Gazeta Podlaska

By | Wrzesień 30, 2012

GAZETA PODLASKA: informator NSZZ ?Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce: informator NSZZ ?Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce i Biała Podlaska: dwutygodnik NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Warszawa-Siedlce-Biała Podlaska / [red. Tadeusz Kłopotowski, Tomasz Olko]

Nr 1 (3.05.1987) – Nr 6/7 (48/49)(19/26.03.1989) Siedlce, Siedlce-Biała Podlaska, Warszawa-Siedlce-Biała Podlaska: Wydawnictwo Społeczne KOS, Wydawnictwo Prasowe Myśl, 1987-1989 off. sito., dwutyg., nakład: do 5000 egz., obj.: od 4 do 6 str., format: 30 cm
cena od 1 do 4 nr (1987) – 15 zł; 5/6 (1987) – 20 zł; 7/8(1987) – 30 zł; od 9 do 14(1987) – 20 zł, 15/16(1987) – 40 zł; od 1 do 2(1988) – 20 zł; od 2 do 10 (1988) – 30 zł; 11/12 (1988) – 40 zł; 13(1988) – 30 zł; 14/15(1988) – 40 zł; 16(1988) – 30 zł; 17/18 (1988) – 40 zł; 19(1988) – 30 zł, 20/21 (1988) – 40 zł; od 22 do 24 (1988) – 30 zł; 25/26 (1988) – 50 zł; 1(1989) – 50 zł; 2/3 (1989) – 60 zł; 4(1989) – 50 zł; 5(1989) – 70 zł; 6/7(1989) – 70 zł, cena rocznej prenumeraty w krajach zachodnich – 10 $
uwagi: dodatek samoistny: Migawki

W 1987 roku Tadeusz Kłopotowski i Tomasz Olko zakładają „Gazetę Podlaską” Informator NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce. Nowy tytuł powstał, aby wypełnić lukę jaka powstała po ustaniu wydawania „Wiadomości Podlaskich” i „Metrum”. Podlasie musi mieć swój wolny głos. Od dziś będzie on docierał do Was co dwa tygodnie na stronach naszego pisma. Od numeru 12 (1987) roku gazeta  poszerzyła swój zasięg o rejon Białej Podlaskiej. Redakcja chciała zaktywizować Białą, której reprezentantem w GP został Marian Kwiatkowski. Cele, jakie postawiła przed sobą redakcja, to przygotowanie ludzi i związku do  podejmowania inicjatyw w czasie nadchodzącego przesilenia społecznego, do legalnej działalności. Dziennikarze chcieli swój wysiłek poświęcić wielkiemu dziełu doskonalenia i dojrzewania „Solidarności”. W GP można było zapoznać się ze wspomnieniami pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (GP zrobiła to jako jedna z pierwszych czasopism w kraju), przeczytać wywiad z Tadeuszem Jedynakiem (członek podziemnych struktur kierowniczych „S” na temat wyborów do Rad Narodowych i przyszłości związku „S”. Ciekawy artykuł Co \”Solidarność” może rzeczywiście zrobić dla ratowania Polski kończy się stwierdzeniem: Realizacja wszelkich zamierzeń, w tym i postulatu ratowania Polski przed cywilizacyjnym regresem, zależy od tego, w jakim stopniu „S” potrafi zorganizować ludzi do wspólnych działań?. Pierwsze kilka numerów GP drukował na sicie warszawski KOS. Kolejne drukowane były w Wydawnictwie Prasowym Myśl w Warszawie w nakładzie od 1800 do 2100 egzemplarzy. Makiety do wszystkich numerów czasopisma wykonywał na swoim prywatnym komputerze prof. Tadeusz Kłopotowski. Redakcja wysoko postawiła sobie poprzeczkę  w 14 numerze 1987 roku pojawiły się pierwsze zdjęcia. Gazeta Podlaska stała się pismem ilustrowanym! Została uhonorowana nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii „Wolne Ptaki” w 1987 roku
Czytelnicy o Gazecie Podlaskiej na łamach GP: nauczycielka (Siedlce): Odzwierciedla wydarzenia z naszego województwa i bialskopodlaskiego (…) Dociera do dalekich zakątków Polski. Na podstawie tej gazety sądzą, że u nas taka prężna grupa działa…, pracownik Stalchemaku (Siedlce): Chciałbym w GP widzieć więcej aktualności z naszego terenu. GP cieszy się poczytnością. I dalej tak trzymać trzeba., pracownica służby zdrowia (Warszawa): Zbyt długie oświadczenia i za dużo ich. Zaczyna to przypominać życie oficjalne.
Wychodziły MIGAWKI: ilustrowany dodatek do Gazety Podlaskiej. Miały na celu poprzez fotograficzne relacje z ważnych wydarzeń przybliżać czytelnikom rzeczywistość.
Ostatni numer (49) czasopisma ukazał się w marcu 1989 roku, kiedy powoli zaczynała się tworzyć nowa „pookrągłostołowa” rzeczywistość.
„Gazeta Podlaska” była płatna. Pierwszy numer w 1987 roku kosztował 20 zł, a ostatni w 1989 – 70 zł., w prenumeracie rocznej do krajów zachodnich wynosiła 10 $! Czasopismo rozsyłano drogą pocztową na loteryjnie wylosowane adresy w Siedlcach (sklepy, zakłady fryzjerskie, szewskie itp.). GP miała swoich przedstawicieli za granicą: Szwecja – Mieczysław Wereda; Australia i Nowa Zelandia – Maciej Kublikowski; USA – Andrzej Czuma i Maciej Madeyski.
Założyciel GP prof. Tadeusz Kłopotowski w 1989 r. został senatorem ziemi siedleckiej. W późniejszych latach był pomysłodawcą i inicjatorem założenia Fundacji Gazety Podlaskiej, której szefem po śmierci Tadeusza został drugi z założycieli Gazety – Tomasz Olko.
Jednym z nadrzędnych celów statutowych Fundacji jest działanie na rzecz upamiętnienia idei i dokonań „Solidarności” z lat 1980-89, współpraca i pomoc Polakom mieszkającym za granicą, szczególnie na Wschodzie, upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania na rzecz rozwoju demokracji.

 

Dodaj komentarz