Chorąży Norbert ps. TW „Ewa” Siedlce

By | Sierpień 4, 2012

Chorąży Norbert s. Edwarda ur.06.06. 1943 nr. Ew. 5402 IPN Lu 00414/916 TW ps. „Ewa”Siedlce

.Prowadził jego ppor. Zbigniew Skrzypiec oficer SB z WUSW w Siedlcach.  Pozyskany do współpracy został 15.12.1981r. W okresie współpracy odbył 46 spotkań. Nie był wynagradzany pieniężnie jedynie wręczano mu drobne upominki lub paczki delikatesowe. Rozwiązanie z nim współpracy nastąpiło 21.02.1990 r.

Dodaj komentarz