Ks. Ryszard Andruszczuk

By | Wrzesień 8, 2012

ks. Andruszczak Ryszard

Świecenia kapłańskie przyjął w Siedlcach w 1973 roku. Od 1974 do 1984r. pracował, jako wikariusz w parafii św. Stanisława w Siedlcach. Od 1980 roku był bardzo mocno związany z organizacjami zakładowymi NSZZ „Solidarność” siedleckich kolejarzy i Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Karo”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w pracach Diecezjalnego Komitetu Pomocy represjonowanym i Uwięzionym w Siedlcach, Wielokrotnie odwiedzał z wizytami duszpasterskimi zarówno sam jak i wspólnie z ks. bp. Janem Mazurem obozy internowanych we Włodawie, Lublinie i Kwidzynie. Udzielał schronienia osobom zagrożonym internowaniem m.in. Michałowi Nowowiejskiemu. Ukrył i przechowywał w kościele św. Stanisława w Siedlcach sztandar „Solidarności” siedleckich kolejarzy. W 1982 roku urywał i pomagał organizować kryjówki zbiegłemu z internowania Mirosławowi Andrzejewskiemu. Brał udział w organizowaniu Mszy Św. W intencji Ojczyzny i osób więzionych za przekonania, na których wygłaszał patriotyczne kazania. Obecnie jest proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie i pełni funkcję dziekana Dekanatu garwolińskiego. Posiada tytuł Honorowego Obywatela Gminy Terespol. W 2000 roku na 20-lecie powstania „Solidarności” został uhonorowany okolicznościową statuetka przez siedlecka „Solidarność”

Dodaj komentarz