbigniew Adamczuk (Małomotki p. Skrzeszew)

15 listopada ? w Warszawie odradza się Polska Partia Socjalistyczna. W Siedlcach w działalność PPS angażują się bracia Adam i Witold Bobryk. Adam Bobryk jest wiceprzewodniczącym Tymczasowego Komitetu Krajowego PPS.

Ulotka – kliknij, aby powiększyć

29 listopada ? pojawiły się w Siedlcach na murach napisy: PPS Walczy, PPS Żyje, ?Niepodległość naszym celem? (ok.30).

1988  

luty ? NSZZ ?Solidarność? ZPW Biawena przyznała Państwu Aleksandrze i Mariuszowi Dmochowskim honorową nagrodę za tworzenie niezależnej kultury chrześcijańskiej. Nagrodę stanowiła rzeźba przedstawiająca Jezusa i krzyże gdańskie, autorstwa Jana Dorosza.

12 maja ? w 53 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Majówce k/ Łosic odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna. Działacze ?S? ?Mostostal? w ramach Klubu TMP przy Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych ?Mostostal? doprowadzili do rekonstrukcji zdewastowanego w czasach PRL kopca Józefa Piłsudskiego we wsi Majówka ? Zawady.

Kliknij, aby powiększyć

22 października ? w Siedlcach Oddziałowa Komisja Wykonawcza zwołuje pierwsze jawne zebranie przedstawicieli siedleckich zakładów pracy.

listopad w Węgrowie jako pierwsza wznawia działalność Komisja Zakładowa w ZWUT

5 listopada ? na spotkanie OKW do Siedlec przyjeżdża łącznik z Regionem ?Mazowsze? prof. Tadeusz Kłopotowski i Zbigniew Bujak.

ok. 15 listopada ? powstanie pierwszej, jawnej organizacji zakładowej w ?Mostostalu? Siedlce. Założycielami był Janusz Niedziółka i Karol Chajewski.

16 listopada – siedleccy harcerze działający poza strukturami ZHP (w ramach Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Diecezji Siedleckiej) wstępują do Polskiej Organizacji Harcerskiej. Zostają powołane 8 Męska i 7 Żeńska  Drużyny Harcerskie POH. Drużynową 7 ŻDH zostaje Agnieszka Łuka a drużynowym 8 MDH Mirosław Andrzejewski. Harcerze z Siedlec wydają własną gazetkę ?Szept Ludu?. POH jest uważana przez władze PRL za organizację nielegalną.

Gazeta – kliknij, aby powiększyć

4 grudnia ? odbył się zjazd regionalny NSZZ RI ?S? Regionu Podlasie. W części informacyjnej Elżbieta Jędrzejuk omówiła działalność Komisji ds Interwencji i Praworządności NSZZ ?S?. Wiesław Zajączkowski omówił przewidywane zmiany w ustawodawstwie. Zebrani rolnicy omówili sprawę głodówki protestacyjnej na rzecz legalizacji ich związku, NSZZ RI ?S?.

przełom 1988/1989powstała w Siedlcach komórka Solidarności Walczącej. Działaczem tej organizacji był Waldemar Błoński, w Węgrowie Janusz Ryczkowski.

1989  

styczeń ? wychodzi NOS Niezależna Opinia Studentów Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach [red. Stanisław Jastrzębski, Grzegorz Rękawek i in.], który potem stał się nieformalnym organem NZS.

Gazeta – kliknij, aby powiększyć

Gazeta – kliknij, aby powiększyć

22 stycznia ? w kościele pw św. Stanisława w Siedlcach została odprawiona msza w intencji Romana Dmowskiego, przywódcy SN-D i twórcy jego myśli programowej. Po mszy w kaplicy MB Kodeńskiej odbyło się zebranie z prof. Wiesławem Chrzanowskim, wykładowcą KUL, doradcą ?S? do rozmów z rządem, który wygłosił prelekcję na temat życia i dzieła Romana Dmowskiego.

1 lutego ? siedlecka cenzura nie dopuszcza do wystawy rysunków satyrycznych Mirosława Andrzejewskiego, którą chciało zorganizować Towarzystwo Miłośników Podlasia. Zdaniem pani cenzor Elżbiety Kieliszek rysunki naruszały artykuły 2 pkt 2, 3, 6 ustawy o kontroli publikacji oraz art. 178, 236 i 237§1 kodeksu karnego.

2 lutego ? w Białej Podlaskiej postanowiono wznowić jawną działalność ?S?. Wyłoniono Oddziałową Tymczasową Komisję NSZZ ?S?. Wybrano Prezydium w składzie: Marian Kwiatkowski ? przewodniczący, Anna Makarewicz ? vice, Marek Dorsz, Andrzej Czyżewski, Elżbieta Chaberska, Jan Polkowski, Jerzy Roman, Czesław Sudewicz, Adam Wawrzyniewicz.

10 lutego ? bialskopodlaska ?S? Rolników Indywidualnych powołała Tymczasową Radę. Prezydium w składzie: Mieczysław Trochimiuk, przew., Zygmunt Gałecki vice, Piotr Wierzejski, Andrzej Olszewski, Anicenty Ryszard Jeruzalski, Stanisław Barczuk, Józef Ceniuk, Stanisław Denisiuk, Tadeusz Gadamski, Stefan Jarocki.
OKW w Siedlcach wyszła z ?podziemia?. Ujawniła swój aktualny skład: Marek Biały (od 1982 r.), Sławomir Musiej (od 1982 r.), Janusz Niedziółka (od 1984 r.), Wiesław Zajączkowski (od 1982 r.), Andrzej Piwowarczyk (od 1988 r.) przechodząc do oficjalnej, legalnej działalności, składając wizytę wojewodzie siedleckiemu.

