Spis Audycji

By | Lipiec 31, 2012

Spis audycji:
1) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko. Tekst audycji
C. Kazmierczak. Czytaja Iwona Marchelska i Ewa Sierpinska z Warszawy.
Monta M i S Wołowicz. Nadawana 24, 25 grudnia 1984 roku na fonii
I programu TV

2) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko. Tekst
C. Kazmierczak. Czyta Jadwiga Bruszewska z Nowej Soli. Monta
M i S Wołowicz. Nadana 31 grudnia 1984 r na fonii I programu TV podczas
przemówienia Noworocznego Jabłonskiego

3) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko Tekst audycji
C. Kazmierczak. Czytaja Ryszard Burek z 6ona, oboje z Warszawy. Monta
M i S Wołowicz (audycja ta była nadawana na fonii I programu TVP
24 lutego 1985 roku i 28 lutego o godz. 11.50 na fonii UKF z pieciu mini
nadajników).

4) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko Tekst audycji
C. Kamierczak. Czytaja Jolanta Adamiak i Jacek Kusmierz z Warszawy.
Monta M i S Wołowicz Audycja była nadawana na fonii I programu TVP
30 i 31 marca 1985 r

5) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko Tekst audycji
C. Kazmierczak. Czytaja Jacek Kusmierz i Jolanta Adamiak z Warszawy Monta
M i S Wołowicz Audycja ta była nadawana kilkakrotnie na fonii I programu
TVP z ró6nych miejsc w Siedlcach pod koniec kwietnia 85 roku}

6) Audycja siedlecka. z przemówieniem Zbigniewa Bujaka Zapowiedz audycji
Jadwiga Bruszewska z Nowej Soli. Monta M i S Wołowicz. Audycja
nadawana na fonii I programu TVP minimum dwa razy pod koniec kwietnia
i 1 maja 1985

7) Audycja warszawska. Przeróbka i monta Maria i Stanisław Wołowicz z Siedlec
Przeróbka i monta Maria i Stanisław Wołowicz z Siedlec. Była ona nadana kilka
razy 28 V i 2 VI 85 roku na fonii I programu TVP

8) Audycja siedlecka nagrał w Warszawie T. Olko . Opracowanie tekstu
C. Ka6mierczak. Czytaja Barbara Mróz i Krysia NN z Wa-wy. Monta
M i S Wołowicz. Nadana kilka razy na fonii I programu TVP w czerwcu 1985
roku pierwszy raz z sygnałem warszawskiego radia

9) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez Tomasza Olko. Tekst
C. Kamierczak. Czytaja Barbara Mróz i Krysia NN z CDN- u obie z Wa-wy.
Monta M i S Wołowicz Nadawana kilka razy na fonii I programu TVP 85 rok

10) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko. Tekst C. Kazmierczak.
Czytaja Barbara Mróz i Krysia NN z CDN- u obie z Warszawy. Monta audycji
M i S Wołowicz Nadana kilka razy na fonii I programu TVP w pazdzierniku 1985r

11) Audycja siedlecka niekompletna nagrana w Warszawie przez T. Olko. Tekst
C. Ka6mierczak. Czytaja Iwona. Marchelska i Leszek Baczynski
z Warszawy. Monta M i S Wołowicz ( audycja została nadana kilka razy na
przełomie listopada i grudnia 1985 roku na fonii I programu TV)

12) Audycja siedlecka z głosem Zbyszka Bujaka. Opracowanie T.Olko. Zapowiedz
audycji Jolanta Adamiak z Warszawy. Monta M i S Wołowicz. Nadawana na
fonii I programu TV 22 XII 85 trzykrotnie, 26 XII 85 dwukrotnie i 31 XII
85 dwukrotnie, w tym na przemówieniu noworocznym Jaruzelskiego.

13) Audycja warszawskiego radia ?S?. Przeróbka i monta Maria i Stanisław
Wołowicz z Siedlec. Była nadawana w Warszawie i Siedlcach kilka razy
w styczniu i lutym 1986 r

14) Audycja warszawska. Monta i przeróbka Maria i Stanisław Wołowicz z Siedlec,
wspólnie emitowana w Warszawie i Siedlcach. W Siedlcach kilka razy w lutym 86
roku na fonii I programu TVP

15) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko. Tekst C. Ka6mierczak.
Czyta Krysia NN i NN z Warszawy. Monta M i S Wołowicz Nadawana była
kilka razy w kwietniu 86 na fonii I programu TVP

16) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko.. Tekst C. Kamierczak.
Czyta Jacek Kusmierz z Warszawy. Monta M i S Wołowicz. Nadana kilka razy na
fonii I programu TV 7 czerwca 1986 r.

17) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko. Tekst audycji
C. Kamierczak. Czyta Krysia NN z CDN-u z Warszawy. Monta M i S Wołowicz
(audycja nadana 17 wrzesnia 1986 roku o godzinie 20 i 21 na fonii
I programu TVP)

18) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko..Tekst audycji T. Olko.
Czytaja Jadwiga Bruszewska z Nowej Soli i Jolanta Adamiak Warszawy.
Monta M i S Wołowicz Nadana na fonii I programu TVP 31.12.86

19) Audycja nagrana przez radio warszawskie, wspólnie emitowana w Warszawie
i w Siedlcach w kwietniu 86 Przeróbka i monta M i S Wołowicz. Nadawana na
fonii TV w dniach: 19, 20, 22, 24, 27 kwietnia 1986 roku o godz. 20.00

20) Audycja nagrana przez radio warszawskie, wspólnie emitowana w Warszawie
i w Siedlcach na fonii I programu TVP kilka razy w marcu 1987 rok. Monta
i przeróbka M i S Wołowicz

21) audycja warszawska Monta i przeróbka M i S Wołowicz. Audycja nadana kilka
razy w czerwcu na fonii I programu TV

22) Audycja siedlecka nagrana w Warszawie przez T. Olko. Tekst T. Olko. Czytaja
Jolanta Adamiak i Jacek Kusnierz z Warszawy. Nadawana 24, 25 i 31
grudnia 1987 na fonii I programu TVP godzine zapowiedz powtórki audycji
podał Stanisław Wołowicz) Monta M i S Wołowicz

23) Audycja warszawska. Monta M i S Wołowicz. Nadana 12 lutego 88 roku
pierwsza audycja nadawana na UKF

24) Audycja warszawskiego III Programu Radia ?S?. Emitowana w Warszawie
i Siedlcach 12 X 1988 na fonii UKF III program PR o godz. 1945 Monta
i przeróbka M i S Wołowicz

25) Audycja warszawska nadawana w Siedlcach i Warszawie na fonii UKF III
programu PR 19 X 1988 Monta i przeróbka M i S Wołowicz

26) Audycja warszawska nadawana w Siedlcach i Warszawie na fonii UKF PR
29.10.1988. Monta i przeróbka M i S Wołowicz

27) Audycja warszawska nadawana w Siedlcach , Warszawie, Białymstoku i Białej
Podlaskiej na fonii UKF PR 12.11.1988 r. Monta i przeróbka M i S Wołowicz

28) Audycja warszawska nadawana w Siedlcach w w II dzien Swiat Bo6ego
Narodzenia 1988 roku na falach UKF III programu PR o godz.20 Monta
i przeróbka M i S Wołowicz

29) Audycja siedlecka nagrana przez warszawskie radio ?S? ze specjalnym
przemówieniem dla Siedlec Zbigniewa Bujaka nadana w Siedlcach 31 grudnia
1988 roku o godz. 20 na falach UKF III programu PR. Opracowanie audycji
Tomasz Olko. Monta M i S Wołowicz

30) Audycja warszawska była nadana na UKF 28 stycznia i 4 lutego 1989 r.
Monta i przeróbka M i S Wołowicz

31) Audycja warszawska emitowana na falach UKF w Siedlcach 4 lutego
1989r. Monta i przeróbka M i S Wołowicz

32) Audycja warszawska emitowana w Siedlcach w lutym 1989 r Monta i przeróbka
M i S Wołowicz

33) Audycja warszawska emitowana w Siedlcach na falach UKF w marcu 1989 r.
Monta i przeróbka M i S Wołowicz

34) Audycja warszawska emitowana w Siedlcach na falach UKF w kwietniu 1989
roku. Była to I ogólnopolska audycja radia Solidarnosc. Monta i przeróbka
M i S Wołowicz

35) Audycja warszawska nadawana w Siedlcach na fonii III programu PR
w kwietniu 1989 roku Monta i przeróbka M i S Wołowicz

36) Audycja wyborcza zrobiona specjalnie dla Siedlec. Tekst T. Kłopotowski
i T. Olko. Monta M i S Wołowicz Audycja była nadawana kilka razy w Siedlcach
i Sokołowie Podlaskim w maju 1989 roku na fonii III programu UKF PR

37) Audycja wyborcza zrobiona specjalnie dla Siedlec. Tekst T. Kłopotowski
i T. Olko. Audycja była nadawana w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Minsku
Mazowieckim w maju 1989 roku na fonii UKF III programu PR. Monta
M i S Wołowicz

38) Audycja wyborcza nagrana specjalnie dla Siedlec w Warszawie. Tekst
T. Kłopotowski i T. Olko. Monta M i S Wołowicz Nadawana w maju i czerwcu
1989 w Siedlcach na fonii UKF III programu PR. Monta M i S Wołowicz

39) Siedlecka audycja wyborcza z wypowiedzia Wiesława Zajaczkowskiego
dla radia ?Solidarnosc? (audycja była nadana w Garwolinie pod koniec
maja 1989 r na fonii UKF III programu PR). Monta M i S Wołowicz

40) Siedlecka audycja wyborcza z wypowiedzia Stanisława Dabrowskiego.
(była nadawana kilka razy na przełomie maja i czerwca 89 roku w Minsku
Mazowieckim i Sokołowie Podlaskim na fonii UKF III programu PR).
Monta M i S Wołowicz

Dodaj komentarz