Stanisław Kurowski

By | Wrzesień 1, 2012

Kurowski Stanisław

Rolnik ze wsi Leszczanka gmina Trzebieszów w b. województwie siedleckim. W roku 1980 brał udział w organizowaniu struktur ?Solidarności? rolniczej na terenie swojej gminy. Był wiceprzewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI ?S? w Trzebieszowie i członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI ?S? w Siedlcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach ?Solidarności? zajmując się tam miedzy innymi kolportażem prasy i wydawnictw podziemnych. Działał także aktywnie we Wspólnocie Duszpasterskiej Ziemi Podlaskiej. W czerwcu 1989r wspomagał akcję wyborczą prowadzona przez Komitety Obywatelskie. Do dnia dzisiejszego działa aktywnie na polu związkowym. Jest członkiem Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ?Solidarność? w Lublinie.

 

 

Rok 1983. Siedlecka Rolnicza ?Solidarność? na pielgrzymce w Częstochowie. Drugi od lewej Stanisław Kurowski z Trzebieszowa, 10 Antoni Prokopiak z Krzeska, 11 Kazimierz Cabaj z Domanic, pierwszy od prawej Zenon Borkowski z Siedlec, drugi Waldemar Cisak z Krzeska, trzeci Stanisław Kurowski z Leszczanki

 

Dodaj komentarz