14 lutegow Węgrowiepowstaje Komitet Założycielski NSZZ ?Solidarność?. Spotkanie Komitetu odbyło się w jednej z sal katechetycznych w Kościele pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Odzyskano również sztandar Solidarnośći skonfiskowany przez SB w stanie wojennym.
Reaktywowano węgrowski Oddział NSZZ ?S?. Przewodniczący Marek Kokoszko
Na czele Koła Miejskiego NSZZ ?S? RI w Węgrowie ponownie stanął Marek Królak.

22 lutego – w Łukowie zostały wznowione zebrania MKZ NSZZ ?S?. Komitetem kierował Aleksander Krawczyk. W jego skład weszli przedstawiciele największych zakładów pracy: Łukbut, Zakładów Mięsnych, Ponar-Remo oraz pracowników oświaty i służby zdrowia.

7 marca ? w WSR-P w Siedlcach zawiązał sie jako jeden z ostatnich w kraju 18 osobowy Komitet Organizacyjny NZS.

10 marca ? powstał Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Siedlcach przy Towarzystwie Miłośników Podlasia. Pomnik Marszałka stał  w centrum miasta, a po wojnie został zniszczony przez komunistów.

Cegiełka przód- kliknij, aby powiększyć

Cegiełka tył – kliknij, aby powiększyć

kwiecień – w Łukowie MKZ NSZZ ?S? przekształcono w Oddziałową Komisję Wykonawczą. Z funkcji przewodniczącego zrezygnował Aleksander Krawczyk. Obowiązki przewodniczącego do zjazdu (1989) pełnił Józef Płudowski.
W Węgrowie powstał Komitet Obywatelski, którego przewodniczącym został Wiesław Ratajski.

16 kwietnia – w Siedlcach przedstawiciele NSZZ?S?, NSZZ RI ?S?, NZS, KIK i Diecezjalnego Komitetu Charytatywno-Społecznego utworzyli Wojewódzki Komitet Obywatelski ?Solidarność?. Przewodniczącym Komitetu został wybrany Janusz Wodzyński. Podczas zebrania ustalono kandydatów KO na posłów i senatorów.

19 kwietnia – w Garwolinie zorganizowano Komitet Obywatelski ?Solidarność?, który początkowo zajął lokal NSZZ ?S?. Przewodniczącym został Aleksander Kryspin, zastępcami Jan Białecki, Andrzej Dobrowolski.

maj – w Węgrowie ?S? zorganizowała pochód na trasie ZWUT – Kościół, zachęcając mieszkańców do głosowania na swoich kandydatów. Kandydatem został Krzysztof Szymański z Korytnicy.

20 – 21 maja – wychodzi ?Głos Podlasia?. Gazeta Wyborcza Chrześcijańsko-Narodowego Komitetu Wyborczego woj. siedleckiego popierająca Romualda Starosielca w wyborach do senatu.

4 czerwca – odbywają się kontraktowe wybory do parlamentu. Kandydatem Komitetu Obywatelskiego ?Solidarność? w okręgu siedleckim na posła był Krzysztof Szymański – działacz NSZZ RI ?S? (bezpartyjny, posłem wybrany został w I turze), kandydaci z Garwolina: Marian Piłka (nie uzyskał mandatu), Wiesław Zajączkowski (kandydat KO ?S? został posłem), Stanisław Dąbrowski (kandydat KO ?S? został posłem); kandydatem z okręgu bialskopodlaskiego był Jacek Szymanderski (kandydat KO ?S? został posłem).
Kandydaci do senatu z Komitetu Obywatelskiego ?Solidarność? z siedleckiego: Gabriel Janowski, Tadeusz Kłopotowski (zostali senatorami), Romuald Starosielec bezpartyjny o orientacji chrześcijańsko-narodowej (nie uzyskał mandatu). Z okręgu bialskopodlaskiego kandydatami na senatorów popieranymi przez KO ?S? zostali Andrzej Czapski i Mieczysław Trochimiuk (działacze NSZZ RI ?S?).
?Komitet Obywatelski ?Solidarność? w I turze uzyskał w kraju 160 spośród 161 ?wolnych? mandatów w Sejmie i 92 ze 100 mandatów w Senacie (w drugiej turze pozostały 1 mandat do Sejmu i dalsze 7 mandatów do Senatu), natomiast kandydaci z PZPR w I turze uzyskali tylko 3 mandaty posłów spośród 267 dla nich zarezerwowanych. W dodatku zupełnie przepadła lista krajowa, z której tylko 2 osoby z ogólnej liczby 35 uzyskały wymagane 50% głosów ważnych (ordynacja nie przewidywała ponownego głosowania na tę listę). W związku z upadkiem listy krajowej obie strony uzgodniły, iż 33 pozostałe miejsca zostaną obsadzone w II turze poprzez utworzenie dodatkowych mandatów w okręgach wyborczych.
Sejm X kadencji nie przetrwał całych 4 lat. 27 października 1991 r. odbyły się wybory do Sejmu tzw. I kadencji ale to już jest całkiem nowa historia.

Dąbrowski – kliknij, aby powiększyć

Szymański – kliknij, aby powiększyć

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz