Jerzy Geresz

By | Wrzesień 15, 2012

Geresz Jerzy 

Rocznik 1948

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego ? kierunek fizyka i matematyka oraz Uniwersytetu Wrocławskiego ? kierunek matematyka. 8 marca 1968r. uczestnik wiecu i strajku na UW. W 1976r. uczestnik akcji pomocy represjonowanym robotnikom Ursusa, obserwator pierwszego procesu ursuskiego. W latach 1976-1977 przepisywał ?Komunikaty? KOR. W maju 1977r. uczestnik Czarnego Marszu w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa. W 1977r. współpracownik SKS.W dniach 24 ? 31 maja uczestnik głodówki działaczy opozycyjnych w kościele św. Marcina w Warszawie w obronie represjonowanych robotników Radomia i Ursusa, oraz więzionych członków KOR. W latach 1977 ? 1980 współpracownik Biura Interwencyjnego KOR, a następnie KSS KOR. Kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz. Na terenie całego kraju. 18 sierpnia 1979r. skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Katowicach na karę grzywny z natychmiastową zamiana na 60 dni aresztu. Jesienią 1979r. zbierał podpisy (z Maciejem Rayzacherem0 ws. ?Dostępu Kościoła do Środków Masowego Przekazu. W okresie od XI 1980r. do 12.V 1981r. ds. związków rolników przy MKZ ?S? Region Mazowsze.!3 XII 1981r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej, 8 I 1982r. przeniesiony do Ośrodka Internowanych we Włodawie, gdzie przebywał do 24 II 1982r. 24 III 1982r. aresztowany i oskarżony o napaść na funkcjonariusza MO i zdemolowanie samochodu milicyjnego, osadzony w Zakładzie Karnym w Chełmie z przerwą na obserwację psychiatryczną w Abramowiczach k. Lublina. 13 V 1983r. skazany na 1, 5 roku więzienia. W latach 1992-1993 nauczyciel w SP w Kobylanach, nast. Bez zatrudnienia. Autor wspomnień z okresu po 13 XII 1981r. ?Stan wojenny i ja? (AISW 1983) i „Zaczęło się od happeningu” (Metrum 1988)  

 

 

 

 

Dodaj komentarz